Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (org.nr. 516401-8102) med säte i Stockholm (adress till huvudkontoret är 106 80 Stockholm Barks väg 15, Bergshamra, Stockholm.).

*OBS! Tidigare försäkringsgivare var If Skadeförsäkringsbolag med säte i Helsingfors men då de båda bolagen (i Sverige och Finland) fusionerats fr.o.m. 1/10 2017 och blivit ett enda bolag, hänvisar vi nu till det svenska huvudkontoret.