Brandsäkra ditt hem

8 november, 2022 | Kommentera

Vet du hur du ska göra för att brandsäkra ditt hem? Ett brandsäkert hem skapar bättre förutsättningar för att minimera riskerna att någon i hushållet skulle omkomma eller bli allvarligt skadad i en brandolycka som uppstår i bostaden.

Enligt statistik från Brandskyddsföreningen visar att den vanligaste orsaken till bränder i bostaden är bortglömda spisplattor. Majoriteten av svenskarna tror att levande ljus är den vanligaste orsaken, men i själva verket ligger det på en sjätteplats på 3,4% utav bränderna. Här är de tio vanligaste brandorsakerna i hemmen:

1: Bortglömd spisplatta (59,7 %)
2: Annan orsak (13,3%)
3: Tekniska fel (7,5 %)
4: Okänd orsak (6,5 %)
5: Värmeöverföring (4,3 %)
6: Levande ljus (3,4 %)
7: Självantändningar (1,5 %)
8: Rökning inomhus (1,4 %)
9: Uppsåtligt anlagd brand (1,3 %)
10: Soteld (0,6 %)

Åtta tips för att brandsäkra ditt hem:

1: Brandvarnare.
Ha alltid en fungerande brandvarnare hemma. Det kan vara avgörande för om du upptäcker en brand i ditt hem eller inte. Därför bör du med jämna mellanrum säkerställa att din brandvarnare fungerar. De flesta svenska hemmen är utrustade med brandvarnare men ungefär var tionde fungerar inte. Se därför till att du testar din monterade brandvarnare genom att använda testknappen som finns på alla brandvarnare.

Lästips! Montera och testa din brandvarnare

2: Släckutrustning.
Se till att ha någon form av släckutrustning hemma. Placera en brandsläckare i hallen för att få tillgång till den från alla rum. Om en brand skulle uppstå i samband med matlagning är det också bra att ha en brandfilt när till hands i köket. Ha rätt släckutrustning för att brandsäkra ditt hem.

Ett tips är att kika i vår säkerhetsbutik (länk) där du kan hitta produkter för ett brandsäkert hem.

3: Avstängd spis?
Kontrollera alltid så att alla spisplattor är avstängda innan du lämnar hemmet. Ta inte en tupplur eller liknande när du har plattorna i gång, det är lätt hänt att du glömmer bort tiden.

4: Elda säkert.
Under vintern är det många som eldar i öppen spis eller kamin för att värma upp huset eller för att höja mysfaktorn i hemmet. Om du eldar för mycket och inte sotar din skorsten emellanåt kan det uppstå så kallade skorstensbrand eller soteld. Så här kan du elda på ett säkert sätt:
– Sota minst en gång varje år.
– Elda inte mer än 3 kg vedträ i timmen (motsvarar cirka fyra vedträn).
– Använd gnistskydd om du eldar öppen spis.
– Elda alltid med ved som är ren och torr.
– Hantera askan korrekt.

5: Aska från braskamin.
Har du koll på hur man hanterar aska från kamin på rätt sätt? Det kan vara svårt att veta hur du bör hantera askan som blir kvar efter eldning i kaminen eller i öppna spisen. Askan kan komposteras men ska däremot inte komposteras direkt. Det kan lätt uppstå små gnistor som inte helt dött ut vilket i sin tur kan leda till att brand uppstår. Så här bör du hantera askan från kaminen/öppna spisen:
– Töm askan och lägg den i en plåthink med lock.
– Låt askan ligga i hinken i minst ett dygn. Om du fyller på med ny aska bör du låta det ligga kvar i ytterligare ett dygn.
– Töm askan i komposten.

6: Rök inte inomhus.
Det är fortfarande relativt vanligt att bostadsbränder uppstår till följd av rökning inomhus. Rökning under fläkten är inte ett alternativ då det finns ansamlingar fett i fläkten som lätt kan antända. Rök därför alltid enbart utomhus. Se sedan till att släcka din cigarett ordentligt och lägga den i en kruka eller annan behållare som hindrar cigaretten från att självantända.

7: Levande ljus under uppsikt.
För många blir detta säkerligen tjatigt – men du ska aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. Följ nedanstående råd när du tänder levande ljus hemma.
– Ställ alltid ljusen på en plan yta där ljuset står stadigt och inte riskerar att välta omkull.
– Ha minst 10 cm mellanrum mellan ljusen för att det inte ska bli för varmt.
– Ställ inte ljusen för nära sådant som kan fatta eld.
– Ställ ljusen inte står åtkomligt för barn då en oskyldig lek med elden kan vålla stora skador.

8: Mobilladdare.
Trots att tekniken har kommit en lång väg är det ändå inte helt ovanligt att våra tekniska prylar kan bli så överhettade att de fattar eld. Om du lämnar laddare kvar i uttaget när du lämnar bostaden kan den fatta eld när du inte är hemma. Om du märker att dina teknikprylar eller laddare blir väldigt varma vid användning kan det vara bra att ersätta dem med nya för att minska brandrisken.