Fritidshusförsäkring

Teckna en försäkring för ditt fritidshus, sommarställe eller fjällstuga. Med WaterCircles fritidshusförsäkring får du ett bra skydd mot bland annat brand, stöld, läckage, naturskador och bostadsohyra.

Förvarar du många ägodelar i ditt fritidshus rekommenderar vi att du lägger till försäkring för lösöre i vår fritidshusförsäkring. Du väljer själv vilket försäkringsbelopp du behöver för dina saker. Beloppet ska motsvara det totala marknadsvärdet på alla dina saker tillsammans.

Skydda dig mot det oförutsägbara

Ditt fritidshus är din tillflyktsort utanför den egna bostaden. Eftersom du inte bor i ditt fritidshus permanent kan skador uppstå som förblir oupptäckta över en längre period. Med en fritidshusförsäkring behöver du inte oroa dig över det oförutsägbara eller över att på egen hand behöva betala stora summor för att ersätta skador eller andra tråkigheter. Med våra tilläggsförsäkringar kan du ge ditt fritidshus all den omtanke som det förtjänar. Vår fritidshusförsäkring är även anpassad för dig som har en fastighet med solceller. Drabbas du av skada, stöld eller förlorad elproduktion så ger vi dig särskild ersättning för just detta.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Varför välja denna försäkring

Allrisk byggnad

Lägg till tillägget Allrisk byggnad och du får ersättning med upp till 75 000 kr för plötsliga och oförutsedda händelser på fritidshuset.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Fullvärde

När du tecknar fritidshusförsäkring hos oss är dina byggnader försäkrade till fullvärde, vilket betyder att de värderas till marknadsvärdet vid en skada.

Jämför innehållet i våra försäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Fritidshus

Ersätter skador vid blixtnedslag, om det skulle uppstå en brand eller en explosion i huset.

Ersätter skador till följd av inbrott eller inbrottsförsök. Du kan också få ersättning om t ex dina möbler och redskap i trädgården skulle bli stulna.

Ersätter skador som orsakats av läckage från t ex ledningssystem, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin och tätskikt i badrum eller tvättstuga.

Ersätter reparation av ditt hus om det skadats på grund av t ex storm, hagel, snötryck eller översvämning.

Ger ersättning om t ex spis, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepanna eller ventilationssystem går sönder.

Försäkringen gäller även under tiden du bygger om eller bygger till en byggnad. Även verktyg och byggmaterial ingår i försäkringen.

Försäkringen ger ersättning för förlorad elproduktion på grund av skada som medför att du inte kan bruka din solcellsanläggning. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skadestånd som du kan bli krävd på i egenskap som ägare till huset.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister som rör dig som ägare till huset.

Gäller för sanering av huset om det blivit angripet av bland annat husbock, hästmyra eller någon bostadsohyra som t ex vägglöss eller kackerlackor.

Gäller för sanering av bostadshuset bland annat mot råttor, möss, getingar och myror.

Tillägg

Ersätter skador på huset som varit plötsliga och oförutsedda. Väljer du endast tillägget kan du få ersättning upp till 75 000 kr.

Tillägg

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m bred, vars segelyta är högst 15 kvm och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 50 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Vanliga frågor om vår fritidshusförsäkring

Vad ingår i fritidshusförsäkring?

Vår försäkring ger ersättning för skador som uppstår till följd av brand, inbrott, ohyra, läckage, eller naturskador. Den omfattar också byggnad under uppförande, hushållsmaskiner, rättsskydd och privatansvar.

Vad kostar fritidshusförsäkring?

Kostnaden för din försäkring påverkas av olika faktorer; fritidshusets storlek och läge är två av dem. Om du väljer att göra tillägg för exempelvis sanering eller småbåt blir kostnaden högre. Fyll i dina uppgifter ovan så återkommer vi med vad det skulle kosta just för dig.

 

 

Vill du veta pris för din fritidshusförsäkring? Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår fritidshusförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår fritidshusförsäkring.

Förköpsinformation om vår Fritidshusförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår fritidshusförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Gällande och fullständiga villkor:

Tidigare villkor:

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Beloppet för grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är för byggnadsförsäkringen 3 000 kr, 5 000 kr samt 8 000 kr och på lösöresförsäkringen 2 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir priset på din försäkring. Observera att vissa moment i försäkringen kan ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice