Om du inte är nöjd

Vår strävan är att alltid göra våra kunder nöjda. Men ibland kanske vi inte riktigt kommer överens. Om du inte är nöjd med ett beslut som vi har tagit räcker det oftast med ett telefonsamtal till handläggaren för att diskutera ditt försäkringsärende.

Om du ändå inte skulle känna dig nöjd har du möjligheten att kontakta vår Klagomålsansvarig som kostnadsfritt tittar på ditt ärende igen. Enklast är att fylla i vårt formulär, som du hittar här, så kontaktar Klagomålsansvarig dig så snart som möjligt. Det går också bra att att mejla direkt till .

Om vi trots detta ändå inte kan komma överens finns möjligheten för dig att vända dig till nedan angivna nämnder:

WaterCircles Prövningsnämnd

Skicka ett brev till adressen nedan om du vill överklaga vårt beslut och få ditt ärende omprövat.

WaterCircles Försäkring
Prövningsnämnden
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Som privatperson kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden om du inte är nöjd. Innan du vänder dig dit måste du först ha kontaktat oss med en överklagan som vi har svarat på.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Vill du ha rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri.

Allmän domstol

Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol.

Behöver du hjälp med att välja hemförsäkring?

Ställ dina frågor till oss så hjälper vi dig personligen!

Till Kundservice