Båtförsäkring

Vår båtförsäkring gäller vid alla tillfällen – när du är ute med båten på sjön, när den ligger förtöjd och när du lagt upp den på land för vinterförvaring.

Bra båtförsäkring som ger trygghet

Vår båtförsäkring går att teckna för både segel- och motorbåt. Försäkringen gäller för båten, motorn och för de ägodelar som du har med dig på båten. Även oregistrerade trailers eller släpjollar ingår i försäkringen. Om du har valt att teckna en hemförsäkring hos oss är det möjligt att du har valt att göra ett småbåtstillägg. För större båtar behöver du en bra båtförsäkring som ger dig och din båt trygghet året om. Om du redan har en försäkring tecknad hos oss så får du dessutom samlingsrabatt om du tecknar ytterligare försäkringar. Fyll i dina uppgifter i formuläret här på hemsidan så återkommer vi med mer information om vår båtförsäkring och ett pris till dig.

Båtförsäkring – pris för dig och din båt

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris på båtförsäkring för dig.

Varför välja vår båtförsäkring?

Båttrailer ingår

Om du har en oregistrerad trailer till båten ingår även den i din båtförsäkring.

Gäller året runt

Försäkringen gäller när din båt ligger i sjön, när den är förtöjd vid en kaj och även när den ligger på land.

Lösöre ingår

I vår båtförsäkring ingår även dina värdesaker (lösöre) som du har med dig på båten.

Jämför innehållet i våra båtförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Grundförsäkring

Tillägg

Ersätter skador på båten som orsakats av brand, blixt eller  explosion.

Ersätter stöld, försök till stöld, annat tillgreppsbrott eller skadegörelse av tredje man.

Ersätter skador orsakade vid t.ex. grundstötning, kollision, kantring eller någon annan plötslig och oförutsedd händelse.

Ersätter skador uppkomna då båten t.ex. står på land, vid sjösättning, förflyttning eller transport av båten.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler.

Försäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 300 000 kr, vid vissa tvister.

Om du behöver krishjälp av en psykolog på grund av en skada som ersätts av båtens försäkring.

Ersätter skada på vindruta. glasdörr, jagarskärm, fribordsglas och skylight som har genombrutits eller spräckts.

Gäller för bogsering till närmaste reparatör, tranport av bränsle/reservdelar till båten eller motorkonsultation. Assistans är begränsad till Sverige eller Sveriges kust.

Ersätter skada på personlig egendom som inte är båttillbehör.

Gäller när du hyr ut din båt privat, maximalt 6 veckor per försäkringsår.

Tillägg

Gäller för egendom till båten som skadas eller förloras genom plötslig eller oförutsedd händelse, t.ex. vid borttappade nycklar.

Tillägg

Ersätter skada på båtens motor om den inte är äldre än 10 år.

Tillägg

Gäller för förare och passagerare som skadas vid olycksfallsskada och lämnar ersättning vid viss invaliditet och dödsfall. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 600 000 kr och dödsfall 20 000 kr.

Tillägg

Vill du få pris på din båtförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår båtförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår båtförsäkring. Förköpsinformation om vår Båtförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår båtförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår båtförsäkring (PDF)

Tidigare villkor:
Villkor 2021-03-01 (PDF)
Villkor 2020-01-01 (PDF)
Villkor 2017-11-01 (PDF)
Villkor 2014-12-15 (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är 2 500 kr, 5 000 kr, 10 000 kr och 20 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t.ex. hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta).

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice