Kan jag försäkra mina barns bil?

Nej, den som står som ägare till bilen i vägtrafikregistret måste även vara försäkringstagare.