Skattebetalarnas Förening

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden och medlemsbaserad organisation. De verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.

Varumärket Skattebetalarnas Medlemsförsäkring är ett skräddarsytt försäkringskoncept som erbjuds som en medlemsförmån till alla medlemmar i Skattebetalarnas Förening.

Mer om Skattebetalarnas förening

Erbjudande

För information om ditt medlemserbjudande:

Se försäkringarna på Skattebetalarnas förenings hemsida

Fullständiga försäkringsvillkor

Här hittar du alla försäkringsvillkor för Skattebetalarnas medlemsförsäkring, både aktuella och tidigare versioner. Villkoren och försäkringarna är skräddarsydda och innehåller extra bra fördelar för alla medlemmar i Skattebetalarnas Förening.