Bolagsinformation

WaterCircles Sverige AB (org.nr. 556807-9056) är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

Registreringen avser skadeförsäkringsklasserna A, B, och E samt skadeförsäkringsgrupperna 6-7, 10, 12-13 och 16-18. Vår registrering kan kontrolleras hos:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
www.bolagsverket.se
mail bolagsverket@bolagsverket.se
telefon 060-18 40 00, fax 060-12 98 40.

WaterCircles står under tillsyn av:

Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
www.fi.se
mail finansinspektionen@fi.se
telefon 08-787 80 00, fax 08-24 13 35.

WaterCircles har besöks- & postadress Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista.
Telefon 08-517 29 600
e-post info@watercircles.se.