Självrisk – Vad är självrisk?

Vad är självrisk och varför finns det? Hur mycket ligger en självrisk på och hur påverkar olika självrisker din försäkringspremie? Vem ska betala självrisk vid påkörning och vad gäller vid en smitningsolycka? Vi förklarar hur det fungerar och varför du egentligen måste betala självrisk.

Vad är självrisk?

Självrisk är den del av skadekostnaden som du behöver betala om du skulle råka ut för en olycka. Självrisk finns i en del moment i en försäkring och i vissa fall kan du själv välja vilken självrisk du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir priset på din försäkring.

Om du exempelvis har en bilförsäkring hos oss och råkar ut för en vagnskada har du en självrisk på antingen 3 500 kronor, 6 000 kronor eller 10 000 kronor, beroende på vad du valde när du tecknade försäkringen.

Bilförsäkring

Hur mycket är min självrisk?

Den självrisk som du har valt står i ditt försäkringsbrev. Där framgår också vad försäkringen gäller, hur stor premien är samt andra relevanta uppgifter om din försäkring.

Vi tar hand om den största risken

Olika nivåer av självrisk finns till för att du som kund ska kunna påverka din premie och din försäkring. Om allt i försäkringen skulle gälla helt utan självrisk skulle priset på försäkringen bli mycket högre. Tanken med försäkring är ju att du betalar en mindre summa till ett större kollektiv och om du råkar ut för något kan det stora kollektivet tillsammans ge dig ett ekonomiskt skydd.

Självrisken fungerar också som ett incitament för dig som försäkringstagare att ta hand om dina ägodelar och vara rädd om exempelvis din bil och ditt boende. Om skador på exempelvis bilen inte skulle medföra några kostnader, skulle det mest troligt leda till ett mer vårdslöst beteende i trafiken med fler olyckor och skador som direkt följd.

Vem betalar självrisk vid krock?

Självrisken betalas av den förare som har förorsakat olyckan. De skador som uppstår vid krocken ersätts av dennes trafikförsäkring.

Vad innebär självriskreducering?

Självriskreducering innebär att kostnaden för självrisken minskas (reduceras) på ett eller annat sätt. Ibland kan försäkringsbolag erbjuda självriskreducering som en tjänst till kunden. Det innebär att kunden betalar specifikt för den tjänsten och i gengäld får en lägre självrisk om något händer. I vissa andra fall reduceras självrisken automatiskt vid vissa typer av skador. Exempelvis har vagnskadeförsäkring reducerad självrisk vid kollision med djur.

Ingen självrisk vid parkeringsskada

I vår bästa bilförsäkring Superbil har vi reducerat självrisken vid parkeringsskada helt och hållet för att du ska slippa oroa dig för vårdslösa trafikanter.

Jämför enkelt innehållet och självriskerna i våra olika försäkringar och vad som skiljer våra Superförsäkringar från andra försäkringar.

Våra försäkringar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *