Vårt miljöarbete

Att ta hänsyn till miljön är viktigt för oss på WaterCircles. Det innebär bland annat att vi tänker på miljön i de val vi gör, allt ifrån vilka varor vi väljer att köpa in till vad vi skriver om i våra nyhetsbrev. Här ser du några exempel på vårt miljöarbete.

Miljöutbildning

Alla medarbetare genomgår kontinuerligt olika miljöutbildningar. Utbildningarna handlar om grundläggande miljökunskap och andra relevanta ämnen inom hållbarhet. Utbildningarna bidrar till att det skapas kännedom och kunskap om vårt miljöarbete och insikten om varför ett miljö- och hållbarhetstänk är viktigt.

Miljösmarta inköp

Vi väljer att i i första hand köpa in varor, produkter och tjänster från företag som själva har ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta produkter.

Några exempel på vårt resultat 2022:

  • Kontorspapper/tryckmaterial: 100 % miljömärkt
  • Livsmedel: 99 % KRAV-märkt eller ekologiskt
  • Energi: 100 % Bra Miljöval

Miljösmarta resor

Vi strävar alltid efter att minska vår negativa miljöpåverkan från våra resor. I vårt arbetssätt ingår att vi i första hand håller möten per telefon/video/webb och i andra hand använder allmänna kommunikationer (spårbunden trafik eller buss). Inga inrikes resor ska ske med flyg.

Kommunikation

Varför är försäkringar så krångliga att förstå, hur kan du undvika en skada och vad gör du om råkar ut för en skada? Och hur hänger egentligen försäkringar, miljö och hållbarhet ihop?

Det är exempel på frågor och ämnen som vi på WaterCircles bryr oss om och vill försöka göra det enklare att förstå. Därför jobbar vi löpande med information till alla våra kunder i olika former. Vi delar dessutom med oss om olika tips och råd i vår blogg och på vår Facebook-sida och Linkedin.