Vårt miljöarbete – för en mer hållbar värld

Varje år vidtar vi flera åtgärder för att ytterligare förbättra vårt miljöarbete och för att orsaka minsta möjliga negativa miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. Nedan följer några exempel på miljöbesparingar som vi gjort under år 2021.

Bilreparationer

Under året genomförde WaterCircles 2 298 byten av vindrutor och 1 538 glasreparationer på bilar. Genom att reparera nästan hälften av våra kunders glasskador istället för att byta ut hela glasrutan gjorde vi en besparing på ca 67 ton koldioxid. Det är lika mycket koldioxid som ett flygplan släpper ut under en sammanlagd flygsträcka på 30 150 mil (en sträcka som motsvarar 7,5 varv runt jordklotet) eller om man skulle dammsuga i 201 000 timmar. Varje gång man reparerar en glasskada istället för att byta hela vindrutan så sparar man 44 kg koldioxid.

De bilar som vi tar hand om efter en olycka reparerar vi och säljer vidare eller så tar vi vara på de reservdelar som fortfarande är funktionsdugliga och säljer dessa på andrahandsmarknaden. Genom att göra detta har vi under 2021 gjort en miljövinst på ca 80 ton koldioxid, vilket motsvarar en flygsträcka på ca 36 000 mil samt produktion och distribution av tre ton nötkött och hundra ton pasta.

Digital fakturering

Hela 86 % av WaterCircles fakturering skedde digitalt istället för postalt. Det motsvarar en miljöbesparing på ca 61 ton koldioxid. Det är samma mängd koldioxid som släpps ut vid en ca 4 800 mil lång bilresa (en sträcka som motsvarar 1,2 varv runt jordklotet) eller en elförbrukning på 226 536 kwh. Det innebär också en besparing av koldioxidutsläpp som motsvarar den mängd koldioxid som 1 264 692 träd absorberar på ett år.

Återbruk

Vi strävar alltid efter att i första hand använda oss av verkstäder som arbetar med återbruk av tidigare använda reservdelar vid reparationer, istället för att använda nya reservdelar. De verkstäder som använder begagnade reservdelar, istället för nytillverkade, har 75 % lägre utsläpp av växthusgaser. I de fall en plåt- eller plastbuckla repareras istället för att bytas ut, så sker dessutom en minskning på 83 % av utsläppen av växthusgaser.

Under 2021 använde vi på WaterCircles 24 % begagnade delar vid bilreparationer. Samtidigt reparerade vi också 33 % av alla inkomna plastskador istället för att köpa nya reservdelar. Coronapandemin påverkade dessvärre utbudet på andrahandsmarknaden negativt och tillgången av begagnade reservdelar minskade påtagligt.

Cirkulär skadehantering

På WaterCircles samarbetar vi med företaget Godsinlösen för att ge skadade produkter ett nytt liv. Istället för att köpa nya produkter för att ersätta skadade produkter med, så reparerar vi, byter ut och använder oss av återbruk. Vid tillverkning av exempelvis en enda mobiltelefon skapas i genomsnitt 86 kg avfall och ca 110 kg koldioxid. Genom vårt samarbete med Godsinlösen under året så undvek vi att släppa ut 9 229 kg koldioxid och gjorde samtidigt en avfallsbesparing på 4 912 kg.