Detta är WaterCircles

Varje bransch behöver en utmanare. Någon som visar att det går att göra annorlunda. Någon som konsumenter kan välja för att påverka. Det gäller även försäkringsbranschen.

Vi på WaterCircles säljer inte bara försäkringar. Vårt främsta jobb är att ersätta våra kunders skador samtidigt som vi tar stor hänsyn till miljön. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och märker våra produkter med Bra Miljöval.

Varje dag arbetar vi för att bli miljösmartare än vi var dagen innan, samtidigt som vi försäkrar våra kunder.

Någon måste ju visa att det går.

Press

Vi på WaterCircles är alltid intresserade av att medverka i press där vi kan få utrymme för att diskutera försäkringar och dess miljöpåverkan och hur detta kan utvecklas.

Logotype

Vänligen kontakta marknadsansvarig Sandra Fägerskiöld för våra logotyper. Notera att logotyperna endast får användas i sammanhang där WaterCircles medverkar eller har godkänt att den får användas. Logotyperna får inte inverteras, beskäras eller på annat sätt förvanskas. Skalning av logotyp skall ske proportionerligt.

Kontaktuppgifter för press

Om du är journalist och vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta:

Sandra Fägerskiöld, Marknads- och kommunikationschef
E-mail:
Mobil: 0730-65 30 48