När drar ni pengar från mitt konto om jag har valt att betala via autogiro?

Alla autogirodragningar sker den 1:a varje månad. Om dragningsdatumet hamnar på en helgdag sker dragningen nästkommande arbetsdag.