JAK medlemsbank

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle med rättvis och hållbar ekonomi. JAK är en demokratiskt styrd bank där varje medlem har en röst. De erbjuder sparande utan ränta och har ingen vinstutdelning. JAK visar därmed att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på avkastning av kapital.

Rättvisa och hänsyn till människor och miljö är en del av JAKs ideologi, vilket även präglar deras syn på ekonomi. Förutom att kunna erbjuda medlemmarna bra försäkringar är intresset för miljöfrågan något som både WaterCircles och JAK Medlemsbank har gemensamt.

Mer om JAK

Försäkringar för JAKs medlemmar

Medlemmar i JAK kan tack vare samarbetet med WaterCircles köpa miljösmarta försäkringar till rabatterat pris.

 

Försäkringar för JAK-medlemmar