Vad är lösöre? Och hur räknar man ut värdet?

10 februari, 2021 | Kommentera

Ja, vad är lösöre? Hur vet man egentligen hur mycket man har i lösöre hemma, och varför måste man ange lösörets värde? Vad räknas som lösöre? Vi reder ut alla frågetecken kring förhållandet lösöre – försäkring.

Vanliga frågor om lösöre och försäkring

Vid tecknande av försäkring blir lösöre många gånger aktuellt att behöva räkna på – inte minst vid tecknande av försäkring för hem och/eller villa. Här är några av de vanligaste frågorna som folk ställer.

Vad är lösöre?

Lösöre är alla de fysiska ägodelar som du har i din bostad och som inte är en fast del i husets fasad. Det kan röra sig om allt från möbler och kläder, konst och elektronik, bestick och annat husgeråd samt övriga personliga ägodelar.

Vad är det för skillnad mellan lösöre och lös egendom?

Lösöre är den totala egendom som du äger och innefattar alla lösa saker som du har hemma. Lös egendom är en enskild egendom som du äger och som inte är en fast egendom.

När behöver man veta värdet på sitt lösöre?

Du behöver veta ett schablonvärde på ditt lösöre när du tecknar hemförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring eller gör värderingar vid till exempel bouppteckning och bodelning. I de senare av de två fallen används oftast en värderingsman, men vid uträkning av lösöre för försäkring finns det ofta schablonvärden att använda sig av.

Hur räknar man ut lösöre med schablonvärden?

Allt ditt lösöre har ett marknadsvärde, alltså ett värde som motsvarar vad de skulle vara värda om du sålde dem idag. Marknadsvärden är inte helt enkelt att räkna ut och därför använder man sig istället av så kallade schablonvärden. Schablonvärden är alltså en överslagsräkning som ger en indikation på lösörets marknadsvärde.

Hur ser en värderingstabell för lösöre ut?

När man räknar på schablonvärden för lösöre brukar man använda sig av följande värderingar:

Vardagsrum (möbler + TV m.m.) – 170 000 kr

Kök (husgeråd + möbler) – 50 000 kr

Sovrum vuxna (möbler + ägodelar/inredning) –  35 000 kr

Sovrum för (1) barn/tonåring – 30 000 kr

Kläder för (1) vuxen – 45 000 kr

Kläder för (1) barn/tonåring – 30 000 kr

Källare – 35 000 kr

Vind – 35 000 kr

Ovan värderingstabell är baserad på information inhämtad från Compricer.se.

Några tips på hur jag räknar ut lösöre?

Vi rekommenderar att du gör en lista över dina saker som har ett värde, ungefärligt räknar ut vad dessa kan vara värda idag och till sist får du en totalsumma. På så sätt kan du se om du behöver en försäkring som täcker lösöre för 100 000 kr eller om dina saker kanske är värda upp mot 1 000 000 kr.

Ännu bättre är om du skriver ned det du känner till om dina föremål, tar bilder på viktiga/värdefulla föremål och sparar alla kvitton på ett ställe. Spara informationen digitalt på ett USB utanför hemmet, eller i ett moln (del av server) som du har tillgång till utanför hemmet. Var smart på förhand så att du slipper lida i efterhand!

Läs mer om rätt försäkringsbelopp
Läs mer om vår hemförsäkring