Släpvagnsförsäkring

En släpvagnsförsäkring ger dig ersättning för bland annat stöld, trafikskada och brand. Att försäkra din släpvagn behöver inte kosta särskilt mycket för att ge den ett bra skydd.

Om du har valt att teckna bilförsäkring hos oss, rekommenderar vi dig att även försäkra släpvagn här. En av fördelarna är att du slipper betala dubbla självrisker om du skulle få skador på din släpvagn. En annan är att du får rabatt på din släpvagnsförsäkring om du tecknar flera av dina försäkringar hos oss.

Vad kostar försäkring på släpvagn för dig?

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig med ett pris för vad det kostar med försäkring på släpvagn för dig.

  • (ABC123) eller (ABC12D)

Varför välja vår släpvagnsförsäkring

Avmonterade hjul ingår

Vår släpvagnsförsäkring gäller även för avmonterade hjul och andra vanliga tillbehör till släpvagnen.

Slipp dubbla självrisker

Om du får en skada på både bil och släp vid samma tillfälle behöver du bara betala en självrisk om du har både din bil- och släpvagnsförsäkring tecknade hos oss.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle råka ut för en akut skada.

Jämför innehållet i våra släpvagnsförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Halvförsäkring

Helförsäkring

Ersätter skador på släpvagnen som orsakats av brand, åska, explosion och kortslutning. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter skador på släpvagnens glasruta om du t ex råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 35 % av kostnaden (lägst 1 500 kr) och om skadan går att laga är självrisken 0 kr.

Gäller om släpvagnen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i släpvagnen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till släpvagnen. Självrisken är 2 000 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till släpvagnen. Självrisken är 25 % av kostnaden (lägst 1 000 kr).

Ersätter skador på släpvagnen på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan oförutsedd olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen; 2 000 kr eller 5 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Vill du få pris på din släpvagnsförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Släpvagnsförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Släpvagnsförsäkring. Förköpsinformation om vår Släpvagnsförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Släpvagnsförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Släpvagnsförsäkring (PDF)

Tidigare villkor: Villkor 2019-11-01 (PDF) Villkor 2017-11-01 (PDF) Villkor 2014-12-15 (PDF) Villkor 2014-04-01 (PDF) Villkor 2012-10-01 (PDF) Villkor 2011-07-01 (PDF) Villkor 2011-02-01 (PDF)

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex Hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta).

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice