Miljöcertifiering ISO 14001

ISO 14001 låter kanske inte så roligt, men det är ett bra, standardiserat verktyg som hjälper oss att hela tiden bli bättre ur miljösynpunkt.

ISO 14001 är en internationell standard som innebär att vi har ett ledningssystem som styr oss åt rätt håll i vårt miljöarbete. Och eftersom certifieringen sköts av en extern, oberoende part ger den oss tydliga signaler om vad vi gör bra och vad vi måste göra bättre.

En gång om året genomförs en revision på hela vår verksamhet. Det innebär att det kommer hit en revisor som granskar oss och kontrollerar att vi följer de rutiner och mål som vi har satt upp inom verksamhetens alla områden. Vår årliga revision för ISO 14001 görs av Svensk Certifiering. Svensk Certifiering ett företag inom certifiering som har mångårig erfarenhet, hög kompetens och mycket hög grad av kundnöjdhet.