Villaförsäkring

Försäkra ditt hus och din tomt med vår miljömärkta villaförsäkring. Förutom att försäkringen är ett Bra Miljöval kan du som vill ha ett extra bra skydd teckna vår villaförsäkring Supervilla.

Vår villaförsäkring är miljömärkt med Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen fungerar precis som andra villaförsäkringar, men att den är mindre skadlig för miljön än andra försäkringar. Det betyder mycket, för både oss och miljön.

Läs mer om Bra Miljöval och vad det innebär.

Teckna villaförsäkring

Vår villaförsäkring täcker det som inte täcks av din hemförsäkring. Du som bor i villa kan drabbas av exempelvis angrepp av hussvamp, skador i samband med uppförande av en byggnad, blixtnedslag, stöld av trädgårdsmöbler, läckage i tvättstugan eller att en värmepanna går sönder. Vår villaförsäkring täcker allt detta. Och mer därtill.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Jämför våra villaförsäkringar

Om du bara vill försäkra huset tecknar du vår vanliga villaförsäkring. Vill du även försäkra dina saker, dig själv och dina familjemedlemmar, ska du istället teckna vår villahemförsäkring. För en extra omfattande försäkring kan du teckna båda försäkringstilläggen Supervilla och Superhem. Jämför vad som ingår i våra olika försäkringar i tabellerna nedan.

Villaförsäkring – Pris

Priset på din villaförsäkring kan variera, beroende på olika faktorer som exempelvis storleken på ditt hus. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på vad just din villaförsäkring skulle kosta.

Varför välja vår villaförsäkring

Fullvärde

När du tecknar villaförsäkring hos oss är dina byggnader försäkrade till fullvärde. Det innebär att ditt hus värderas till marknadsvärdet vid händelse av skada.

Bra Miljöval

Vår villaförsäkring sticker ut genom att vara så pass mycket bättre för miljön än andra försäkringar, att den har fått miljömärkningen Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. Välj en bra villaförsäkring – för dig och för miljön!

Mer om Bra Miljöval >

Supervilla

Om du vill ha en extra bra försäkring och känna en extra stor trygghet kan du välja att teckna både Supervilla och Superhem. Det ger dig en villahemförsäkring som täcker det du bryr dig om och lite till.

Jämför innehållet i våra villaförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Villa

Supervilla

Ersätter skador vid blixtnedslag, om det skulle uppstå en brand eller en explosion i huset.
Ersätter skador till följd av inbrott eller inbrottsförsök. Du kan också få ersättning om t ex dina möbler och redskap i trädgården skulle bli stulna.
Ersätter skador som orsakats av läckage från t ex ledningssystem, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin och tätskikt i badrum eller tvättstuga.
Ersätter reparation av ditt hus om det skadats på grund av t ex storm, hagel, snötryck eller översvämning.
Ger ersättning om t ex spis, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepanna eller ventilationssystem går sönder.

Försäkringen gäller även under tiden du bygger om eller bygger till en byggnad. Även verktyg och byggmaterial ingår i försäkringen.

Ersätter skadestånd som du som ägare till huset kan bli krävd på.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister som rör dig som ägare till huset.

Gäller för sanering av huset om det blivit angripet av bland annat husbock, hästmyra eller någon bostadsohyra som t ex vägglöss eller kackerlackor.

Gäller för sanering och reparation av byggnadsdelar som blivit angripna av äkta hussvamp.

(upp till 500 000 kr)

(upp till 1 000 000 kr)

Vid ersättning på skadade byggnadsdelar görs ett avdrag beroende på hur gammal byggnadsdelen är. Har du tecknat Supervilla blir det avdraget begränsat till max 10 000 kr.

Ersätter skador som orsakats av vatten som tränger in genom taket eller fasaden.

Ersätter ytskiktet vid läckage i t ex badrum och tvättstuga.

Gäller för sanering av bostadshuset bland annat mot råttor, möss, getingar och myror.

Tillägg

Ersätter skador på huset som varit plötsliga och oförutsedda. Väljer du endast tillägget kan du få ersättning upp till 75 000 kr, tecknar du Supervilla kan ersättningen uppgå till 150 000 kr.

Tillägg

(upp till 75 000 kr)

(upp till 150 000 kr)

Vill du veta pris för din Villaförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hem

Superhem

Ersätter dina saker du har i huset bland annat om de skadas av en brand, ett läckage eller om de blir stulna i samband med ett inbrott. Du väljer själv hur stort belopp du vill försäkra.

När du tar med dig saker från ditt hem, t ex på resa eller till en annan plats, ersätter vi upp till 50 000 kr om de förloras eller skadas. Stöldbegärliga saker ersätts med upp till 30 000 kr, men om du tecknat Superhem ersätter vi stöldbegärliga saker med upp till 50 000 kr.

Under tiden du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker både på nya och gamla adressen under en månad från ditt flyttdatum.

Gäller för resor som du och dina familjemedlemmar gör i hela världen och upp till 45 dagar per resa. Ger ersättning bland annat för läkarvård, transporter, och merkostnader.

Ger ersättning om du blir utsatt för ett överfall där gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att betala.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du drabbas av en akut kris på grund av t ex brand eller inbrott i hemmet samt vid rån, överfall eller våldtäkt.

Ersätter hushållsmaskiner och elektronik som t ex kyl, frys, spis, dator (ej bärbar) och tv som inte är äldre än 3 år med vad de kostar att köpa i handeln i dag, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 50 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Ersätter dina kostnader för en resa som du tvingas avbeställa på grund av t ex ett olycksfall eller vid akut sjukdom. Du kan också få ersättning om du blir försenad på resan eller om du måste avbryta resan för att du t ex blir sjuk. Självrisken är 0 kr.

Tillägg

Ersätter skador eller förlust av din golfutrustning med upp till 30 000 kr (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Om du eller någon i familjen råkar ut för en olycka på fritiden ersätter vi kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa. Försäkringen ger också ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som blir bestående efter en olycka.

Tillägg Tillägg

Gäller för motor-, segel- och roddbåtar som är upp till 6 meter långa, 2 m breda, med en segelyta på upp till 10 kvm och upp till 10 hk. Du kan få ersättning om båten skadas, blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter skador på eller förlust av campingutrustning som t ex förtält, utemöbler eller grill. Har du din husvagn eller husbil försäkrad hos oss kan du även få extra ersättning för skador eller förlust av saker du förvarar i din husbil eller husvagn med upp till 30 000 kr (10 000 kr för stöldbegärliga saker). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Villaförsäkring och Villahemförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Villaförsäkring.

Förköpsinformation om vår Villaförsäkring (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken väljer du själv och alternativen är 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr samt 8 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice