Välkommen till oss på Förmedlad Affär

Vi hjälper dig som försäkringsförmedlare att ta fram offerter på försäkringar för företagsbilar för små och medelstora företag. Du når oss via mejl och telefon, vardagar kl 8.15-16.30.

Vi erbjuder:

  • Försäkringar för företagsmotor – personbil, lätt lastbil och släp (här ser du vad som ingår i våra bilförsäkringar)
  • Försäkringar för företagsägd husbil och husvagn (gäller i samlingsavtal)
  • Försäkringar för oregistrerade fordon
  • En egen Key Account Manager
  • Enskilda bevis
  • Samlingsavtal
  • Och mycket mer!

Kontakta oss:

Telefon: 010-4900 999
Mejl:

Vi som jobbar med Förmedlad Affär

Helena Hård

Försäljningschef, Förmedlad Affär
Skicka e-post
Mobil: 070-687 60 10

Lucas Matteoli

Key Account Manager, Förmedlad Affär
Skicka e-post
Mobil: 073-597 09 15

Stefan Veljkovic

Account Coordinator, Förmedlad Affär
Skicka e-post

Anni Johnsson

Account Coordinator, Förmedlad Affär
Skicka e-post

Hos oss får du

Personlig service

Vi tycker om att tala med våra kunder – hos oss får du alltid en personlig service.

Snabba svar

Du får svar inom 24 h när du ber om en offert från oss.

Spetskompetens inom motor

Våra skadereglerare har lång erfarenhet av motorskador.

Våra bilförsäkringar för företag - jämför innehållet

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t.ex. råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 2 500 kr och 100 kr vid reparation.

Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t.ex. motor, generator och batteri för drivning av hybrid-/elbil. Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år eller har körts högst 12 000 mil. För Superbil gäller högst 10 år eller har körts högst 15 000 mil. För miljöbilsförsäkring gäller högst 12 år eller har körts högst 17 000 mil. Självrisken är 2 000 kr om bilen körts högst 8 000 mil. Om bilen körts mer än 8 000 mil och upp till 12 000 mil är självrisken 5 000 kr. Om bilen har körts mer än 12 000 mil är självrisken 8 000 kr.

Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar och förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 2 500 kr.

Ersätter reparation av skador på din bil på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen: 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 65 dagar. Vid hyra av bensin-/dieselbil betalar vi 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Vid hyra av el- eller hybridbil betalar vi 90 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Tillägg Tillägg

Olycksfall ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t.ex. trafikolycka, maskin- och elektronikskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till tre dygn vid hyra av bensin-/dieselfordon om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil. Vid hyra av el- eller hybridbil får du ersättning i upp till fem dygn.

Tillägg Tillägg

Miljöhyrbil: Se Miljöhyrbil vad som ingår.
Olycksfall: Se Olycksfall vad som ingår.
Vägassistans: Se Vägassistans vad som ingår.

Självriskeliminering vid godkänd parkeringsskada: Ingen självrisk vid godkänd parkeringsskada. Definitionen av en godkänd parkeringsskada grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen.

Självriskreducering vid godkänd vagnskadegarantiskada: vid godkänd vagnskadegarantiskada enligt intyg från vagnskadegarantibolaget är självrisken reducerad till 5 000 kr.

Tillägg Tillägg

Gäller för plötslig och oförutsedd skada på:
*egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet.
*kunders egendom som omhändertagits av försäkringstagaren.
*arbetstagares egendom.

Självrisken är 8 000 kr.

Tillägg Tillägg