Hur kan en försäkring vara bättre för miljön än en annan?

19 december, 2014 | Kommentera

Vid en första anblick kanske inte miljö och försäkring har ett glasklart samband. Men eftersom försäkringsbranschen omsätter ca 60 miljarder varje år betyder det att branschen också har en stor påverkan på miljö och samhälle.

När det inträffar en skada

En försäkring är en tjänst som ger dig en ekonomisk trygghet om någon av dina saker som du har försäkrat skadas eller förloras. Du får då hjälp av ditt försäkringsbolag som ser till att skadan repareras eller att du får pengar för att kunna köpa dig en ny sak.

När vi hjälper våra kunder att reparera sina skador är det inte vi själva som köper in verktyg och går ut och snickrar på deras hus. Det är heller inte vi som köper in reservdelar för att mecka med skadade bilar. För detta använder vi så klart underleverantörer. Vilka leverantörer vi väljer att samarbeta med och vilka material och metoder de i sin tur använder för att reparera våra kunders skador påverkar miljön i en stor utsträckning. Läs om vår skadereglering här.

 

Bra Miljöval lägger ribban

Det är alltså i skaderegleringen som vi som försäkringsföretag kan påverka som mest. Det är också i den delen som du som kund kanske märker av att försäkringen är miljömärkt. En Bra Miljövals-märkning på försäkringen garanterar att vi på WaterCircles väljer underleverantörer som i sin tur tar sitt miljöansvar. Det gör de genom att välja metoder och material som lämnar ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt. Det vill säga som är schyssta mot miljön och påverkar miljön negativt så lite som det bara går.

 

Miljömärkta försäkringar

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning som ställer tuffa krav på de varor och tjänster som klarar märkningen. Idag går det endast att få märkningen Bra Miljöval på Bil-, Villa- och Fritidshusförsäkringar. Men oavsett vilken försäkring du har hos oss så gör vi ingen skillnad på om det är en Bra Miljövalsmärkt försäkring eller inte när vi väl hjälper dig med din skada. Vi reglerar den alltid på det mest miljösmarta sättet.

Förutom att välja rätt leverantörer i vår skadereglering ställer Bra Miljöval även krav på allt vi gör på kontoret. Det handlar om allt från att vi köper in ekologiskt kaffe och Svanenmärkt papper till att vi källsorterar. Sist men inte minst så ställer Bra Miljöval dessutom krav på hur vi förvaltar vårt kapital. I väntan på att en eventuell skada ska inträffa så förvaltar vi det kapital som du som kund betalar in till oss i försäkringspremie. Kravet från Bra Miljöval är att vi ska placera detta i etiska och miljömedvetna alternativ och undvika företag som håller på med t ex vapen, alkohol, tobak, kolkraft, kärnkraft eller uran.

Varje år gör Naturskyddsföreningen en revision på vår verksamhet för att se att vi lever upp till de tuffa krav som de ställer på oss. Så när du väljer en försäkring som är Bra Miljövalsmärkt kan du alltså vara säker på att det är en försäkring som är bättre för miljön än en annan.

 

Företag som tar miljöansvar

Genom att miljöcertifiera hela företaget enligt ISO 14001 kan vi som företag förbättra vår totala miljöprestanda. Kraven för ISO 14001 gör att vi t ex har miljöutbildningar för vår personal, har uppsatta mål och en handlingsplan där vi följer vår miljöpåverkan i skadereglering, val av leverantörer, energiförbrukning med mera. Även här kontrolleras vi årligen genom revision som säkerställer att vi ständigt förbättrar oss inom miljöområdet.

Idag är vi på WaterCircles ensamma i Sverige om att vara både ISO 14001-certifierade och att erbjuda Bra Miljövalsmärkta försäkringar. Det är miljösmart!

 

Mer information för den som vill grotta ner sig i hur vi jobbar med miljö…