Vad vi gör för miljön

Varje år vidtar vi flera åtgärder för att ytterligare förbättra vårt miljöarbete och för att orsaka minsta möjliga negativa miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. Nedan följer några exempel på miljöbesparingar som vi gjort under år 2020.

Bilglasreparationer

Under året genomförde WaterCircles 1 329 byten av vindrutor och 1 034 glasreparationer på bilar. Genom att reparera nästan hälften av våra kunders glasskador istället för att byta ut hela glasrutan gjorde vi en besparing på ca 46 ton koldioxid. Det är lika mycket koldioxid som ett flygplan släpper ut under en sammanlagd flygsträcka på 20 700 mil (fem varv runt jordklotet) eller om man skulle dammsuga i 138 000 timmar.

Digital fakturering

Hela 84 % av WaterCircles fakturering skedde digitalt istället för postalt. Det motsvarar en miljöbesparing på ca 61 ton koldioxid. Det är samma mängd koldioxid som släpps ut vid en 4 440 mil lång bilresa (lika långt som ett varv runt jordklotet) eller vid en elförbrukning på 210 936 kwh. Det innebär också en besparing av koldioxidutsläpp som motsvarar den mängd koldioxid som 1 235 280 träd absorberar på ett år.

Återbruk

Vi strävar alltid efter att i första hand använda oss av verkstäder som arbetar med återbruk av tidigare använda reservdelar vid reparationer, istället för att använda nya reservdelar. De verkstäder som använder begagnade reservdelar, istället för nytillverkade, har 75 % lägre utsläpp av växthusgaser. I de fall en plåt- eller plastbuckla repareras istället för att bytas ut, medför dessutom en minskning på 83 % av utsläppen av växthusgaser.

Under 2020 använde vi på WaterCircles 54 % begagnade delar vid bilreparationer. Samtidigt reparerade vi också 66 % av alla inkomna plastskador istället för att köpa nya reservdelar.

Cirkulär skadehantering

På WaterCircles samarbetar vi med företaget Godsinlösen för att ge skadade produkter ett nytt liv. Istället för att köpa nya produkter för att ersätta skadade produkter med, så reparerar vi, byter ut och använder oss av återbruk. Vid tillverkning av en enda mobiltelefon skapas exempelvis i genomsnitt 86 kg avfall och ca 110 kg koldioxid. Genom vårt samarbete med Godsinlösen under året så undvek vi att släppa ut 9 683 kg koldioxid och gjorde samtidigt en avfallsbesparing på 6 862 kg.