Båtförsäkring

Vår Båtförsäkring gäller både när du är ute med den på sjön, när den ligger förtöjd och när du lagt upp den på land.

Du kan teckna vår Båtförsäkring för din segelbåt eller motorbåt. Försäkringen gäller för båten, motorn och dina saker du har med dig på båten. Om du har en oregistrerad trailer eller en släpjolle till båten ingår även dessa i försäkringen.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Varför välja denna försäkring

Båttrailer ingår

Om du har en oregistrerad trailer till båten ingår även den i försäkringen.

Gäller året runt

Försäkringen gäller när den ligger i sjön, när den är förtöjd vid en kaj och när den ligger på land.

Släpjolle ingår

Har du en släpjolle som är högst 4 m lång och har en utombordsmotor på högst 4 hk ingår den i försäkringen.

Jämför innehållet i våra försäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Båt

Ersätter skador på båten som orsakats av brand, åska, explosion eller kortslutning.

Gäller om båten blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid skadegörelse på båten.

Ersätter skador orsakade genom t ex grundstötning, kollision, kantring eller någon annan plötslig och oförutsedd händelse.

Ersätter skada som uppstår då båten t ex står på land, vid sjösättning, vid förflyttning eller transport av båten.

Om du som ägare till båten krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler.

Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till båten. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst vald grundsjälvrisk.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du drabbas av akut kris på grund av en händelse som ersätts av båtens försäkring. Självrisken är 0 kr.

Vill du veta pris för din Båtförsäkring?Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Båtförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Båtförsäkring. Förköpsinformation om vår Båtförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Båtförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor. Fullständiga villkor för vår Båtförsäkring (PDF) Tidigare villkor: Villkor 2017-11-01 (PDF) Villkor 2014-12-15 (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är 2 500 kr, 5 000 kr, 10 000 kr och 20 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken. Vid skada på personligt lösöre är självrisken alltid 2 500 kr. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta).

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice