Kapitalförvaltning

För närvarande placeras vårt kapital i bostadsobligationer enligt följande:

Emittent Instrument Rating
DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO FRN 20211117 EUR AAA
LANSFORSAKRINGAR HYP LANSBK .625 20260129 EUR AAA

Kontobalans per 2020-03-31