Försäkringar gör skillnad

60 miljarder kronor. Ungefär så mycket pengar omsätter Sveriges försäkringsbolag på ett år. Det är mycket pengar. En bransch som omsätter så mycket pengar har makt att påverka. Och det i sin tur betyder att deras kunder har makt att påverka.

Det är här WaterCircles kommer in i bilden. Hos oss kan du kombinera ett bra försäkringsskydd med miljöhänsyn och använda din konsumentmakt för att påverka världen i rätt riktning.

För att du ska kunna vara säker på att vi lever upp till dina (och våra egna) förväntningar, är vi ISO-certifierade och vi arbetar med miljömärkningen Bra Miljöval.

Vi lever som vi lär

Varje dag påverkar vi miljön på flera olika sätt i alla delar av vår verksamhet. Vi fortsätter dessutom att ständigt söka efter sätt att minska vår verksamhets miljömässiga fotavtryck.

Några av de saker vi idag gör som påverkar miljön är att vi:

  • skickar alla försäkringshandlingar via e-post och uppmanar våra kunder att betala med autogiro eller e-faktura.
    Då slipper vi pappersfakturor och transporter, som belastar miljön.
  • använder el som är miljömärkt med Bra Miljöval.
  • enbart köper ekologiska matvaror.
  • alltid använder Svanenmärkt papper, även för trycksaker.
  • använder energisnåla och miljömärkta datorer.
  • i första hand köper begagnade möbler och datorer till kontoret.
  • reser kollektivt och med tåg vid inrikesresor.

Våra kunder

Vi erbjuder konkurrenskraftiga försäkringar till attraktiva priser för personer som är rädda om sig själva och sina ägodelar. För oss är det viktigt att du som kund dessutom är medveten om att jordens resurser är begränsade och att vi tillsammans måste hushålla med de resurser vi har på ett långsiktigt och hållbart sätt. Om du känner på dig att denna beskrivning kanske inte riktigt stämmer in på dig, då är vi förmodligen inte rätt försäkringsbolag för dig. Vi vill naturligtvis välkomna så många kunder som möjligt men tycker samtidigt att det är viktigt att man som kund och försäkringsbolag känner att man har samma värderingar i centrala frågor.

Tack vare att vi fokuserar på aktsamma kunder får vi lägre skadekostnader och möjlighet att erbjuda lägre priser. Ganska självklart, eller hur? Våra kunder är kvalitetsmedvetna och återfinns i alla ålders- och yrkeskategorier i såväl stad som på landsbygd. Att våra kunder ställer höga krav på oss finner vi enbart stimulerande och får oss att varje dag vilja bli ännu lite bättre i vår strävan att skapa långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

Vårt löfte till dig

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med oss som försäkringsbolag. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillgodose våra kunders behov och hoppas du väljer att vara försäkrad hos oss länge. Men om du av något skäl skulle vilja säga upp din försäkring eller byta försäkringsbolag, kan du säga upp din försäkring när du vill. Det innebär att du kan säga upp din försäkring redan efter en månad om du inte skulle vara nöjd. Kom dock ihåg att vi har en uppsägningstid på 30 dagar.

Tipsa oss!

Varje år genomgår vi externa miljörevisioner både för miljömärkningen Bra Miljöval och för miljöcertifieringen ISO 14001. Men självklart finns det ändå saker vi kan göra bättre. Och eftersom vi arbetar med många ärenden i hela landet, så kan misstag ske utan att vi upptäcker dem. I så fall blir vi glada om du uppmärksammar oss på det. Enklast är att kontakta oss på miljo@watercircles.se.

mer om watercircles