Fritidshusförsäkring

Vår Fritidshusförsäkring är så pass mycket bättre för miljön än andra att vi har fått miljömärkningen Bra Miljöval på vår försäkring för fritidshus.

Vår Fritidshusförsäkring är miljömärkt med Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen fungerar precis som andra Fritidshusförsäkringar, men att den är mindre skadlig för miljön än andra försäkringar. Läs mer om Bra Miljöval och vad det innebär. Har du mycket saker i ditt fritidshus rekommenderar vi att du lägger till försäkring för lösöre i vår Fritidshusförsäkring. Du väljer själv vilket försäkringsbelopp du behöver för dina saker. Beloppet ska motsvara det totala marknadsvärdet på alla dina saker.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Varför välja denna försäkring

Allrisk byggnad

Lägg till tillägget Allrisk byggnad och du får ersättning med upp till 75 000 kr för plötsliga och oförutsedda händelser på fritidshuset.

Bra Miljöval

Vår Fritidshusförsäkring är så pass mycket bättre för miljön än andra försäkringar att vi har fått miljömärkningen Bra Miljöval på våra försäkringar för fritidshus. Mer om Bra Miljöval >

Fullvärde

När du tecknar Fritidshusförsäkring hos oss är dina byggnader försäkrade till fullvärde, vilket betyder att de värderas till marknadsvärdet vid en skada.

Jämför innehållet i våra försäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Fritidshus

Ersätter skador vid blixtnedslag, om det skulle uppstå en brand eller en explosion i huset.

Ersätter skador till följd av inbrott eller inbrottsförsök. Du kan också få ersättning om t ex dina möbler och redskap i trädgården skulle bli stulna.

Ersätter skador som orsakats av läckage från t ex ledningssystem, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin och tätskikt i badrum eller tvättstuga.

Ersätter reparation av ditt hus om det skadats på grund av t ex storm, hagel, snötryck eller översvämning.

Ger ersättning om t ex spis, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepanna eller ventilationssystem går sönder.

Försäkringen gäller även under tiden du bygger om eller bygger till en byggnad. Även verktyg och byggmaterial ingår i försäkringen.

Ersätter skadestånd som du kan bli krävd på i egenskap som ägare till huset.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister som rör dig som ägare till huset.

Gäller för sanering av huset om det blivit angripet av bland annat husbock, hästmyra eller någon bostadsohyra som t ex vägglöss eller kackerlackor.

Gäller för sanering av bostadshuset bland annat mot råttor, möss, getingar och myror.

Tillägg

Ersätter skador på huset som varit plötsliga och oförutsedda. Väljer du endast tillägget kan du få ersättning upp till 75 000 kr.

Tillägg

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m bred, vars segelyta är högst 10 kvm och motorstyrka högst 10 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Vill du veta pris för din Fritidshusförsäkring?Ring oss på: 010-4900 999

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Fritidshusförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Fritidshusförsäkring. Förköpsinformation om vår Fritidshusförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Fritidshusförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor. Fullständiga villkor för vår Fritidshusförsäkring (PDF) Tidigare villkor: Villkor 2017-11-01 (PDF) Villkor 2016-06-01 (PDF) Villkor 2014-12-15 (PDF) Villkor 2013-09-01 (PDF) Villkor 2012-01-01 (PDF) Villkor 2011-02-01 (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Beloppet för grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är för byggnadsförsäkringen 3 000 kr, 5 000 kr samt 8 000 kr och på lösöresförsäkringen 2 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir priset på din försäkring. Observera att vissa moment i försäkringen kan ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice