Miljösmarta försäkringar

Bra Miljöval och ISO 14001

Våra försäkringar är miljösmarta bland annat genom vår miljösmarta skadereglering och våra miljösmarta inköp. Våra försäkringar för bil, villa och fritidshus är miljömärkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och sedan februari 2012 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Läs mer om vårt miljöarbete här»

Snabb, enkel och personlig service

Förutom att du får en miljösmart försäkring hos oss ger vi dig dessutom en fantastisk service! När du ringer till oss behöver du inte göra krångliga knappval på telefonen och vi svarar snabbt. Du kommer dessutom fram till en person som kan hjälpa dig i alla dina ärenden. Vår service är:

Snabb – svar i genomsnitt inom 15 sekunder när du ringer till oss
Enkel – vi har inga knappval på telefonen
Personlig – personen som svarar hjälper dig med alla dina ärenden

PLUS-kund

Bli PLUS-kund hos WaterCircles, så får du ta del av våra speciella förmåner. För att bli PLUS-kund måste du uppfylla våra tre PLUS-kunds kriterier. I gengäld får du ta del av våra tre enastående förmåner – speciellt framtagna för att visa att du som PLUS-kund är extra speciell!

Läs mer om hur du kan PLUS-kund här»

Den Goda Cirkeln

Ju fler av våra försäkringskunder som är aktsamma och tar hand om sina saker, desto bättre blir det för alla. Det bidrar till att vi kan hålla låga premier och en hög servicenivå. Detta kallar vi för Den Goda Cirkeln. När du blir PLUS-kund blir du automatiskt en del av Den Goda Cirkeln.

Om du skulle ha oturen att drabbas av en skada tar vi självklart hand om dig på bästa sätt och vi hanterar dessutom skadan på ett så miljösmart sätt som möjligt. Vårt jordklot är känsligt och måste hanteras så omsorgsfullt som möjligt. Även den behöver goda cirklar som sprider sig som ringar på vattnet. Därav vårt namn – WaterCircles.

Läs mer om Den Goda Cirkeln här»