Så gäller din hemförsäkring vid stöld & inbrott

9 november, 2023 | Kommentera

Du har en ovärderlig trygghet genom din hemförsäkring vid stöld och inbrott. Hur fungerar egentligen hemförsäkringen när tjuven är framme? Vi ger dig den kunskap du behöver för att förstå hur ditt skydd fungerar i praktiken. Oavsett om du precis har flyttat in i ditt första hem eller om du ser över ditt nuvarande försäkringsskydd, kommer du att få värdefulla insikter i hur du och ditt hem är skyddat genom din hemförsäkring vid stöld eller inbrott.

Vad är stöld?

Vad räknas egentligen som stöld? Stöld är ett brott som innebär att någon olovligen tar något som tillhör någon annan med avsikten att behålla det eller sälja det. Detta kan ske på olika sätt, som att fysiskt ta något från en plats, eller genom att lura till sig något genom bedrägeri. I försäkringssammanhang, räknas stöld som en händelse där någons personliga egendom har blivit tagen utan tillåtelse, vilket kan omfatta allt från inbrott i en bostad till fickstöld. Det är inte möjligt att få ersättning från din hemförsäkring vid bedrägeri.

För att kunna få ersättning för stöld med din hemförsäkring behöver du upprätta en polisanmälan. Det första du behöver göra i händelse av stöld eller inbrott är således alltid att kontakta polisen.

Vad räknas som stöldbegärlig egendom?

Med stöldbegärlig egendom menar vi:

 • Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor, ädelstenar
 • Föremål med särskilt samlarvärde, det vill säga föremål som har ett marknadsvärde på grund av sin attraktion för samlare
 • Fick- och armbandsur
 • Antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor
 • Pälsar och pälsverk
 • Mynt-, sedel- och frimärkssamling
 • Apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning, kameror, kikare och liknande optik
 • GPS-utrustning, mobila telefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning samt tillbehör till dessa (även programvara), och TV-spel
 • Musikinstrument med tillhörande utrustning och tillbehör
 • Datorer samt utrustning och tillbehör till dessa
 • Drycker med alkoholhalt högre än 2,25 volymprocent
 • Vapen med tillbehör och ammunition
 • Väska eller klädesplagg som har ett inköpspris eller ett marknadsvärde som överstiger 10 000 kr

Täcker hemförsäkring stöld utanför hemmet?

En hemförsäkring ger ett brett skydd och omfattar ofta mer än bara skador eller förluster som sker i själva bostaden. Detta är en viktig del av hemförsäkringen som kan ge dig ersättning om dina smycken exempelvis blir stulna på semestern.

Vid stöld utanför hemmet finns det en gräns för hur mycket som omfattas av hemförsäkringen, inklusive särskilda krav på aktsamhet och förvaring av de stulna föremålen.

Teckna hemförsäkring

Aktsamhetskrav för att minska inbrottsrisken

För att effektivt minimera risken och förebygga inbrott i hemmet, gäller följande särskilda aktsamhetskrav:

 • Lås alltid alla dörrar som leder in till ditt hem.
 • Se till att alla fönster, och andra öppningsbara inslag såsom luckor, är stängda och säkrade med lås, reglar eller haspar när du inte är hemma eller inte kan övervaka bostaden.
 • Under natten bör fönster i andra rum än det du sover i vara stängda för att förhindra obehörig åtkomst.
 • Undvik att lämna nycklar i låset eller gömda i närheten av din bostad. Nycklar ska inte vara märkta med namn, adress, eller på annat sätt som tydligt associerar dem med ditt hem. Om du misstänker att obehöriga kan ha tillgång till dina nycklar är det viktigt att du omedelbart byter lås.

Bra att ha koll på

Försäkringsbelopp och lösöre

Försäkringsbelopp är den maximala ersättning som du kan få från din hemförsäkring vid stöld av lösegendom. Detta belopp bör motsvara värdet på ditt hem och allt ditt lösöre, det vill säga alla de saker som du skulle ta med dig om du flyttade, såsom möbler, kläder, elektronik och personliga föremål.

För att säkerställa att du inte är underförsäkrad är det viktigt att regelbundet uppdatera försäkringsbeloppet så att det stämmer överens med värdet på ditt lösöre. Om du skulle vara underförsäkrad och råka ut för en större skada, kan det innebära att du inte får full ersättning för dina förluster.

Självrisken

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv behöver stå för. Storleken på din självrisk kan variera. En högre självrisk brukar innebära en lägre försäkringspremie, men det innebär också att du betalar mer ur egen ficka vid en skada. Det är viktigt att välja en självrisknivå som passar din ekonomiska situation.

Då gäller inte din hemförsäkring vid inbrott eller stöld

Det finns flera situationer där din hemförsäkring inte gäller vid inbrott eller stöld, exempelvis:

 1. Försumlighet
  Om inbrottet eller stölden har skett på grund av att du varit vårdslös med din egendom, till exempel om du har lämnat dörren olåst eller fönster öppna.
 2. Vid uppenbart brott mot lag
  Om stölden har inträffat i samband med att du själv har begått en olaglig handling.
 3. Affärsverksamhet
  Om de stulna eller skadade föremålen används i affärsverksamhet och inte i privat syfte, behövs en separat företagsförsäkring istället för en hemförsäkring.

Läs mer i våra försäkringsvillkor och teckna hemförsäkring.