Bilförsäkring

Försäkra din bil med en Bilförsäkring som är miljömärkt med Bra Miljöval. Vår bilförsäkring fungerar precis som andra försäkringar men att den är mycket bättre för miljön än andra försäkringar.

Hos kan du enkelt köpa din Bilförsäkring direkt på hemsidan och du kan jämföra och få en översikt över vad försäkringarna täcker i tabellen nedan.

Se ditt pris och köp Bilförsäkring:

När du klickar på knappen “Se ditt pris” godkänner du vår användning av dina uppgifter.

 

Den här bilförsäkringen är miljömärkt med Bra Miljöval Försäkring

Halvförsäkring

Du behöver en Halvförsäkring antingen om du har en ny bil där du fortfarande har kvar vagnskadegaranti eller om din bil är lite äldre och där värdet på den inte längre är så högt. I vår Halvförsäkring kan du få ersättning vid t ex stenskott, bärgning, brand, inbrott och maskinskada. Jämför våra Halvförsäkringar

Helförsäkring

Med vår Helförsäkring får du allt som ingår i Halvförsäkringen, samt en vagnskadeförsäkring som till exempel ersätter skador på din bil som uppkommer i samband med trafikolycka eller skadegörelse. Trafikförsäkring som ersätter skador som du orsakar på annans egendom ingår alltid i både Halv- och Helförsäkring. Jämför våra Helförsäkringar

Varför välja denna försäkring

Rätt pris direkt

Du får alltid vårt bästa pris på Bilförsäkring – oavsett om du köper din Bilförsäkring via telefon eller direkt på hemsidan.

Ett Bra Miljöval

Våra Bilförsäkringar är så pass mycket bättre för miljön att de har fått miljömärkningen Bra Miljöval. Det innebär att de fungerar precis som andra bilförsäkringar, men att de är mindre skadliga för miljön. Mer om Bra Miljöval >

Superbil

Om du vill ha extra allt och en stor trygghet kan du teckna Superbil, som finns både som Halv- och Helförsäkring.

Jämför innehållet i våra bilförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Superbil Halvförsäkring

Helförsäkring

Superbil Helförsäkring

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Självrisken är normalt 0 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t ex råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 1 500 kr men om skadan går att laga är självrisken 0 kr.

Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 000 kr. Är bilen utrustad med elektronisk startspärr halveras självrisken om hela bilen blir stulen.

Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t ex motor, generator och batteri för drivning av hybrid-/elbil. Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år gammal eller har körts 10 000 mil (12 000 mil om du har tecknat Superbil). Självrisken är 2 000 kr. Om bilen körts mer än 8 000 mil eller är äldre än 5 år är självrisken 5 000 kr.

Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen gäller tills bilen är 8 år gammal eller har körts 10 000 mil (12 000 mil om du har tecknat Superbil). Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 25 % av kostnaden (lägst 1 000 kr).

Ersätter reparation av skador på din bil på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan oförutsedd olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen; 3 500 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 45 dagar. Vi betalar 75 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Tillägg Tillägg

Ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t ex trafikolycka, maskinskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till 3 dygn om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil.

Tillägg Tillägg

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Bilförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Bilförsäkring.

Förköpsinformation om vår Bilförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Bilförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor. Fullständiga villkor för vår Bilförsäkring (PDF) Tidigare villkor: Villkor 2017-11-01 (PDF) Villkor 2014-12-15 (PDF Villkor 2014-04-01 (PDF) Villkor 2012-10-01 (PDF) Villkor 2011-07-01 (PDF) Villkor 2011-02-01 (PDF)

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.

Har du svårt att välja en bilförsäkring som passar just din bil?

Då får du gärna kontakta vår kundservice – så hjälper vi dig!

Kontakta kundservice