Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk Filial
(org.nr. 516411-2053) med säte i Stockholm (Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista).

För försäkringar som börjat gälla innan 2020-01-01 är If Skadeförsäkring AB (org.nr. 516401-8102) försäkringsgivare.