Förlängt reseskydd

P.g.a. rådande Corona-situation så kan vi i dagsläget inte erbjuda förlängt reseskydd. Det beror på att pandemiläget i omvärlden förändras kontinuerligt och ingen vet hur situationen kommer att se ut längre fram i tiden. Givetvis kvarstår det reseskydd som ingår i din hemförsäkring. Begränsningen gäller alltså endast om du önskar förlänga ditt reseskydd utöver de dagar som ingår i din hemförsäkring.