Båtförsäkring

Vår båtförsäkring gäller vid alla tillfällen – när du är ute med båten på sjön, när den ligger förtöjd och när du lagt upp den på land för vinterförvaring.

Bra båtförsäkring som ger trygghet

Vår båtförsäkring går att teckna för både segel- och motorbåt. Försäkringen gäller för båten, motorn och för de ägodelar som du har med dig på båten. Även oregistrerade trailers eller släpjollar ingår i försäkringen. Om du har valt att teckna en hemförsäkring hos oss är det möjligt att du har valt att göra ett småbåtstillägg. För större båtar behöver du en bra båtförsäkring som ger dig och din båt trygghet året om. Om du redan har en försäkring tecknad hos oss så får du dessutom samlingsrabatt om du tecknar ytterligare försäkringar. Fyll i dina uppgifter i formuläret här på hemsidan så återkommer vi med mer information om vår båtförsäkring och ett pris till dig.

Några av alla fördelar med vår båtförsäkring:

  • Om du råkar köra på ett grund så ersätter vi dig för de skador som uppstår.
  • Om du orsakar en skada, t.ex. kolliderar med en annan båt, så betalar vi det skadestånd som du blir skyldig att betala. Du kanske inte bara kör på en annan båt utan också en person som är ute och paddlar kajak som blir allvarligt skadad. Då hjälper vi dig och står för de kostnader som uppstår för båt- och personskador.
  • I samband med exempelvis matlagning eller vid tankning kan en brand uppstå, då betalar vi dig för att återställa skadorna och få båten i samma skick som innan.
  • Om du har oturen att något händer vid sjösättning, t.ex. båten tappas eller välter, så ersätter vi skadorna.
  • Om båtmotorn är nyare än tio år så erbjuder vi maskinskadeförsäkring (tilläggsförsäkring).
  • Skulle du eller dina vänner ombord råka ut för en olycka, så kan ni få ekonomisk ersättning vid skada, upp till 600 000 kr (tilläggsförsäkring).

Båtförsäkring – pris för dig och din båt

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris på vår båtförsäkring till dig.

Varför välja vår båtförsäkring?

Assistans ingår

Om din båt får motorstopp eller drabbas av roderhaveri får du bogsering till närmsta båtvarv.

Gäller året runt

Försäkringen gäller när din båt ligger i sjön, när den är förtöjd vid en kaj och även när den ligger på land.

Sjöskada ingår

Om du exempelvis kör på ett grund ger vi dig ersättning för de skador som uppstår.

Jämför innehållet i våra båtförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Grundförsäkring

Tillägg

Ersätter skador på båten som orsakats av brand, blixt eller  explosion.

Ersätter stöld, försök till stöld, annat tillgreppsbrott eller skadegörelse av tredje man.

Ersätter skador orsakade vid t.ex. grundstötning, kollision, kantring eller någon annan plötslig och oförutsedd händelse.

Ersätter skador uppkomna då båten t.ex. står på land, vid sjösättning, förflyttning eller transport av båten.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler.

Försäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 300 000 kr, vid vissa tvister.

Om du behöver krishjälp av en psykolog på grund av en skada som ersätts av båtens försäkring.

Ersätter skada på vindruta. glasdörr, jagarskärm, fribordsglas och skylight som har genombrutits eller spräckts.

Gäller för bogsering till närmaste reparatör, tranport av bränsle/reservdelar till båten eller motorkonsultation. Assistans är begränsad till Sverige eller Sveriges kust.

Ersätter skada på personlig egendom som inte är båttillbehör.

Gäller när du hyr ut din båt privat, maximalt 6 veckor per försäkringsår.

Tillägg

Gäller för egendom till båten som skadas eller förloras genom plötslig eller oförutsedd händelse, t.ex. vid borttappade nycklar.

Tillägg

Ersätter skada på båtens motor om den inte är äldre än 10 år.

Tillägg

Gäller för förare och passagerare som skadas vid olycksfallsskada och lämnar ersättning vid viss invaliditet och dödsfall. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 600 000 kr och dödsfall 20 000 kr.

Tillägg

Vill du få pris på din båtförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår båtförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår båtförsäkring. Förköpsinformation om vår Båtförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår båtförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår båtförsäkring (PDF)

Tidigare villkor:
Villkor 2021-03-01 (PDF)
Villkor 2020-01-01 (PDF)
Villkor 2017-11-01 (PDF)
Villkor 2014-12-15 (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är 2 500 kr, 5 000 kr, 10 000 kr och 20 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t.ex. hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta).

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice