Hemförsäkring

Oavsett om du bor i hyresrätt, i bostadsrätt eller i villa, hur mycket eller lite saker du har behöver du en hemförsäkring. Hemförsäkringen innehåller ett skydd både för dina saker och för dig och dina familjemedlemmar.

Hemförsäkringen består av två delar där den ena delen innebär att dina saker är försäkrade om de skulle förstöras i till exempel en brand eller vattenskada eller om de skulle bli stulna. Den andra delen innebär ett personligt skydd för dig och dina familjemedlemmar som till exempel reseskydd och överfallsskydd. Alla som bor på samma adress och delar hushåll omfattas av samma Hemförsäkring. Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din Hemförsäkring och vilket försäkringsbelopp du behöver för dina saker. Beloppet ska motsvara det totala marknadsvärdet på alla dina saker. Vill du ha en extra bra Hemförsäkring som ger dig stor trygghet ska du välja Superhem.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Varför välja denna försäkring

Reseskydd ingår

Reseskydd ingår som ger dig rätt till vård om du skulle bli akut sjuk när du befinner dig på resa utomlands.

Bostadrätt ingår

Om du bor i en bostadsrätt ingår försäkring för den i vår Hemförsäkring.

Superhem

Om du vill ha en extra bra Hemförsäkring och en stor trygghet kan du teckna försäkringen Superhem.

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hem

Superhem

Ersätter dina saker du har i huset bland annat om de skadas av en brand, ett läckage eller om de blir stulna i samband med ett inbrott. Du väljer själv hur stort belopp du vill försäkra.

När du tar med dig saker från ditt hem, t ex på resa eller till en annan plats, ersätter vi upp till 50 000 kr om de förloras eller skadas. Stöldbegärliga saker ersätts med upp till 30 000 kr, men om du tecknat Superhem ersätter vi stöldbegärliga saker med upp till 50 000 kr.

Under tiden du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker både på nya och gamla adressen under en månad från ditt flyttdatum.

Ersätter skador orsakade av bland annat stöld, brand och läckage på den fasta egendomen i lägenheten som t ex golv, väggar och tak samt t ex köksskåp, vitvaror och handfat om du äger en bostadsrätt.

Gäller för resor som du och dina familjemedlemmar gör i hela världen och upp till 45 dagar per resa. Ger ersättning bland annat för läkarvård, transporter, och merkostnader.

Ger ersättning om du blir utsatt för ett överfall där gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att betala.

Ersätter skadestånd som du som privatperson kan bli krävd på.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader om du som privatperson skulle hamna i en tvist.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du drabbas av en akut kris på grund av t ex brand eller inbrott i hemmet samt vid rån, överfall eller våldtäkt.

Ersätter hushållsmaskiner och elektronik som t ex kyl, frys, spis, dator (ej bärbar) och tv som inte är äldre än 3 år med vad de kostar att köpa i handeln i dag, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 50 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Ersätter dina kostnader för en resa som du tvingas avbeställa på grund av t ex ett olycksfall eller vid akut sjukdom. Du kan också få ersättning om du blir försenad på resan eller om du måste avbryta resan för att du t ex blir sjuk. Självrisken är 0 kr.

Tillägg

Ersätter skador eller förlust av din golfutrustning med upp till 30 000 kr (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Om du eller någon i familjen råkar ut för en olycka på fritiden ersätter vi kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa. Försäkringen ger också ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som blir bestående efter en olycka.

Tillägg Tillägg

Gäller för motor-, segel- och roddbåtar som är upp till 6 meter långa, 2 m breda, med en segelyta på upp till 10 kvm och upp till 10 hk. Du kan få ersättning om båten skadas, blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter skador på eller förlust av campingutrustning som t ex förtält, utemöbler eller grill. Har du din husvagn eller husbil försäkrad hos oss kan du även få extra ersättning för skador eller förlust av saker du förvarar i din husbil eller husvagn med upp till 30 000 kr (10 000 kr för stöldbegärliga saker). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter skada på hundutrustning vid plötsliga och oförutsedda händelser, max 20 000 kr, stöld av hund, max 10 000 kr samt ersättning för olycksfallsskada som inträffar dig i samband med att du rastar din hund, max 100 000 kr. Försäkringen reducerar dessutom din självrisk med 1 500 kr om hunden orsakar en ansvarsskada som är ersättningsbar enligt denna försäkring samt självrisken på din hunds veterinärvårdsförsäkring om hunden skadas i en trafikolycka. Får du merkostnader för din hund i samband med annan ersättningsbar skada ersätter vi dig med upp till 10 000 kr.

Tillägg Tillägg

Vill du veta pris för din Hemförsäkring?
Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Hemförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Hemförsäkring. Förköpsinformation om vår Hemförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Hemförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor. Fullständiga villkor för vår Hemförsäkring (PDF) Tidigare villkor: Villkor 2016-06-01 (PDF) Villkor 2014-12-15 (PDF) Villkor 2013-09-01 (PDF) Villkor 2012-01-01 (PDF) Villkor 2011-02-01 (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 
8 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice