Skattebetalarnas Förening

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden och medlemsbaserad organisation. De verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.

Varumärket Skattebetalarnas Försäkring är ett skräddarsytt försäkringskoncept som erbjuds som en medlemsförmån till alla medlemmar i Skattebetalarnas Förening.

Mer om Skattebetalarnas förening

Erbjudande

För information om ditt medlemserbjudande och om Skattebetalarna Försäkring:

Se försäkringarna på Skattebetalarnas förenings hemsida