Olycksfallsförsäkring

Med vår olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd om olyckan skulle vara framme. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen. För en liten summa varje månad får du en bra och trygg olycksfallsförsäkring hos oss.

När behöver man olycksfallsförsäkring?

Man brukar säga att en olycka sällan kommer ensam, men det vi med absolut säkerhet kan konstatera, är att en olycka ofta kommer plötsligt och högst oväntat. Du kanske gör illa knät på träningen eller halkar när du ska springa till bussen. Då är det en stor trygghet att ha tecknat en olycksfallsförsäkring.

Detta får du ersättning för

Vår olycksfallsförsäkring ger dig ersättning för ärr, utseendemässiga förändringar och bestående men i samband med olycksfall. Du får också ersättning för extra kostnader som har uppstått i samband med olycksfall, såsom sjukhuskostnader. Det finns en del skador som däremot inte täcks av din försäkring. Läs mer om vad som gäller vid ersättning för ärr.

Olycksfallsförsäkring – Pris

Fyll i dina uppgifter och räkna fram ditt pris.

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • 0,00 Kr
 • Genom mitt köp godkänner jag försäkringsvillkoren och behandling av mina uppgifter enligt GDPR. Du har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av din försäkring online.

Försäkringen går att teckna online t.o.m. 70 års ålder.
Kontakta oss per telefon om du är över 70 år.

Ingår olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen?

Försäkring för olycksfall ingår inte i vår hemförsäkring – eller i någon annan försäkring. Därför behöver man en olycksfallsförsäkring – ett billigt tillägg som ger dig extra skydd och trygghet när olyckan är framme.

Vilken nivå bör du välja?

Vår försäkring för olycksfall kommer i sex olika varianter; XS, S, M, L, XL och XXL. Skillnaden i pris är liten, men ersättningsbeloppen skiljer sig desto mer. För mellan 39-176 kronor i månaden får du en billig försäkring som skapar trygghet om olyckan skulle inträffa.

Varför välja vår olycksfallsförsäkring?

Ingen nedtrappning

Oavsett om du tecknar försäkringen när du är student och du sen blir småbarnsförälder och pensionär, har du rätt till samma ersättning. Du behåller alltså samma försäkringsbelopp oavsett ålder.

Gäller alltid dygnet runt

Du är försäkrad under dygnets alla timmar och i hela världen. Då gäller vår olycksfallsförsäkring; utomlands, på väg till jobbet, när du sover, i duschen, i mataffären. Ja, den gäller hela tiden.

Gäller utan självrisk

Försäkringen gäller helt utan självrisk. Det innebär att du själv inte behöver betala för att nyttja försäkringen när det uppstår eventuella kostnader vid olycksfall. Vår försäkring täcker hela beloppet.

Olycksfall och olycksskada

Vår försäkring för olycksfall och olycksfallsskada täcker väldigt mycket, men inte allt. Innan du tecknar en försäkring bör du försäkra dig om vad den täcker och vad som räknas till olycksfall.

Detta räknas som olycksfallsskada

Definitionen av en olycksfallsskada anses vara en kroppsskada som uppstår till följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Ersättning för olycksfallsskada gäller för de kostnader som uppkommer som en direkt följd av ett olycksfall. Observera att ersättning inte är tillämplig på följder som beror på andra kroppsfel eller för olycksfallsskador som uppkommer innan tecknande av olycksfallsförsäkringen.

Detta räknas inte som olycksfallsskada

Kroppsskador som du har ådragit dig frivilligt eller genom några av följande sätt, räknas inte som olycksfallsskada:

 • Smitta eller förgiftning via mat, dryck, virus eller bakterier
 • Medicinska behandlingar, ingrepp eller läkemedelsanvändning
 • Överansträngning, överbelastning eller förslitning av muskler och leder
 • Grov vårdslöshet, brottslighet och missbruk

Sport- och idrottsskador

Vid kroppsskador som uppstår under vissa mer riskfyllda sport- och idrottsaktiviteter ger inte rätt till olycksfallsersättning.

 • Kampsport som innehåller inslag av sparkar och slag
 • Sport som innehåller framförande av motorfordon
 • Djupdykning på djup mer än 30 m, ensamdykning m.fl.
 • Flygsporter såsom fallskärmshoppning, drakflygning och segelflygning
 • Deltagande i organiserad träning/tävling som professionell idrottsutövare

Jämför olycksfallsförsäkringar - vad ingår? Välj omfattning: XS-XXL

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Olycksfall - XS

Olycksfall - S

Olycksfall - M

39 kr 60 kr 78 kr

Försäkringen ger ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är bestående efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor invaliditetsgraden är och vilket försäkringsbelopp du valt (XS, S, M, L, XL eller XXL).

250 000 kr

500 000 kr

750 000 kr

Om du på grund av ett olycksfall blir inskriven på sjukhus över natten betalar vi ut en ersättning på 500 kr.

Om du blir inlagd på sjukhus till följd av ett olycksfall ersätter vi dig med 100 kr/dag i upp till 90 dagar.

Ersätter kostnader för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Försäkringen gäller också för resor till och från sjukhus samt kläder som skadas i samband med olycksfallet.

Ger ersättning för vanprydande ärr till följd av ett olycksfall. Ersättningen räknas ut beroende på var ärret sitter hur vanprydande det är.

Ersätter hjälpmedel som kan bli aktuella till följd av skador från ett olycksfall.

Ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av ett olycksfall.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du till följd av ett olycksfall, rån, överfall, hot eller våldtäkt drabbas av en akut kris.

Olycksfall - L

Olycksfall - XL

Olycksfall - XXL

100 kr 141 kr 176 kr

Försäkringen ger ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är bestående efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor invaliditetsgraden är och vilket försäkringsbelopp du valt (XS, S, M, L, XL eller XXL).

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 000 000 kr

Om du på grund av ett olycksfall blir inskriven på sjukhus över natten betalar vi ut en ersättning på 500 kr.

Om du blir inlagd på sjukhus till följd av ett olycksfall ersätter vi dig med 100 kr/dag i upp till 90 dagar.

Ersätter kostnader för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Försäkringen gäller också för resor till och från sjukhus samt kläder som skadas i samband med olycksfallet.

Ger ersättning för vanprydande ärr till följd av ett olycksfall. Ersättningen räknas ut beroende på var ärret sitter hur vanprydande det är.

Ersätter hjälpmedel som kan bli aktuella till följd av skador från ett olycksfall.

Ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av ett olycksfall.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du till följd av ett olycksfall, rån, överfall, hot eller våldtäkt drabbas av en akut kris.

Vanliga frågor om vår olycksfallsförsäkring

Vad är olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkring är den försäkring som skyddar dig vid en olycksskada. Det innebär att du får rätt till ersättning vid kroppsskada som har orsakats av en händelse som går att beskriva som oförutsedd, plötslig eller yttre.

Vad kan jag få ersättning för?

Vår olycksfallsförsäkring kan ge dig ersättning för bestående men, ärr eller funktionsnedsättningar, men också för extra kostnader som kan uppkomma i samband med en olycka – som sjukhusvård, kristerapi eller rehabilitering till exempel.

Behöver man olycksfallsförsäkring?

Det är alltid en trygghet att ha en olycksfallsförsäkring om något plötsligt händer och du råkar ut för skada. Behovet ökar vanligtvis med stigande ålder, men är ändå bra att ha även för den som känner sig ung och stadig på benen. En olyckligt placerad isfläck kan drabba vem som helst.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?

Kroppsskador som du har ådragit dig frivilligt eller genom några av följande sätt, räknas inte som olycksfallsskada:

 • Smitta eller förgiftning via mat, dryck, virus eller bakterier
 • Medicinska behandlingar, ingrepp eller läkemedelsanvändning
 • Överansträngning, överbelastning eller förslitning av muskler och leder
 • Grov vårdslöshet, brottslighet och missbruk

Gäller olycksfallsförsäkring vid idrottsutövning?

Vid kroppsskador som uppstår under vissa mer riskfyllda sport- och idrottsaktiviteter ger inte rätt till olycksfallsersättning.

 • Kampsport som innehåller inslag av sparkar och slag
 • Sport som innehåller framförande av motorfordon
 • Djupdykning på djup mer än 30 m, ensamdykning m.fl.
 • Flygsporter såsom fallskärmshoppning, drakflygning och segelflygning
 • Deltagande i organiserad träning/tävling som professionell idrottsutövare

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår olycksfallsförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår olycksfallsförsäkring.

I vårt produktblad hittar du en kortfattad och sammanfattande beskrivning av vår olycksfallsförsäkring. Där kan du hitta svar på frågor om dina skyldigheter, hur betalning sker och vad olycksfallsförsäkringen täcker och inte täcker.

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår olycksfallsförsäkring. Om du får en skada, ersätts du alltid enligt gällande villkor för vår olycksfallsförsäkring.

Gällande, fullständiga villkor:

Tidigare villkor:

Vår olycksfallsförsäkring gäller helt utan självrisk.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice