Viktigt att spara en nödkontakt

10 december, 2014 | Kommentera

Vid olycksfall vill räddningspersonalen snabbt få tag i den skadades anhöriga. Genom att spara nummer till anhöriga i din mobiltelefon under den internationella beteckningen ICE* – In Case of Emergency – kan du göra det enkelt att få tag på dina anhöriga.

Underlättar vid olyckshändelse

I snitt tar det oftast sex timmar för anhöriga att bli kontaktade vid ett olycksfall – det är lång tid att vänta på besked om en närstående är allvarligt skadad. Vid kontakt kan även en anhörigs information om dig vara till stor hjälp – t ex genom att sjukvårdare snabbt kan få reda på blodgrupp och eventuella allergier och sjukdomar.

Genom att ha en ICE-kontakt sparad kan du försäkra dig om att rätt person blir kontaktad vid en akut situation. Du kanske har lagt in “Mamma” i din kontaktlista, men det kanske inte betyder att du vill att räddningspersonal ska ringa “Mamma” i en akut situation. Med ICE vet räddningspersonalen direkt vem de ska kontakta.

Obs! Glöm inte att spara kontaktens nummer med +46 framför så går kontakten att nå även om du befinner dig utomlands.

Hur du sparar en ICE-kontakt

Genom att lägga in förkortningen ICE, In Case of Emergency, i mobiltelefonens adressbok, följt av namn och telefonnummer till en anhörig, vet räddningspersonalen direkt vem du vill ska kontaktas vid en akut situation. Observera att om du har en PIN-kod eller lösenord på din telefon kan man inte komma åt adressboken och se din ICE-kontakt. För Smartphones (se nedan) finns det andra möjligheter för att se en ICE-kontakt även när telefonen är låst.

Spara en ICE-kontakt i en Smartphone

Använder du knapplås på din telefon kan en utomstående inte komma åt din telefons adressbok men det finns andra vägar att göra en ICE-kontakt synlig. För Smartphones (t ex iPhone eller Android) finns det flera olika appar som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad. På Androidtelefoner kan du även lägga in ICE-nummer i ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås.
Ett annat tips är att ta en bild eller skärmavbild på ICE-kontakten med numret och ha som bakgrundsbild på din display.

* Beteckningen ICE är något som används både i Sverige och Internationellt.

Källa: DinSäkerhet.se