Bra att veta om du drabbas av en viltolycka

En viltolycka kan drabba precis vem som helst och därför är det viktigt att ta varningsmärken för vilt på stort allvar, för att på så vis försöka undvika en eventuell krock. Särskilt uppmärksam bör man vara under gryning och skymning.

2022 skedde över 66 000 viltolyckor runtom i Sverige. Det är främst under hösten man bör vara särskilt uppmärksam på vilt i rörelse då jakt, bär- och svampplockning gör att djuren rör sig mer. Den ökade risken för viltolyckor under hösten beror även på att höstmörkret gör att djuren blir svårare att upptäcka längs vägarna.

Att tänka på om olyckan är framme:

  1. Sätt ut en varningstriangel omgående.
  2. Ta hand om eventuellt skadade människor.
  3. Ring 112 och gör en polisanmälan.
  4. Lämna en tydlig vägbeskrivning när du larmar om olyckan.
  5. Flytta om möjligt din bil till väggrenen eller en parkeringsficka och sätt på varningsblinkers.
  6. Markera platsen för kollisionen. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Det bästa är att använda sig av en markeringsremsa men om du inte har någon sådan går exempelvis en halsduk också bra.
  7. Om det är möjligt, utan risk för din egen säkerhet, avlägsna eventuella döda djur från vägbanan.

Du är väl medveten om att det är straffbart att inte anmäla viltolyckor? Skyldigheten gäller för följande djur; älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn, ren och mufflonfår. Om man inte anmäler klassas det som en smitningsolycka vilket kan ge böter.

Vad täcker försäkringen vid en viltolycka?

Vid en viltolycka täcker din bilförsäkring kostnaderna för skadorna på din bil om du har en halv- eller helförsäkring. Om din bil fortfarande har vagnskadegarantin kvar, eller om du har tecknat en bilförsäkring med helförsäkring där vagnskadeförsäkring ingår, ersätts självrisken med upp till 6 000 kr. Om du saknar vagnskadegaranti och endast har tecknat en halvförsäkring, betalas en ersättning ut på högst 6 000 kr.

Om du eller någon annan som färdas i bilen skulle skadas vid en kollision, ger bilens trafikförsäkring ersättning för personskador.

Läs mer om vår bilförsäkring

Webb-vilt