Vem städar havet?

2 juli, 2015 | Kommentera

Hur mycket skräp som finns i havet idag vet ingen. Men varje år sköljs det upp 5000 kubikmeter med skräp bara på Bohuslänskusten. Ungefär 15 % av allt skräp som hamnar i havet flyter i land på stränderna och ca 15 % flyter omkring. Resten beräknas sjunka till botten så det märker vi oftast inte. Men det skadar.

Problemen med skräpet i havet och på stränderna är många. Dels tycker väl de flesta av oss att det är ganska fult med en nedskräpad badstrand. Det finns ju också en risk för att skada sig på skräpet, både för oss människor och för djuren. Det innebär också en stor kostnad att någon ska städa upp på stränderna. Bara att städa upp längs västkusten uppskattades 2010 att kosta 7 miljoner kronor.

Det vanligaste strandskräpet:

1. Plastpåsar
2. Övrig plast (oftast fragment)
3. Snabbmatsförpackningar, godispapper
4. Rep (plast)
5. Skumplast (isolering och paketering)
6. Dryckesburkar aluminium
7. Glas eller keramiskt fragment
8. Papper inkl. tidningar
9. Kapsyler och flasklock
10. Flaskor

Var kommer skräpet ifrån?

Den största delen av allt skräp kommer från land. I Sverige är det ofta turismen och diverse aktiviteter nära havet som är boven där mat cigaretter och diverse förpackningar hamnar i havet direkt av oss människor. Men skräpet kan också färdas med vinden eller med floder och avloppsvatten som mynnar ut i havet. Skräpet kan också komma från havsbaserade källor såsom kommersiell sjöfart, fiske, fritidsbåtar, fiskodlingar och vindkraft etc.

En annan typ av skräp som finns i våra hav är så kallat mikroskräp i form av t ex fibrer från kläder och plastartiklar från skönhets- och rengöringsprodukter. Detta skräp åker med avloppsvattnet ut i haven och hamnar på våra stränder.

Attitydfråga

Det finns en mängd med internationella, regionala och nationella regleringar som på olika sätt syftar till att motverka nedskräpning. Men egentligen handlar det väldigt mycket om vilken attityd vi har till att skräpa ner. Tycker vi att det är ok att slänga en uppdrucken pet-flaska eller en cigarettfimp överbord när vi är ute med båten en sommarkväll? Spolar vi ner vad som helst våra avlopp utan att tänka efter vart det till slut kommer att hamna?
Det är först när vi förstår att nedskräpning av havet är ett problem som vi kan vara beredda att förändra våra beteenden.

Detta kan du göra för att minska skräpet i havet:

  • Släng inte skräp på marken eller i vatten
  • Plocka gärna upp skräp
  • Byt slitna tampar till båten och återvinn dem
  • Tvätta inte i onödan. Många kläder, inklusive fleece, mår bäst av att vädras
  • Undvik skönhetsprodukter med tillsatta mikroplaster. Leta efter polyeten (PE), polyetentereftalat (PET), polypropylen (PP), polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS), polyvinylacetat (PVAc), polymetyl-metakrylat, (PMMA) och polytetrafluoroetylen (PTFE) i innehållsförteckningen.

Källor och mer information:
Naturskyddsföreningens rapport om skräp i havet
Håll Sverige Rent