Maskinskadeförsäkring – så gäller vår bilförsäkring vid maskinskada

Maskinskadeförsäkring är en viktig del av din bilförsäkring, särskilt när det kommer till att ha ett bra försäkringsskydd mot oväntade fel som kan uppstå i bilens mekaniska eller elektriska system. Den här försäkringen är utformad för att täcka kostnaderna för reparation av plötsliga och oförutsedda skador på bilens viktiga komponenter såsom motor, generator och batteri – särskilt relevant för el- och hybridbilar.

Vad som gör maskinskadeförsäkring särskilt värdefull är att den erbjuder skydd utöver den grundläggande garantin som kommer med din bil. Detta innebär att du fortfarande kan få hjälp med reparationerna om din bil drabbas av en maskinskada efter att tillverkarens garanti har gått ut. Vår maskinskadeförsäkring är en trygghet som säkerställer att din bil förblir i kördugligt skick, även i oväntade situationer.

Vad är maskinskada?

Maskinskada avser skador som uppstår plötsligt och oförutsägbart på bilens interna mekaniska eller elektriska komponenter. Dessa skador skiljer sig från yttre skador som orsakas av olyckor eller väderrelaterade händelser. Maskinskador omfattar fel i bilens motor, transmission, elektroniska system och andra interna delar som är avgörande för bilens funktion. Ett vanligt exempel på maskinskada kan vara ett motorfel som inträffar utan förvarning eller ett oväntat fel i bilens elektroniska system. Det som skiljer maskinskador från andra typer av skador på bilen är att de inte är resultatet av yttre påverkan, utan snarare interna fel som kan uppstå även under normal användning av bilen.

Vad ingår i maskinskadeförsäkring?

Vår maskinskadeförsäkring är utformad för att erbjuda omfattande skydd för de viktigaste delarna av din bil. Den täcker kostnader för reparation eller ersättning av bilens inre mekaniska och elektriska komponenter som drabbats av plötsliga och oförutsedda skador. Här är några av de viktigaste komponenterna som omfattas av denna försäkring:

  • Motor Motorn är grundläggande för bilens funktion. Försäkringen täcker oväntade motorfel.
  • Transmission Detta inkluderar skador på växellådan.
  • Elektroniska system I moderna bilar är elektroniska system centrala för allt från motorhantering till säkerhetssystem. Försäkringen täcker fel i dessa system.
  • Generator och startmotor Dessa komponenter är avgörande för bilens förmåga att starta och fortsätta köra.
  • Batteri för el-/hybridbilar Speciellt utformad för att täcka de unika behoven hos el- och hybridbilar.

Det är viktigt att notera att en bilförsäkring täcker maskinskada som inte är relaterad till normalt slitage, olyckor eller yttre påverkan. Den är utformad för att hjälpa till när oförutsedda interna fel uppstår, för att ge dig en trygghet och ett skydd mot oväntade reparationer vid maskinskada.

Så gäller vår bilförsäkring vid maskinskada

På WaterCircles erbjuder vi en omfattande bilförsäkring där maskinskada gäller tills bilen har blivit upp till 12 år eller har körts högst 17 000 mil.

  • Omfattande täckning Försäkringen ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen, såsom motor, generator och speciellt batteriet i el- och hybridbilar. Detta ger en omfattande skyddsnivå för de mest avgörande delarna av din bil.
  • Giltighetstid Vår maskinskadeförsäkring är giltig tills bilen blir 8 år gammal eller har körts högst 12 000 mil. För den som tecknar vår bilförsäkring Superbil sträcker sig skyddet i upp till 10 år eller 15 000 mil. Om du har tecknat en miljöbilsförsäkring gäller den i upp till 12 år eller 17 000 mil. Detta garanterar att även äldre bilar kan ha skydd mot maskinskador.

Vårt mål är att se till att du känner dig trygg och säker när du kör, med vetskapen att din bil är skyddad mot oväntade mekaniska och elektriska fel.

Teckna bilförsäkring
Teckna miljöbilsförsäkring

Självrisk vid maskinskada

Självrisk vid maskinskada ligger mellan 2 000 och 8 000 kronor, beroende på bilens ålder och körsträcka. Detta är en viktig del av försäkringsavtalet, eftersom det påverkar den kostnad du som bilägare behöver betala vid en eventuell skada. Detta är vad behöver du betala i självrisk vid maskinskada med bilförsäkring hos WaterCircles.

Upp till 8 000 mil

Om din bil har körts högst 8 000 mil, är självrisken satt till 2 000 kr. Detta är tillämpligt för nyare bilar som generellt har lägre risk för maskinskador.

Mellan 8 000 och 12 000 mil

När bilen har körts mer än 8 000 mil men mindre än 12 000 mil, ökar självrisken till 5 000 kr. Detta speglar den ökade risken för maskinskador när bilen används mer.

Mer än 12 000 mil

För bilar som har körts mer än 12 000 mil, är självrisken 8 000 kr. Detta beror på att äldre bilar ofta har högre risk för maskinskador och därför kräver en högre självrisk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *