Frågor & svar om din husbilsförsäkring

Den 1:a april 2021 lanserade vi ett nytt motorfordonsvillkor. En förändring som skett är att husbilsförsäkringen numera har en s.k. årsförsäkring. För att ge svar på era frågor har vi gjort en kortare film där Lasse Lindström, Vice riksordförande i Caravan Club och Håkan Nybäck, Pris- och produktansvarig för Caravan Försäkring, förklarar mer rörande den uppdaterade husbilsförsäkringen. Nedan har vi också sammanställt ett antal frågor och svar beträffande de vanligaste frågorna kring denna förändring.

CC NEWS Caravan Försäkring 210520 from Caravan Club of Sweden on Vimeo.

ÅRSFÖRSÄKRING

Ja, du kan fortfarande ställa av och på din husbil via Transportstyrelsens Vägtrafikregister.

Svar: Din försäkring gäller med samma omfattning som innan avställningen i Transportstyrelsens Vägtrafikregister. Om fordonet  är avställt i Vägtrafikregistret samt om fordonet inte brukas gäller försäkringen endast i Sverige.

Om du har tilläggsförsäkringen Husbilsextra/Superhusbil gäller följande: Om fordonet är avställt i Vägtrafikregistret omfattar försäkringen även skador inträffade utanför Sverige (läs i villkoret D6.4. Avställt fordon vilka specifika skadehändelser det gäller).

Svar: Ja, du kan alltid säga upp din försäkring. Vi har 30 dagars uppsägningstid.

Svar: Försäkring gäller med samma försäkringsomfattning i 12 månader eller under den angivna försäkringsperioden.

Svar: Årsförsäkringen blir densamma som du hade när fordonet var i trafik.

Svar: Vi har inte längre avställningsförsäkring som ett alternativ för husbilar.

Svar: I detta fall kommer du i slutet av försäkringsperioden att få en kompletterande faktura baserad på det korrekta antalet påställningar enligt Transportstyrelsen.

Svar: I detta fall kommer du i slutet av försäkringsperioden att få en kompletterande faktura baserat på rätt antal dagar som husbilen faktiskt varit i trafik enligt Transportstyrelsen.

Övriga frågor

Svar: Vid skada minskar vi din försäkringsersättning med 10 % av skadeersättningen utöver grundsjälvrisken, på lägst 2 000 kr.

Svar: Försäkringen gäller men då med en extra självrisk på 10 % av skadeersättningen utöver eventuell grundsjälvrisk, på lägst 2 000 kr.

Svar: Försäkringen gäller med en extra självrisk på 10 % av skadeersättningen utöver eventuell grundsjälvrisk, dock lägst 2 000 kr.

Svar: Ja, försäkringen gäller inom EU/EES samt i Andorra, Gibraltar, Monaco, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Åland samt övriga mikrostater som ingår i EU/EES. Trafikförsäkringen gäller dock i hela världen enligt Trafikskadelagens regler.

När du tecknar din husbilsförsäkring behöver du meddela vår rådgivare hur du planerar att resa med din husbil. Om du tänker resa utomlands så bör du uppge det vid tecknandet av din försäkring. I det fall du har en gällande försäkring men behöver komplettera den med att du ska resa utomlands, genomför vi en uppdatering av din försäkring när du meddelat oss. Det kan innebära att du får en tilläggsfaktura på din premie. Du behöver alltså inte uppge när du planerar att resa eller vart du ska resa, utan endast om du ska resa utomlands under året.

Svar: Försäkringen gäller med den försäkringsomfattning som du har i din årsförsäkring.
Om du vid t.ex. uppställning i Spanien ställer av ditt fordon i Vägtrafikregistret gäller vissa moment i försäkringen, såsom brand, stöld, vagn m.m. Detta förutsätter dock att du har tilläggsförsäkringen Husbilsextra eller Superhusbil.

Obs! Om fordonet är avställt i Vägtrafikregistret gäller inte försäkringen för skada som uppkommer när fordonet framförs i trafik.

Svar: Ja, du kan bo i husbilen och försäkringen gäller när din husbil är uppställd i t.ex. Spanien och du valt att ställa av fordonet i Vägtrafikregistret. Din årsförsäkring gäller dock under förutsättning att du har tilläggsförsäkringen Husbilsextra eller Superhusbil.

Svar: Du kan inte teckna en hemförsäkring för en husbil som är uppställd på en campingplats och där du bor permanent.