Sänk elförbrukningen och minska dina kostnader

Ingen har väl kunnat undgå de skenande elpriserna som drabbat de allra flesta hushåll den senaste tiden. Tyvärr ser det ut som om även vintern kan komma att bli kostsam för många av oss. Vi på WaterCircles Försäkring har därför i samarbete med Vi i Villa tagit fram ett flertal tips på vad du kan göra för att minska både elförbrukningen och dina totala kostnader.

Det finns goda skäl att se över vilken sorts värmeförsörjning du har i huset. Här finns många olika alternativ och tusenlappar att spara. Var även noggrann när du väljer elleverantör. Det är värt att lägga lite extra tid på att jämföra olika leverantörer och deras elpriser för att hitta det mest prisvärda alternativet. Har du möjlighet är installation av solceller ett miljösmart och långsiktigt bra ekonomiskt alternativ.

I de allra flesta hem står vitvarorna för en stor andel av den totala hushållselen. Åldern på vitvarorna är av avgörande betydelse för hur stor energiförbrukningen blir. Om du byter ut dina gamla vitvaror och i stället ersätter dem med nyare alternativ, kan du minska dina elkostnader högst påtagligt.

Att se över temperaturen i husets alla rum kan även det bidra. För varje grad du sänker temperaturen i ett rum minskar energibehovet för uppvärmning med cirka fem procent. Följande inomhustemperaturer brukar rekommenderas:

Sovrum: 18° C
Övriga rum: 20° C
Varmgarage/förråd: 10° C

Fönster och dörrar som inte är tätade på ett bra eller korrekt sätt bidrar givetvis negativt. Huset bör också helst vara väl isolerat.

En mindre men dock så viktig del är att byta dina vanliga gamla glödlampor till LED- eller lågenergilampor.

I det fall du har ett fritidshus är en smart lösning att distansstyra värmen via en app i telefonen. Då kan du enkelt påverka energiförbrukningen oavsett var du befinner dig. Har du exempelvis en luftvärmepump med mobilanslutning kan du enkelt styra värmen i huset på distans.

Är du intresserad av hur du kan sänka dina försäkringskostnader? Besök WaterCircles Försäkring i samarbete med Vi i Villa.