Vårt miljöarbete

Att ta hänsyn till miljön i allt vi gör är centralt i vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi hela tiden gör val i allt ifrån vilka varor vi väljer att köpa in till vad vi väljer att skriva om i våra nyhetsbrev. Här ser du några exempel på vårt aktiva miljöarbete på kontoret, och hur väl vi lyckas.

Miljöutbildning

Alla medarbetare genomgår kontinuerligt olika miljöutbildningar. Utbildningarna handlar om grundläggande miljökunskap, miljömärkningen Bra Miljöval och andra relevanta ämnen. Utbildningarna bidrar till att det skapas kännedom och kunskap om vårt miljöarbete och insikten om varför ett miljö- och hållbarhetstänk är viktigt.

Miljösmarta inköp

Alla inköp vi gör till kontoret mäts och följs upp. Enligt vår inköpspolicy väljer vi i första hand alltid varor, produkter och tjänster från företag som själva har ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta produkter.

Några exempel på vårt resultat 2022:

  • Kontorspapper/tryckmaterial: 100 % miljömärkt
  • Livsmedel: 99 % KRAV-märkt eller ekologiskt
  • Energi: 100% Bra Miljöval

Miljösmarta resor

Vi har en resepolicy som syftar till att minska vår negativa miljöpåverkan från våra resor så mycket som möjligt. I vårt miljösmarta arbetssätt ingår att vi i första hand håller möten per telefon/video/webb och i andra hand använder allmänna kommunikationer (spårbunden trafik eller buss). Inga inrikes resor ska ske med flyg. Vi mäter även alla våra externa möten.

Så här såg resultatet ut för 2022:

  • Externa möten: 99 % miljösmart resesätt/mötesform
  • Nordiska möten: 99 % miljösmart resesätt/mötesform

Kommunikation

Varför är försäkringar så krångliga att förstå, hur kan du undvika en skada och vad gör du om råkar ut för en skada? Och hur hänger egentligen försäkringar, miljö och hållbarhet ihop?

Det är exempel på frågor och ämnen som vi på WaterCircles bryr oss om och vill försöka göra det enklare att förstå. Därför jobbar vi löpande med information till alla våra kunder i olika former. Vi delar dessutom med oss om olika tips och råd i vår blogg och ibland på vår Facebook-sida.