Kapitalförvaltning

För närvarande är vårt kapital placerat i banker, bl.a. gröna tidsbundna insättningar, och i ränte- och obligationsfonder enligt följande:

Emittent Instrument Rating
Storebrand Likviditet B NO0008000957 A
Arctic Nordic Investment Grade
Class B NOK
IE00B3ZMKN41 A

 

Emittent Instrument Rating
Alfred Berg Nordic Investment Grade I NO0010752413 A
Alfred Berg OMF Kort I NO0010655152 AAA

 

Emittent Instrument Rating
Nordea Grønt Termininnskudd 1 AA-
Nordea Grønt Termininnskudd 2 AA-

Kontobalans per 2023-03-30