Villaförsäkring & villahemförsäkring

Dricka kaffe på altanen, en tomt där barnen kan springa fritt. Kanske några odlingar att pyssla om? Det är fantastiskt att bo i villa. Vår villaförsäkring hjälper dig att skydda den från sådant som ligger utanför hemförsäkringen.

Vår villaförsäkring täcker det som inte täcks av din hemförsäkring. Du som bor i villa kan drabbas av exempelvis angrepp av hussvamp, skador i samband med uppförande av en byggnad, blixtnedslag, stöld av trädgårdsmöbler, läckage i tvättstugan eller att en värmepanna går sönder. Vår villaförsäkring täcker allt detta. Och mer därtill. Den är även anpassad för dig som har en fastighet med solceller. Drabbas du av skada, stöld eller förlorad elproduktion så ger vi dig särskild ersättning för just detta.

Villahemförsäkring för fullt skydd

Med en villahemförsäkring får du ett fullt skydd med en kombination av innehållet i både en hem- och villaförsäkring. Det innebär att både din, villa, dina ägodelar samt du själv och din familj omfattas av en villahemförsäkring. För ytterligare komplement kan det vara klokt att teckna en olycksfallsförsäkring för att ge dig själv ett extra skydd.

 

 

Teckna villaförsäkring / villahemförsäkring

Fyll i uppgifterna nedan för att teckna villaförsäkring eller en villahemförsäkring, så återkommer vi med ett pris till dig.

Villaförsäkring eller villahemförsäkring?

Om du bara vill försäkra huset tecknar du vår vanliga villaförsäkring. Vill du även försäkra dina ägodelar, dig själv och dina familjemedlemmar, ska du istället teckna vår villahemförsäkring. För bästa skydd kan du teckna våra försäkringar Supervilla och Superhem. Jämför vad som ingår i våra olika försäkringar i tabellerna nedan.

Villaförsäkring – Pris

Priset på en villaförsäkring för just ditt hus styrs av olika faktorer såsom husets storlek, markytan, adressen, antal våtrumsutrymmen, säkerhetsutrustning och vilka som bor i huset. Det beror också på om du väljer att teckna en villaförsäkring eller en villahemförsäkring. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi med ett erbjudande om villaförsäkring med ett pris anpassat efter din villa.

Varför välja vår villaförsäkring

Fullvärde

När du väljer att teckna villaförsäkring hos oss är dina byggnader försäkrade till fullvärde. Det innebär att ditt hus värderas till marknadsvärdet vid händelse av skada.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Supervilla

Om du vill ha en extra bra försäkring och känna en extra stor trygghet kan du välja att teckna både Supervilla och Superhem. Det ger dig en villahemförsäkring som täcker det du bryr dig om och lite till.

Jämför innehållet i våra villaförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Villa

Supervilla

Ersätter skador vid blixtnedslag, om det skulle uppstå en brand eller en explosion i huset.
Ersätter skador till följd av inbrott eller inbrottsförsök. Du kan också få ersättning om t ex dina möbler och redskap i trädgården skulle bli stulna.
Ersätter skador som orsakats av läckage från t ex ledningssystem, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin och tätskikt i badrum eller tvättstuga.
Ersätter reparation av ditt hus om det skadats på grund av t ex storm, hagel, snötryck eller översvämning.
Ger ersättning om t ex spis, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepanna eller ventilationssystem går sönder.

Försäkringen gäller även under tiden du bygger om eller bygger till en byggnad. Även verktyg och byggmaterial ingår i försäkringen.

Försäkringen ger ersättning för förlorad elproduktion på grund av skada som medför att du inte kan bruka din solcellsanläggning. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skadestånd som du som ägare till huset kan bli krävd på.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister som rör dig som ägare till huset.

Gäller för sanering av huset om det blivit angripet av bland annat husbock, hästmyra eller någon bostadsohyra som t ex vägglöss eller kackerlackor.

Gäller för sanering och reparation av byggnadsdelar som blivit angripna av äkta hussvamp.

(upp till 1 000 000 kr)

(upp till 2 000 000 kr)

Vid ersättning på skadade byggnadsdelar görs ett avdrag beroende på hur gammal byggnadsdelen är. Har du tecknat Supervilla blir det avdraget begränsat till max 10 000 kr.

(endast Supervilla)

Ersätter skador som orsakats av vatten som tränger in genom taket eller fasaden.

(endast Supervilla)

Ersätter ytskiktet vid läckage i t ex badrum och tvättstuga.

(endast Supervilla)

Gäller för sanering av bostadshuset bland annat mot råttor, möss, getingar och myror.

Tillägg

Ersätter skador på huset som varit plötsliga och oförutsedda. Väljer du endast tillägget kan du få ersättning upp till 75 000 kr, tecknar du Supervilla kan ersättningen uppgå till 150 000 kr.

Tillägg

(upp till 75 000 kr)

(upp till 150 000 kr)

Vill du veta pris för din villaförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hem

Superhem

Ersätter dina saker du har i huset bland annat om de skadas av en brand, ett läckage eller om de blir stulna i samband med ett inbrott. Du väljer själv hur stort belopp du vill försäkra.

Försäkringen ger dig ersättning för saker du tar med dig utanför bostaden. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr. Om du tecknat Superhem ersätter vi dina saker med upp till 100 000 kr.

Under tiden du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker både på nya och gamla adressen under 45 dagar från ditt flyttdatum.

Gäller för resor som du och dina familjemedlemmar gör i hela världen och upp till 45 dagar per resa. Ger ersättning bland annat för läkarvård, transporter, och merkostnader.

Om du har blivit utsatt för misshandel eller sexualbrott och gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga kan du få ersättning för dina personskador. Högsta ersättning är 1 000 000 kr.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du drabbas av en akut kris på grund av t ex brand eller inbrott i hemmet samt vid rån, överfall eller våldtäkt.

Ersätter hushållsmaskiner och elektronik som t ex kyl, frys, spis, dator (ej bärbar) och tv som inte är äldre än 4 år med vad de kostar att köpa i handeln i dag, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

(endast Superhem)

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 75 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Ersätter dina kostnader för en resa som du tvingas avbeställa på grund av t ex ett olycksfall eller vid akut sjukdom. Du kan också få ersättning om du blir försenad på resan eller om du måste avbryta resan för att du t ex blir sjuk. Självrisken är 0 kr.

Tillägg

Försäkringen ger dig möjlighet att förlänga ditt reseskydd utöver de ordinarie 45 dagar som ingår i Reseskydd.

Tillägg Tillägg

Ersätter skador eller förlust av din golfutrustning med upp till 30 000 kr (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Om du eller någon i familjen råkar ut för en olycka på fritiden ersätter vi kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa. Försäkringen ger också ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som blir bestående efter en olycka.

Tillägg Tillägg

Gäller för motor-, segel- och roddbåtar som är upp till 6 meter långa, 2 m breda, med en segelyta på upp till 15 kvm och upp till 15 hk. Du kan få ersättning om båten skadas, blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig. Högsta ersättning är 50 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Vanliga frågor om vår villaförsäkring

Vad är villaförsäkring?

En villaförsäkring är en försäkring som omfattar både villa och tomt. Den som bor i villa behöver både en villaförsäkring och en hemförsäkring för att både personerna som bor i bostaden, deras ägodelar och själva byggnaden ska vara försäkrade. Det är möjligt att teckna en villahemförsäkring som inkluderar bägge delar.

Vad är skillnaden mellan villaförsäkring och villahemförsäkring?

En villaförsäkring är ett komplement till din hemförsäkring. Hem- och villaförsäkringen går att teckna hos olika försäkringsbolag, men genom att teckna en villahemförsäkring, som täcker in både villa- och hemförsäkringen, slipper du betala dubbel självrisk om både ditt lösöre och din byggnad skulle komma till skada vid samma incident.

Vilka tilläggsförsäkringar behöver jag?

När du tecknar försäkringen Villa så rekommenderar vi att du även tecknar tilläggsförsäkringen Allrisk byggnad som ger dig ersättning för skador som uppstår genom plötsliga och oförutsedda händelser; exempelvis om du skulle tappa ut en burk med färg över golvet vid målning. Tecknar du försäkringen SuperVilla ingår alla våra tilläggsförsäkringar och täcker även ytterligare skademoment som inte ingår i grundskyddet eller de individuella tilläggsförsäkringarna, exempelvis följdskador vid tak- och fasadläckage.

Täcker försäkringen vattenskador?

Om du har tecknat vår försäkring Supervilla är din villa försäkrad både mot läckage genom yttertak och fasad, samt vattenskador i våtrum såsom tvättstuga eller badrum.

Vad menas med aktsamhetskrav?

Aktsamhetskrav innebär att du behöver hantera dina ägodelar och ditt hem med försiktighet. Aktsamhetskraven inkluderar exempelvis att ombyggnadsarbeten ska ha utförts fackmannamässigt, att ta hand om och underhålla sin egendom och att undanröja snöbelastning vid extrem nederbörd. Om du inte uppfyller aktsamhetskraven, eller om du rentutav har handlat vårdslöst, kan din ersättning bli lägre eller utebli helt och hållet.

Måste man ha villaförsäkring?

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en villaförsäkring. Du rekommenderas däremot att ha en eftersom en villa, precis som fastigheter med bostadsrätter eller hyresrätter, kan drabbas av skador. Däremot är det du som villaägare som behöver stå för kostnaderna när olyckan är framme – genom att ha försäkrat din villa och din tomt kan du få ersättning för de skador som uppstår.

Vad kostar villaförsäkring?

Kostnaden för en villaförsäkring avgörs av flera olika omständigheter; bland annat av husets markyta och den adress som tomten ligger på. Priset påverkas också av hur många våtrumsutrymmen som finns i huset, när byggnaden senast genomgick stambyte och renoveringar, hur väl egendomen är säkerhetsutrustad och om det finns några övriga byggnader på tomten. Kontakta oss för att få reda på vad en försäkring för just din villa skulle kosta.

Vad ingår i villaförsäkring?

I vår villaförsäkring ingår, förutom egendomsskydd, även skydd av byggnad under uppförande, rättsskydd, privatansvar samt sanering av huset om det skulle angripas av hussvamp, hästmyra, hästbock eller annan bostadsohyra. Om du istället tecknar försäkringen Supervilla, ingår även ett begränsat åldersavdrag på byggnaden samt skydd vid läckage utifrån eller våtrumsskador genom tätskikt. I Supervilla ingår också sanering av skadedjur samt allrisk – båda går att välja som tillägg på våra vanliga villaförsäkringar.

Vad innebär åldersavdrag i villaförsäkringar?

Åldersavdrag görs på den ersättning som du får för skador på egendom som inte är helt ny. Värdet på husets olika delar minskar med åren; därför görs ett åldersavdrag som motsvarar värdeminskningen i relation till åldern på den skadade egendomen.

Vad innebär en försäkring mot hussvamp?

Om din villa skulle bli angripen av äkta hussvamp träder vår försäkring in och täcker en kostnad på upp till 500 000 kronor för sanering och reparation av de byggnadsdelar som hussvampen har angripit. Om du har tecknat försäkringen Supervilla täcker den istället kostnader på upp till 1 000 000 kronor.

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår villaförsäkring och i vår villahemförsäkring samt vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår villaförsäkring.

Förköpsinformation (PDF)

I vårt produktfaktablad för villa (PDF) hittar du information om vad som ingår i vår villaförsäkring samt i vårt produktfaktablad för villahem (PDF) vad som ingår i vår villahemförsäkring.

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår villaförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Gällande, fullständiga villkor:

Tidigare villkor:

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken väljer du själv och alternativen är 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr samt 8 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice