Vi söker en målinriktad och säljorienterad gruppchef till Kundcenter som vill vara med på vår expansiva resa!

Försäkringsbolaget WaterCircles grundades 2010 och erbjuder sakförsäkringar och skräddarsydda försäkringslösningar för konsumentmarknaden samt företag. Sedan starten har WaterCircles engagerat sig i det som rör miljö och klimatpåverkan och erbjuder som ett av få försäkringsbolag försäkringar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi är även ISO 14001 miljöcertifierade. På WaterCircles finns ett stort fokus på den personliga servicen och att se varje enskild kund. Genom ett strategiskt samarbete med Munich Re, världens största återförsäkringsbolag, är WaterCircles ett tryggt och stabilt försäkringsbolag. WaterCircles är verksamma på den norska och svenska marknaden och har cirka hundra anställda. Antalet kunder uppgår till ca 60 000 och affärsvolymen ligger på drygt 500 MSEK med en årlig och fortsatt planerad tillväxt på runt 20 %.

Befattningsbeskrivning: Gruppchef Kundcenter

Övergripande ansvar
Gruppchefen för Kundcenter ansvarar för att leda och driva försäljningen mot uppsatta mål och i enlighet med företagets övergripande strategier samt i linje med interna och externa policys, riktlinjer och rutiner.

Arbetsuppgifter
– Ansvara för att de övergripande målen (försäljning, kvalitet, effektivitet och aktivitet) inom avdelningen nås och vid avvikelser agera på dessa för att säkerställa måluppfyllelse.
– Ansvara för att leda, fördela och driva arbetet inom gruppen.
– Fullt personalansvar för medarbetarna inom gruppen, ca 15 personer.
– Löpande coacha och följa upp medarbetarna så att de når sina mål, trivs, utvecklas och är uppdaterade avseende interna och externa regelverk/riktlinjer och arbetar i enlighet med dessa samt att de når budgeterade individuella mål.
– Ansvara för att löpande utveckla och anpassa avdelningens arbetsuppgifter, processer och rutiner med hänsyn taget till mål, övergripande strategier och effektivitet.
– Ansvara för att samarbetet mellan avdelningarna inom försäljning och övriga avdelningar i organisationen fungerar effektivt och smidigt.
– Ansvara för att uppsatta mål avseende kundnöjdhet nås.
– Säkerställa att medarbetarna inom avdelningen har rätt kompetens och att gruppen är rätt bemannad.
– Ansvara för medarbetarnöjdheten inom gruppen.
– Ingå i försäljningsledningen och där verka för hela bolagets bästa. I rollen kommer du att arbeta nära försäljningschefen.

Rapporterar till: Försäljningschefen för WaterCircles Sverige

Följande är meriterande för tjänsten:
– Erfarenhet av att leda en försäljningsorienterad kundcenterverksamhet
– Erfarenhet av arbete inom sakförsäkringar
– Erfarenhet av att coacha medarbetare
– Högskoleutbildning

Personliga egenskaper
– Hög integritet
– Affärsmässig
– Kommunikativ
– Tydlig
– Resultatinriktad
– Proaktiv
– Lyhörd
– Positiv

Intresserad av tjänsten?
Kontakta eller mejla ditt CV och personliga brev till Helena Hård, Försäljningschef WaterCircles Sverige.
Tel: 0706 876 010
Mejl: