Helförsäkring för bil

Vår Helförsäkring för bil passar dig som vill ha en bilförsäkring som ger ersättning vid skador på både din egen bil, andras bilar och andras egendom vid en olycka. Vill du få ett extra bra skydd kan du välja att teckna vår Helförsäkring ”Superbil” – då får du bland annat alla tilläggsförsäkringar till ett bättre pris.

Jämför innehållet i våra Helförsäkringar i tabellen nedan eller jämför alla våra Bilförsäkringar här >

 

Vad täcker helförsäkring?

En helförsäkring täcker samma kostnader som en halvförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning för exempelvis skador som uppstår på din bil vid trafikolycka eller om du skulle råka ut för brand, stöld, skadegörelse eller stenskott. Även räddningsförsäkring vid driftstopp och rättsskydd vid juridiska tvister som rör din bil ingår.

Utöver detta ingår även försäkring för maskinskada. Den ger ersättning för plötsliga fel på olika komponenter i din bil, såsom generatorn eller motorn. Dessa skador täcks i vanliga fall av vagnskadegarantin på nya bilar. Äldre bilar saknar denna garanti, och då är en helförsäkring att rekommendera.

Givetvis inkluderar vår helförsäkring även trafikförsäkring. Den ersätter personskador samt skador på andra bilar och annan egendom när det är du själv som varit den vållande parten.

Räkna ut pris på Helförsäkring

När du klickar på knappen “Se ditt pris” godkänner du vår användning av dina uppgifter.

Varför välja vår Helförsäkring

Topprankad

Vår bilförsäkring är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Läs mer på Konsumenternas.se.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Superbil

Om du vill ha extra allt till ett bättre pris och en stor trygghet kan du teckna vår Helförsäkring Superbil.

Detta ingår i vår Helförsäkring

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Helförsäkring

Superbil Helförsäkring

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller med 1 000 kr i självrisk.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t ex råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 1 500 kr men om skadan går att laga är självrisken 0 kr.

Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 000 kr.

Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t.ex. motor, generator och batteri för drivning av el-/hybridbil.
Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år eller har körts högst 12 000 mil. För Superbil gäller högst 10 år eller har körts högst 15 000 mil. För Miljöbilsförsäkring gäller högst 12 år eller har körts högst 17 000 mil. Självrisken är 2 000 kr om bilen körts högst 8 000 mil. Om bilen har körts mer än 8 000 mil och upp till 12 000 mil är självrisken 5 000 kr. Om bilen har körts mer än 12 000 mil är självrisken 8 000 kr.

Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar och förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 25 % av kostnaden (lägst 1 000 kr).

Ersätter reparation av skador på din bil på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan oförutsedd olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen; 3 500 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Ersätter den självrisk du får betala om du råkar ut för en godkänd parkeringsskada enligt Trafikskadelagen. Detta gäller om du fått en skada på din bil när den stått parkerad och den andra bilen har smitit från platsen. Mer information om parkeringsskador hittar du på www.tff.se.

Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 65 dagar. Vid hyra av bensin-/dieselbil betalar vi 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Vid hyra av el- eller hybridbil betalar vi 90 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Tillägg

Ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.

Tillägg

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t ex trafikolycka, maskin- och elektronikskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till 3 dygn vid hyra av bensin-/dieselfordon om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil. Vid hyra av el- eller hybridbil får du ersättning i upp till 5 dygn.

Tillägg

Miljöbilsförsäkring

Vi har tagit fram en miljöbilsförsäkring specifikt för dig som är ägare till en personbil eller lätt lastbil som är registrerad som elbil, laddhybrid eller elhybrid i Transportstyrelsens Vägtrafikregister. Med vår miljöbilsförsäkring får du ett särskilt skydd för din miljöbil.

Vår miljöbilsförsäkring har följande fördelar:

  • Maskin- och elektronikskada gäller med längre tidsintervall
  • Räddningsförsäkring – vi står för den kostnad som uppstår om din elbil får driftstopp på grund av elbrist
  • Elbatteri för drift – vi värderar bilens batterier till 100 % de första tre åren
  • Miljöhyrbil – om du hyr en el- eller hybridbil betalar vi 90 % av dygns- och kilometerkostnaden (ordinarie kostnad är 75 %) i högst 65 dagar och din kostnad blir 10 % av dygns- och kilometerkostnaden
  • Vägassistans – vid hyra av el- eller hybridbil kan du fortsätta din resa i maximalt fem dagar (ordinarie tid är tre dagar)

Har du svårt att välja den bästa bilförsäkringen för just din bil?

Kontakta oss så ger vi dig personlig service!

Kontakta kundservice

Bra att veta

Bra information för dig som ska köpa eller har köpt Helförsäkring för bil hos oss.

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Bilförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Bilförsäkring.

Förköpsinformation om vår Bilförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Bilförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Bilförsäkring (PDF)

Tidigare villkor:
Villkor 2019-11-01 (PDF)
Villkor 2017-11-01 (PDF)
Villkor 2014-12-15 (PDF)
Villkor 2014-04-01 (PDF)
Villkor 2012-10-01 (PDF)
Villkor 2011-07-01 (PDF)
Villkor 2011-02-01 (PDF)

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.