Bilförsäkring Företag

En företagsbil är för många otroligt värdefull att ha. Vår bilförsäkring Företag ger dig ett generöst och omfattande skydd om olyckan är framme – en viktig trygghet för både förare och företag.

Om bilen skulle bli stulen eller skadad är det viktigt att ha en bra försäkring som ger rätt ersättning. Med WaterCircles bilförsäkring Företag kan ditt företag skydda både företagsbil och medarbetare.

Teckna bilförsäkring Företag

För att teckna WaterCircles bilförsäkring Företag, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig eller fyll i formuläret så återkommer vi med ett pris till dig. Jämför gärna våra försäkringar i tabellen nedan och få en översikt över vilken företagsbilförsäkring som är bäst lämpad för din företagsbil.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Välj företagsbilförsäkring

Vi erbjuder tre olika nivåer av företagsbilförsäkring. Läs om vad som skiljer dem åt.

Trafikförsäkring Företag

Trafikförsäkring Företag är den minst omfattande av företagsbilförsäkring du kan teckna. Denna är lagstadgad och måste tecknas på alla bilar som är ute i trafik. En trafikförsäkring täcker kostnader för personskador samt skador på annans bil eller egendom som har orsakats av din bil. Om du vill ha en företagsbilförsäkring med extra trygghet, och möjlighet till ersättning för skador på din egen bil, rekommenderar vi att du tecknar antingen en halv- eller en helförsäkring.

Halvförsäkring

Om du kör en företagsbil som är så pass ny att den fortsatt har kvar sin vagnskadegaranti räcker det med en halvförsäkring. Det kan också vara ett bra val om bilen är något äldre och inte längre har ett så högt värde. Om du har en halvförsäkring kan du få ersättning för bland annat inbrott, maskinskada, stenskott, bärgning och brand. Detta kan vara en passande bilförsäkring för företag som kör kortare sträckor med sina företagsbilar eller vars bilar inte kostar så mycket.

Helförsäkring

För företagsbilar där vagnskadegarantin har utgått kan det vara klokt att teckna en helförsäkring. Den inkluderar allt som ingår i en halvförsäkring, men ger även ersättning för skador som uppkommer i samband med skadegörelse eller trafikolycka, oavsett vem som anses ha orsakat olyckan. Helförsäkringen är en bra bilförsäkring för företag med dyrare bilar, eller som använder sina företagsbilar för att köra längre sträckor. Trafikförsäkring ingår alltid i både halv- och helförsäkringen.

Därför är det viktigt med försäkring för företagsbil

Att teckna en försäkring för företagsbil är viktigt av flera anledningar.

Ekonomisk trygghet

Med en försäkring för företagsbil skyddas företaget mot ekonomiska förluster som kan uppstå till följd av olyckor eller skador på fordonet. Reparationer och ersättning av bilar som skadas eller utsätts för bilstöld kan få tråkiga ekonomiska konsekvenser för företaget.

Skyddar föraren

Med en företagsbilförsäkring skyddas inte bara företaget, utan även bilens förare och andra personer vid olycka. Om föraren eller någon annan skadas i en olycka, kan försäkringen täcka medicinska kostnader och eventuella andra skador som kan uppkomma.

Varför välja vår bilförsäkring för företag

Personlig service

Vi tycker om att tala med våra kunder och att hjälpa till med alla typer av försäkringsärenden. Hos oss slipper du långa telefonköer och omständliga knappval. Vi svarar inom 20 sekunder när du ringer.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Vi hjälper dig byta bolag

Om din företagsbil är försäkrad hos ett annat bolag hjälper vi dig gärna att på ett enkelt sätt avsluta den försäkringen och byta till WaterCircles.

Våra bilförsäkringar för företag - jämför innehållet

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t.ex. råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 2 500 kr och 100 kr vid reparation.

Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t.ex. motor, generator och batteri för drivning av hybrid-/elbil. Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år eller har körts högst 12 000 mil. För Superbil gäller högst 10 år eller har körts högst 15 000 mil. För miljöbilsförsäkring gäller högst 12 år eller har körts högst 17 000 mil. Självrisken är 2 000 kr om bilen körts högst 8 000 mil. Om bilen körts mer än 8 000 mil och upp till 12 000 mil är självrisken 5 000 kr. Om bilen har körts mer än 12 000 mil är självrisken 8 000 kr.

Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar och förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 2 500 kr.

Ersätter reparation av skador på din bil på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen: 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 65 dagar. Vid hyra av bensin-/dieselbil betalar vi 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Vid hyra av el- eller hybridbil betalar vi 90 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Tillägg Tillägg

Olycksfall ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t.ex. trafikolycka, maskin- och elektronikskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till tre dygn vid hyra av bensin-/dieselfordon om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil. Vid hyra av el- eller hybridbil får du ersättning i upp till fem dygn.

Tillägg Tillägg

Miljöhyrbil: Se Miljöhyrbil vad som ingår.
Olycksfall: Se Olycksfall vad som ingår.
Vägassistans: Se Vägassistans vad som ingår.

Självriskeliminering vid godkänd parkeringsskada: Ingen självrisk vid godkänd parkeringsskada. Definitionen av en godkänd parkeringsskada grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen.

Självriskreducering vid godkänd vagnskadegarantiskada: vid godkänd vagnskadegarantiskada enligt intyg från vagnskadegarantibolaget är självrisken reducerad till 5 000 kr.

Tillägg Tillägg

Gäller för plötslig och oförutsedd skada på:
*egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet.
*kunders egendom som omhändertagits av försäkringstagaren.
*arbetstagares egendom.

Självrisken är 8 000 kr.

Tillägg Tillägg

Bra att veta om vår försäkring för företagsbil

Ladda ner förköpsinformation om vår bilförsäkring för företag. Förköpsinformationen innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringen.

I vårt produktblad hittar du allt du behöver veta om vår bilförsäkring för företag. En sammanfattande och kortfattad beskrivning av vad som ingår i försäkringen ger dig svar på frågor om exempelvis vad försäkringen täcker.

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår bilförsäkring för företag. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Gällande och fullständiga villkor:

Tidigare villkor:

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala i händelse av olycka eller skada på din bil.

Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker som då finns angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle, t.ex. en krock som innebär att bilen även behöver bärgas, då behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.

Läs mer om självrisk och vad det innebär.

Vanliga frågor om vår företagsbilförsäkring

Vem får köra företagsbilen?

Normalt sett får du låna ut bilen till familjemedlemmar, släkt, vänner, grannar och andra bekanta. Detta kan däremot variera beroende på vad som finns reglerat i företagets policy eller avtal för företagsbil.

Ingår utrustning i företagsbilförsäkringen?

I försäkringen ingår ersättning för fabriksmonterad utrustning för ljud, bild, navigation och liknande. För den fabriksmonterade utrustningen finns ingen beloppsbegränsning. All övrig utrustning som har monterats i efterhand kan ersättas med upp till 30 000 kronor.

Är det skillnad på självrisken för företagsbil och privat bil?

Självrisken i en företagsbilförsäkring är generellt sett högre än i en vanlig bilförsäkring.

Hur beräknas priset på en bilförsäkring för företag?

Priset på bilförsäkring för företag baseras på hur stor risken anses vara för en olycka. I riskbedömningen ingår faktorer som underlättar kostnadsbedömningen för det som kan behöva ersättas, hur skadestatistiken ser ut i den kommun bilen används samt hur långa körsträckor den används för.

De faktorer som priset på bilförsäkring för företag baseras på är exempelvis:

  • Bilmodell
  • Årsmodell
  • Körsträcka per år
  • Kommun

Behöver jag företagsbilförsäkring om bilen står på enskild firma?

Ja. Om bilen står på en enskild firma behöver du en bilförsäkring för företag.

Har du svårt att välja den bästa bilförsäkringen för just din bil?

Kontakta oss så ger vi dig personlig service!

Kontakta kundservice