Varför måste jag betala självrisk?

3 februari, 2016 | Kommentera

Vad är självrisk och varför finns det? Hur mycket ligger en självrisk på och hur påverkar olika självrisker min försäkringspremie?

Vi tar hand om största risken

En del moment i en försäkring gäller med en självrisk. Det betyder att du själv får betala en del av skadekostnaden om du skulle råka ut för en skada. I vissa fall kan du själv välja vilken självrisk du vill ha. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir priset på din försäkring. Om du har till exempel har din bilförsäkring hos oss och råkar ut för en vagnskada har du en självrisk på antingen 3500 kr, 6000 kr eller 10000 kr, beroende på vad du valde när du tecknade försäkringen.

Dessa olika nivåer av självrisk finns till för dig som kund, att kunna påverka din premie och din försäkring. Om allt i försäkringen skulle gälla helt utan självrisk skulle priset på försäkringen bli mycket högre. Tanken med försäkring är ju att du betalar en mindre summa till ett större kollektiv och om du råkar ut för något kan det stora kollektivet gå och och ge dig ett ekonomiskt skydd.

Med självrisk finns det också ett incitament för dig som försäkringstagare att ta hand om dina saker och vara rädd om exempelvis din bil och ditt boende.

Här på vår hemsida kan du enkelt jämföra innehåll och självrisker. I vår bästa bilförsäkring Superbil har vi tagit bort självrisken vid parkeringsskada, så att du inte behöver oroa dig för vårdslösa parkeringstrafikanter!