Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är enligt lag obligatorisk för dig som har en bil, och utgör själva grunden i din bilförsäkring. Du måste teckna trafikförsäkring för din bil samma dag som du köper den – detta är det minsta försäkringsskydd du kan teckna.

Vad täcker trafikförsäkring?

En trafikförsäkring täcker skador som du själv har orsakat med din bil, oavsett om det är personskador, skador på andra fordon eller annan egendom (såsom staket eller lyktstolpar). Vid krock med annat fordon ersätts skadorna på din bil av den andra förarens trafikförsäkring, förutsatt att det var hen som orsakade olyckan. Om det var du själv som orsakade olyckan behöver du ha tecknat en helförsäkring för att få ersättning för skadorna på din egen bil.

Teckna trafikförsäkring med 20 % rabatt vid köp online

När du väljer att teckna trafikförsäkring hos WaterCircles får du 20 % rabatt om du tecknar online. Fyll i uppgifterna för din bil för att se pris.

Observera att rabatten endast är giltig när du får pris via formuläret ovan. När du klickar på knappen ”Se ditt pris” godkänner du användningen av dina personuppgifter.

Ett måste enligt lag

Det finns ett lagstadgat krav på att du måste ha en trafikförsäkring för din bil. Den som inte har det får betala en dyr avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Trafikförsäkringen måste tecknas samma dag som du blir ägare till fordonet. Om du tecknar en hel– eller halvförsäkring ingår alltid trafikförsäkring.

Om bilen är avställd

Om bilen är avställd behövs ingen trafikförsäkring. Om du ställer av din bil, och gör en anmälan till Transportstyrelsen, upphör försäkringen under avställningsperioden. När du sedan ställer på den börjar försäkringen åter att gälla.

Vanliga frågor och svar

Vad ersätter trafikförsäkring?

En trafikförsäkring ersätter skador på andra fordon, personer och egendom när det är du själv som har orsakat olyckan. Om det är du som har orsakat olyckan ersätter försäkringen inte skador på ditt eget fordon, eller på de ägodelar som finns i fordonet.

Vad kostar trafikförsäkring?

Priset för trafikförsäkringen baseras på olika faktorer såsom vilken bil du kör, din ålder och var i landet du bor. Ta reda på vad en trafikförsäkring kostar för din bil.

Hel-, halv- eller trafikförsäkring?

Trafikförsäkring är det minsta du måste ha, och ett krav enligt lag. För att få ersättning på skador som uppstår på din egen bil behöver du en halvförsäkring. Då ingår bland annat ersättning vid stöld, brand och maskinskada. En helförsäkring innehåller också en vagnskadeförsäkring. Om du har en ny bil vars vagnskadegaranti fortfarande gäller, räcker det med en halvförsäkring. Det är rekommenderat att komplettera din trafikförsäkring med antingen en halv- eller helförsäkring – då får du också ersättning för skador som uppstår på din egen bil.

Måste man ha trafikförsäkring?

Ja. Alla bilar som är ute i trafik behöver en trafikförsäkring. Om du saknar en behöver du betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Denna avgift är avsevärt mycket högre än kostnaden för försäkringen.

Jämför innehållet i våra bilförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Superbil Halvförsäkring

Helförsäkring

Superbil Helförsäkring

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller med 1 000 kr i självrisk.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t ex råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 1 500 kr men om skadan går att laga är självrisken 0 kr.

Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 000 kr.

Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t.ex. motor, generator och batteri för drivning av el-/hybridbil.
Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år eller har körts högst 12 000 mil. För Superbil gäller högst 10 år eller har körts högst 15 000 mil. För Miljöbilsförsäkring gäller högst 12 år eller har körts högst 17 000 mil. Självrisken är 2 000 kr om bilen körts högst 8 000 mil. Om bilen har körts mer än 8 000 mil och upp till 12 000 mil är självrisken 5 000 kr. Om bilen har körts mer än 12 000 mil är självrisken 8 000 kr.

Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar och förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 25 % av kostnaden (lägst 1 000 kr).

Ersätter reparation av skador på din bil på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan oförutsedd olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen; 3 500 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 65 dagar. Vid hyra av bensin-/dieselbil betalar vi 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Vid hyra av el- eller hybridbil betalar vi 90 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Tillägg Tillägg

Ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t ex trafikolycka, maskin- och elektronikskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till 3 dygn vid hyra av bensin-/dieselfordon om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil. Vid hyra av el- eller hybridbil får du ersättning i upp till 5 dygn.

Tillägg Tillägg

Bra att veta

Ladda ner förköpsinformation om vår bilförsäkring och läs mer om vad den innehåller.

I vårt produktblad hittar du allt du behöver veta om vår bilförsäkring – en kortfattad beskrivning av vad försäkringen innefattar.

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår bilförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Gällande och fullständiga villkor:

Tidigare villkor:

I händelse av en skada på din bil eller vid olycka är självrisken den del av kostnaden som du själv får betala.

I tabellen ovan och i ditt försäkringsbrev kan du läsa om grundsjälvrisken. Särskilda självrisker kan förekomma men dessa finns då angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Du behöver bara betala en självrisk om det skulle vara så att flera skador inträffar vid samma tillfälle och att ersättning ska betalas från flera delar av försäkringen, eller från andra privata sakförsäkringar som du har tecknade hos oss, exempelvis, hemförsäkring. Du behöver då bara betala en självrisk, den högsta. I det fall trafikförsäkringen gäller med självrisk behöver den betalas utöver annan självrisk.

Har du svårt att välja den bästa bilförsäkringen för just din bil?

Kontakta oss så ger vi dig personlig service!

Kontakta kundservice