Ersättning för ärr

För att kunna söka ersättning för ärr behöver du anmäla den olycksfallsskada som har inträffat. För att vara berättigad till ersättning för ärr krävs följande:

  • Din olycksfallsskada har krävt läkarvård
  • Skadan har läkt
  • Skadan har övergått i ett bestående ärr

Förutsättningar för ersättning för ärr

Innan vi kan avgöra om vi betalar ut ersättning för ärr, och hur mycket, behöver din olycksfallsskada ha läkt och blivit ett ärr. Detta sker vanligtvis mellan 1-2 år efter skadehändelsen och det är först då som det går att göra en bedömning om huruvida ärret kommer att vara kvarstående för framtiden. Ersättning för ärr som är så små att de knappt syns beviljas inte.

För att få ersättning för ärr vid olycksfallsskada behöver du ha tecknat en olycksfallsförsäkring hos oss. Ersättningen räknas ut med en fastställd procentsats av ditt försäkringsbelopp och betalas ut som ett engångsbelopp. Ersättningsbeloppet baseras på en fastställd tabell av Trafikskadenämnden, dock högst 15 procent av invaliditetskapitalet. Du hittar mer om vad som gäller vid ersättning av ärr i våra försäkringsvillkor för olycksfall.

Teckna olycksfallsförsäkring

Anmäl olycksfallsskada

Det är viktigt att du anmäler din olycksfallsskada så fort den inträffar. Kontakta oss därefter om 1-2 år ifall ärret fortfarande finns kvar. Vi kommer då att se om du har rätt till ersättning för ärr via din försäkring hos oss. För att anmäla en olycksfallsskada, fyll i vårt formulär via knappen nedan och bifoga gärna tydliga bilder på din skada.

Anmäl olycksfallsskada

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *