Jackeline, Underwriter & Produktutvecklare

Jackeline har jobbat på WaterCircles i nio år och började på företaget som försäkringsrådgivare.

Efter många år inom servicebranschen tyckte hon det lät spännande att arbeta med kundservice och försäljning på ett försäkringsbolag, något hon inte gjort tidigare. Jackeline började därefter arbeta på WaterCircles som försäkringsrådgivare och säljare. Allt eftersom bolaget växte startades en separat avdelning kallad Back office som främst arbetar med kundservice och att hjälpa kunderna med olika sorters försäkringsärenden. Jackelines kompetens efterfrågades och hon började därefter arbeta på den nya avdelningen.

– Efter alla år på WaterCircles har jag nu en betydande kunskap inom olika försäkringsområden och om våra kunder. Jag har fått en bra helhetsbild över hur allt fungerar och en god kunskap om branschen.

Idag arbetar Jackeline som Underwriter och produktutvecklare. Det innebär att hon arbetar med bolagets försäkringar och utvecklingen av dessa. Behöver försäkringsvillkoren ses över eller uppdateras är det Jackeline som sköter detta tillsammans med sina teamkollegor.

– Vi bedömer vilka risker vi som försäkringsbolag bör och vill ta. Utöver det är jag också involverad i produktutbildningen för våra nyanställda.

Det bästa med att arbeta på WaterCircles är gemenskapen och kollegorna menar Jackeline. Men också möjligheten till personlig utveckling tillägger hon.

– Det uppstår diverse utmaningar hela tiden men det gör att jag kontinuerligt lär mig mycket och på så sätt utvecklas. På WaterCircles erbjuds man möjligheten till mycket eget ansvar vilket till stor del har bidragit till den kompetens jag nu besitter.