Hemförsäkring

Oavsett om du bor i hyresrätt, i bostadsrätt eller i villa och oavsett hur mycket eller lite ägodelar du har, behöver du en hemförsäkring. Hemförsäkringen innehåller ett skydd både för dina saker, för dig och för din familj.

På WaterCircles hjälper vi dig att hitta den bästa hemförsäkringen för dig och de som bor under samma tak. Vi har två olika hemförsäkringar som du kan teckna; vår vanliga hemförsäkring och vår mer omfattande försäkring Superhem. Du kan enkelt jämföra våra hemförsäkringar i tabellen nedan.

Teckna hemförsäkring

Hemförsäkringen består av två delar där den ena delen innebär att dina saker är försäkrade om de skulle förstöras i till exempel en brand eller vattenskada, eller om de skulle bli stulna. Den andra delen innebär ett personligt skydd för dig och dina familjemedlemmar; reseskydd, överfallsskydd, ID-skydd och webbrensning med mera. Alla som bor på samma adress och delar hushåll omfattas av samma hemförsäkring.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Hemförsäkring – Pris

Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din hemförsäkring och vilket försäkringsbelopp du behöver för dina saker. Beloppet ska motsvara det totala marknadsvärdet på alla dina saker. Vill du ha en extra bra hemförsäkring som ger dig stor trygghet, ska du välja vår försäkring Superhem. Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig för personlig rådgivning och vad det skulle kosta dig att teckna hemförsäkring hos oss.

Få ut mer av din hemförsäkring

Genom att teckna din hemförsäkring hos oss får du extra bra erbjudanden på några av våra övriga försäkringar. Du som bor i villa kan kombinera din hemförsäkring med en villaförsäkring för att få ett ännu bättre skydd. Vi erbjuder även kompletterande försäkringar för dig som också har exempelvis fritidshus, husbil eller husvagn.

Varför välja vår hemförsäkring

Reseskydd ingår

I vår hemförsäkring ingår reseskydd som ger dig rätt till vård om du skulle bli akut sjuk när du befinner dig på resa utomlands.

Bostadsrätt ingår

Du som bor i bostadsrätt kan också teckna vår hemförsäkring och få din bostadsrätt försäkrad.

Superhem

För dig som vill ha en extra bra hemförsäkring som ger dig större trygghet, kan också teckna vår försäkring Superhem.

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hem

Superhem

Ger ersättning vid stöld i bostad, gemensamhetsutrymme
(t.ex. tvättstuga), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats
eller egendom som du har med dig utanför bostaden
(bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är
valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på
annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr varav högst 30 000
kr för stöldbegärlig egendom. Om du har Superhem ersätter
vi egendom på annan plats (bortaskydd) med högst
100 000 kr varav stödbegärlig egendom med upp till
50 000 kr.

Under tiden du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker både på nya och gamla adressen under en månad från ditt flyttdatum.

Ersätter skador orsakade av bland annat stöld, brand och läckage på den fasta egendomen i lägenheten som t ex golv, väggar och tak samt t ex köksskåp, vitvaror och handfat om du äger en bostadsrätt.

Gäller för resor som du och dina familjemedlemmar gör i hela världen och upp till 45 dagar per resa. Ger ersättning bland annat för läkarvård, transporter, och merkostnader.

Ger ersättning om du blir utsatt för ett överfall där gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att betala.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Ersätter skadestånd som du som privatperson kan bli krävd på.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader om du som privatperson skulle hamna i en tvist.

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du drabbas av en akut kris på grund av t ex brand eller inbrott i hemmet samt vid rån, överfall eller våldtäkt.

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på den fasta egendomen i bostadsrätten. Högsta ersättning är 150 000 kr.

Ersätter hushållsmaskiner och elektronik som t ex kyl, frys, spis, dator (ej bärbar) och tv som inte är äldre än 3 år med vad de kostar att köpa i handeln i dag, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 50 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Ersätter dina kostnader för en resa som du tvingas avbeställa på grund av t ex ett olycksfall eller vid akut sjukdom. Du kan också få ersättning om du blir försenad på resan eller om du måste avbryta resan för att du t ex blir sjuk. Självrisken är 0 kr.

Tillägg

Ersätter skador eller förlust av din golfutrustning med upp till 30 000 kr (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Om du eller någon i familjen råkar ut för en olycka på fritiden ersätter vi kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa. Försäkringen ger också ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som blir bestående efter en olycka.

Tillägg Tillägg

Gäller för motor-, segel- och roddbåtar som är upp till 6 meter långa, 2 m breda, med en segelyta på upp till 10 kvm och upp till 10 hk. Du kan få ersättning om båten skadas, blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter skador på eller förlust av campingutrustning som t ex förtält, utemöbler eller grill. Har du din husvagn eller husbil försäkrad hos oss kan du även få extra ersättning för skador eller förlust av saker du förvarar i din husbil eller husvagn med upp till 30 000 kr (10 000 kr för stöldbegärliga saker). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter skada på hundutrustning vid plötsliga och oförutsedda händelser, max 20 000 kr, stöld av hund, max 10 000 kr samt ersättning för olycksfallsskada som inträffar dig i samband med att du rastar din hund, max 100 000 kr. Försäkringen reducerar dessutom din självrisk med 1 500 kr om hunden orsakar en ansvarsskada som är ersättningsbar enligt denna försäkring samt självrisken på din hunds veterinärvårdsförsäkring om hunden skadas i en trafikolycka. Får du merkostnader för din hund i samband med annan ersättningsbar skada ersätter vi dig med upp till 10 000 kr.

Tillägg Tillägg

Vill du veta pris för din Hemförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Hemförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Hemförsäkring. Förköpsinformation om vår Hemförsäkring (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 
8 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice