Halvförsäkring för bil

Vår Halvförsäkring för bil passar dig som vill ha en bilförsäkring som bl.a. ger dig ersättning om din bil skulle bli stulen, skadas på grund av brand eller om din bil skulle få en glasskada. Du kan också välja vår Halvförsäkring ”Superbil” – då får du ett extra bra skydd där alla våra tilläggsförsäkringar ingår till ett bättre pris.

Jämför innehållet i våra Halvförsäkringar i tabellen nedan eller jämför alla våra Bilförsäkringar här>

 

Vad ingår i halvförsäkring?

I halvförsäkring ingår den trafikförsäkring som du enligt lag behöver ha tecknat från den dag du blir ägare till bilen. Du behöver alltså inte teckna två separata försäkringar. Genom vår halvförsäkring ingår dessutom ersättning för:

 • Skador som uppstår vid brand eller stenskott
 • Stöldskydd vid stöld, försök till stöld eller inbrott i bilen samt stöld av däck
 • Maskinskadeförsäkring för plötsliga fel som kan uppstå på bilens olika komponenter (som t.ex. motorn eller generatorn)
 • Räddningsförsäkring för hjälp vid driftstopp
 • Rättsskydd för advokatkostnader i samband med juridiska tvister som berör din bil
 • Trafikförsäkring för personskador, samt skador på andra bilar och egendom som har orsakats av din bil

En halvförsäkring passar dig som antingen har vagnskadegaranti på bilen eller för dig som inte vill ha en försäkring för vagnskada (ger ersättning för skador som uppkommer på din bil till följd av kollision, singelolycka eller skadegörelse). Om din bil saknar vagnskadegaranti kan det vara aktuellt med en helförsäkring.

Räkna ut pris på Halvförsäkring

När du klickar på knappen “Se ditt pris” godkänner du vår användning av dina uppgifter.

Varför välja vår Halvförsäkring

Topprankad

Vår bilförsäkring är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Läs mer på Konsumenternas.se.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Superbil

Med Superbil Halvförsäkring får du ett bättre skydd med en extra trygghet då alla tilläggsförsäkringar ingår – till ett bättre pris.

Detta ingår i vår Halvförsäkring

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Halvförsäkring

Halvförsäkring Superbil

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller med 1 000 kr i självrisk.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t ex råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 1 500 kr men om skadan går att laga är självrisken 0 kr.

Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 000 kr.

Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t.ex. motor, generator och batteri för drivning av el-/hybridbil.
Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år eller har körts högst 12 000 mil. För Superbil gäller högst 10 år eller har körts högst 15 000 mil. För Miljöbilsförsäkring gäller högst 12 år eller har körts högst 17 000 mil. Självrisken är 2 000 kr om bilen körts högst 8 000 mil. Om bilen har körts mer än 8 000 mil och upp till 12 000 mil är självrisken 5 000 kr. Om bilen har körts mer än 12 000 mil är självrisken 8 000 kr.

Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar och förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 25 % av kostnaden (lägst 1 000 kr).

Ersätter den självrisk du får betala om du råkar ut för en godkänd parkeringsskada enligt Trafikskadelagen. Detta gäller om du fått en skada på din bil när den stått parkerad och den andra bilen har smitit från platsen. Mer information om parkeringsskador hittar du på www.tff.se.

Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 65 dagar. Vid hyra av bensin-/dieselbil betalar vi 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Vid hyra av el- eller hybridbil betalar vi 90 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Tillägg

Ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.

Tillägg

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t ex trafikolycka, maskin- och elektronikskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till 3 dygn vid hyra av bensin-/dieselfordon om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil. Vid hyra av el- eller hybridbil får du ersättning i upp till 5 dygn.

Tillägg

Miljöbilsförsäkring

Vi har tagit fram en miljöbilsförsäkring specifikt för dig som är ägare till en personbil eller lätt lastbil som är registrerad som elbil, laddhybrid eller elhybrid i Transportstyrelsens Vägtrafikregister. Med vår miljöbilsförsäkring får du ett särskilt skydd för din miljöbil.

Vår miljöbilsförsäkring har följande fördelar:

 • Maskin- och elektronikskada gäller med längre tidsintervall
 • Räddningsförsäkring – vi står för den kostnad som uppstår om din elbil får driftstopp på grund av elbrist
 • Elbatteri för drift – vi värderar bilens batterier till 100 % de första tre åren
 • Miljöhyrbil – om du hyr en el- eller hybridbil betalar vi 90 % av dygns- och kilometerkostnaden (ordinarie kostnad är 75 %) i högst 65 dagar och din kostnad blir 10 % av dygns- och kilometerkostnaden
 • Vägassistans – vid hyra av el- eller hybridbil kan du fortsätta din resa i maximalt fem dagar (ordinarie tid är tre dagar)

Har du svårt att välja den bästa bilförsäkringen för just din bil?

Kontakta oss så ger vi dig personlig service!

Kontakta kundservice

Bra att veta

Bra information för dig som ska köpa eller har köpt Halvförsäkring för bil hos oss.

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Bilförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Bilförsäkring.

Förköpsinformation om vår Bilförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Bilförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Bilförsäkring (PDF)

Tidigare villkor:
Villkor 2019-11-01 (PDF)
Villkor 2017-11-01 (PDF)
Villkor 2014-12-15 (PDF)
Villkor 2014-04-01 (PDF)
Villkor 2012-10-01 (PDF)
Villkor 2011-07-01 (PDF)
Villkor 2011-02-01 (PDF)

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.