Vad är lösöre? Och hur räknar man ut värdet?

Ja, vad är lösöre egentligen? Hur vet man hur mycket man har i lösöre hemma och varför måste man ange lösörets värde? Vi reder ut alla frågetecken kring förhållandet lösöre – försäkring.

Vanliga frågor om lösöre och försäkring

Vid tecknande av försäkring blir lösöre många gånger aktuellt att behöva räkna på – inte minst vid tecknande av försäkring för hem och/eller villa. Här är några av de vanligaste frågorna som folk ställer.

Vad är lösöre?

Lösöre är alla de fysiska ägodelar som du har i din bostad och som inte är en fast del av huset. Det kan röra sig om allt från möbler, kläder, elektronik, husgeråd till övriga personliga ägodelar.

Vad är det för skillnad mellan lösöre och lös egendom?

Lösöre är den totala egendom som du äger och innefattar alla lösa fysiska saker som du har hemma, exempelvis möbler och kläder. Lös egendom är däremot en enskild egendom som du äger och som inte är en fast egendom. Det är en bred definition och begreppet innefattar bl.a. flera kategorier som lösöre, fodringar och nyttjanderätter.

När behöver man veta värdet på sitt lösöre?

Du behöver veta ett schablonvärde på ditt lösöre när du tecknar hemförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring eller gör värderingar vid till exempel bouppteckning och bodelning. I de senare av de två fallen används oftast en värderingsman, men vid uträkning av lösöre för försäkring finns det ofta schablonvärden att använda sig av.

Hur räknar man ut lösöre?

Allt ditt lösöre har ett marknadsvärde, alltså ett värde som motsvarar vad de skulle vara värda om du sålde dem idag. Marknadsvärden är inte helt enkelt att räkna ut och därför använder man sig istället av så kallade schablonvärden. Schablonvärden är alltså en överslagsräkning som ger en indikation på lösörets marknadsvärde.

Några tips på hur jag räknar ut lösöre?

Vi rekommenderar att du gör en lista över dina saker som har ett värde och ungefärligt räknar ut vad dessa kan vara värda idag. På så sätt kan du se om du behöver en försäkring som täcker lösöre för 100 000 kr eller om dina saker kanske är värda upp mot 1 000 000 kr.

Ännu bättre är om du skriver ned det du känner till om dina saker, tar bilder på viktiga/värdefulla föremål och sparar alla kvitton på ett ställe. Spara gärna informationen digitalt på ett USB-minne utanför ditt boende, eller i ett moln (del av server) som du har tillgång till utanför hemmet. Var förutséende om olyckan skulle vara framme så att du slipper lida i efterhand!

Läs mer om rätt försäkringsbelopp
Läs mer om vår hemförsäkring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *