Hemförsäkring

Ditt hem, din borg, din fristad. Oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt behöver du en hemförsäkring som tryggar din plats på jorden. Och ännu viktigare, dig och dina nära som lever där. Vår hemförsäkring tänker på dig både i och utanför hemmet.

På WaterCircles hjälper vi dig att hitta den bästa hemförsäkringen för dig och de som bor under samma tak. Vi har två olika hemförsäkringar som du kan teckna; vår vanliga hemförsäkring och vår mer omfattande försäkring Superhem. Du kan enkelt jämföra våra hemförsäkringar i tabellen nedan.

Vi tänker på ditt hem – teckna hemförsäkring

Hemförsäkringen består av två delar där den ena delen innebär att dina saker är försäkrade om de skulle förstöras i till exempel en brand eller vattenskada, eller om de skulle bli stulna. Den andra delen innebär ett personligt skydd för dig och dina familjemedlemmar; reseskydd, överfallsskydd, ID-skydd och webbrensning med mera. Alla som bor på samma adress och delar hushåll omfattas av samma hemförsäkring.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Hemförsäkring – Pris

Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din hemförsäkring och vilket försäkringsbelopp du behöver för dina saker. Beloppet ska motsvara det totala marknadsvärdet på alla dina saker. Vill du ha en extra bra hemförsäkring som ger dig stor trygghet, ska du välja vår försäkring Superhem. Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig för personlig rådgivning och vad det skulle kosta dig att teckna hemförsäkring hos oss.

Få ut mer av din hemförsäkring

Genom att teckna din hemförsäkring hos oss får du extra bra erbjudanden på några av våra övriga försäkringar. Du som bor i villa kan kombinera din hemförsäkring med en villaförsäkring för att få ett ännu bättre skydd. Med tillägget fritidsolycksfall, omfattas din hemförsäkring även av delar av det som ingår i vår olycksfallsförsäkring. Vi erbjuder även kompletterande försäkringar för dig som också har exempelvis fritidshus, husbil eller husvagn.

Vår hemförsäkring gäller även för flyktingar boende hos dig

Just nu flyr miljoner människor från Ukraina p.g.a. kriget som pågår. Är du en av dem som öppnat upp sitt hem och låter en eller flera flyktingar bo hos dig? Det kan då kännas tryggt att veta att vi tagit fram ett särskilt villkor, som en del av hemförsäkringen, för de som valt att erbjuda sin bostad till flyktingar som flytt från Ukraina.

Läs mer här

Varför välja vår hemförsäkring

Reseskydd ingår

I vår hemförsäkring ingår reseskydd som ger dig rätt till vård om du skulle bli akut sjuk när du befinner dig på resa utomlands.

Bostadsrätt ingår

Du som bor i bostadsrätt kan också teckna vår hemförsäkring och få din bostadsrätt försäkrad.

Superhem

För dig som vill ha en extra bra hemförsäkring som ger dig större trygghet, kan också teckna vår försäkring Superhem.

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hem

Superhem

Ger ersättning vid stöld i bostad, gemensamhetsutrymme
(t.ex. tvättstuga), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats
eller egendom som du har med dig utanför bostaden
(bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är
valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på
annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr varav högst 30 000
kr för stöldbegärlig egendom. Om du har Superhem ersätter
vi egendom på annan plats (bortaskydd) med högst
100 000 kr varav stödbegärlig egendom med upp till
50 000 kr.

Under tiden du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker både på nya och gamla adressen under en månad från ditt flyttdatum.

Ersätter skador orsakade av bland annat stöld, brand och läckage på den fasta egendomen i lägenheten som t ex golv, väggar och tak samt t ex köksskåp, vitvaror och handfat om du äger en bostadsrätt.

Gäller för resor som du och dina familjemedlemmar gör i hela världen och upp till 45 dagar per resa. Ger ersättning bland annat för läkarvård, transporter, och merkostnader.

Ger ersättning om du blir utsatt för ett överfall där gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att betala.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Ersätter skadestånd som du som privatperson kan bli krävd på.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader om du som privatperson skulle hamna i en tvist.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du drabbas av en akut kris på grund av t ex brand eller inbrott i hemmet samt vid rån, överfall eller våldtäkt.

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på den fasta egendomen i bostadsrätten. Högsta ersättning är 150 000 kr.

Ersätter hushållsmaskiner och elektronik som t ex kyl, frys, spis, dator (ej bärbar) och tv som inte är äldre än 3 år med vad de kostar att köpa i handeln i dag, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 50 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Ersätter dina kostnader för en resa som du tvingas avbeställa på grund av t ex ett olycksfall eller vid akut sjukdom. Du kan också få ersättning om du blir försenad på resan eller om du måste avbryta resan för att du t ex blir sjuk. Självrisken är 0 kr.

Tillägg

Försäkringen ger dig möjlighet att förlänga ditt reseskydd utöver de ordinarie 45 dagar som ingår i Reseskydd.

Tillägg Tillägg

Ersätter skador eller förlust av din golfutrustning med upp till 30 000 kr (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Om du eller någon i familjen råkar ut för en olycka på fritiden ersätter vi kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa. Försäkringen ger också ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som blir bestående efter en olycka.

Tillägg Tillägg

Gäller för motor-, segel- och roddbåtar som är upp till 6 meter långa, 2 m breda, med en segelyta på upp till 10 kvm och upp till 10 hk. Du kan få ersättning om båten skadas, blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Vill du veta pris för din Hemförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Vanliga frågor om vår hemförsäkring

Vad kostar hemförsäkring?

Vad din hemförsäkring kommer att kosta beror dels på vilken av våra hemförsäkringar du väljer att teckna, men också på vilket försäkringsbelopp som du behöver för dina ägodelar, det vill säga ett belopp som motsvarar det totala marknadsvärdet. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir även priset på din hemförsäkring. Kontakta oss för att veta vad en hemförsäkring skulle kosta för dig. I vår förköpsinformation kan du läsa mer om vilka högsta ersättningsbelopp som du kan få.

Jag har haft inbrott i mitt förråd – kan jag få ersättning?

Stöldbegärlig egendom eller lösöre som förvaras i källarförråd ersätts inte av din hemförsäkring, trots att förrådet omfattas av hemförsäkringen. Till sådan egendom räknas bland annat elektronik såsom dator och tv, men även smycken, äkta mattor och antikviteter med högt värde eller värdehandlingar. Ersättning lämnas således inte för kontanter, värdehandlingar eller stöldbegärlig egendom. Du kan däremot få ersättning för stöld av annan typ av egendom såsom säsongsutrustning (skridskor, pjäxor m.m.) eller möbler.

Vad täcker hemförsäkring?

Hemförsäkringen gäller för alla som är folkbokförda på samma adress som dig som har tecknat försäkringen. Försäkringen omfattar både de som bor på adressen, men även den bostad som ni bor i. I vår basförsäkring ingår bland annat egendomsskydd, flyttskydd, reseskydd, bostadsrättsförsäkring, ID-skydd, överfallsskydd, rättsskydd, privatansvar, krishjälp och webbrensning. Det går även att teckna vår försäkring Superhem som också innehåller allrisk för bostadsrätt och lösöre, ett extra reseskydd samt ger ersättning för skada på elektronik till nyvärde.

Vad är hemförsäkring?

En hemförsäkring är ett skydd för både dig, din familj, ditt hem och dina ägodelar (också kallat ”lösöre”). Lösöret värderas alltid efter schablonvärden. För att göra det enklare för dig att räkna ut lösöre för din försäkring, har vi sammanställt dessa värden i en artikel där du kan läsa mer.

Ingår reseförsäkring i hemförsäkring?

I vår hemförsäkring ingår alltid reseförsäkring, oftast kallat för reseskydd. Reseskyddet gäller under de 45 första dagarna av din resa och skyddar dig och dina familjemedlemmar. Med reseskyddet i er hemförsäkring får ni ersättning för bland annat läkarvård, transporter eller andra merkostnader som kan uppstå vid skada eller om du skulle bli utsatt för brott. Se till att spara dina kvitton. Vårt reseskydd gäller i hela världen.

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår hemförsäkring samt hur de olika omfattningarna skiljer sig åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår hemförsäkring.

I vårt produktfaktablad (PDF) hittar du allt som du behöver veta om vår hemförsäkring; vad den täcker, vilka tilläggsförsäkringar som finns, hur betalning sker med mera.

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår hemförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga, gällande villkor:

Tidigare villkor:

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Om du ska ut och resa och behöver utöka antal dagar som din reseförsäkring är giltig så behöver du teckna ett förlängt reseskydd hos oss. För mer information och för att teckna förlängt reseskydd, klicka här och vänligen fyll i formuläret.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice