Miljöpolicy

WaterCircles arbetar aktivt med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan inom områdena kompetens, skadereglering, transporter, resor, avfallshantering, samt inköp av varor och tjänster.

Med detta vill vi göra så gott vi kan för att bidra till en hållbar utveckling som förhoppningsvis gör det möjligt för kommande generationer att njuta av en välmående miljö. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

Läs hela vår Miljöpolicy

Resepolicy

Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan från våra resor så mycket som möjligt. Vårt resande ska av den anledningen minimeras genom att vi ständigt uppmuntrar till alternativ till resande. Minst 70 % av våra möten mellan koncernens nordiska kontor ska därför genomföras via telefon-, video- eller webbkonferens. Resor som ändå måste genomföras ska utföras på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

Läs hela vår Resepolicy

Inköpspolicy

Vi väljer leverantörer och affärspartners utifrån främst två kriterier: Förmågan att leverera tjänster och varor på affärsmässigt riktiga grunder samt förmågan att leva upp till våra högt ställda krav på miljö. Vi ska samordna våra inköp och upphandlingar så att vi tar vara på vår totala inköpsstyrka och får den bästa totalekonomin med hänsyn till pris, kvalitet och miljöbelastning.

I första hand väljer vi leverantörer som har ett etablerat och strukturerat miljöarbete på plats och vid inköp skall transporter samordnas och utföras med minsta möjliga belastning på miljön.

Läs hela vår Inköpspolicy