Öppna upp fritidshuset efter vintern

Vi lämnar årets vintermånader bakom oss och står äntligen inför den efterlängtade våren. Vid denna tidpunkt är det många som åter igen öppnar upp sina fritidshus för säsongen. Om ditt hus inte använts under en längre tid är det en god idé att göra en ordentlig genomgång av huset för att kontrollera att det är i det skick det bör vara. Ta gärna del av vår checklista här nedan.

El

 • Slå på elen i det fall du har haft den avstängd.
 • Kontrollera alla kablar och sladdar så att de inte är trasiga. Tyvärr tycker möss om att gnaga på dessa när ingen stör.

Vatten

 • Undersök så att ingen av vattenledningarna har frusit under vintern.
 • Slå på vattnet och låt det gärna rinna ett tag om du inte haft det i gång under en längre tid. Lyssna också efter susande ljud så det inte uppstått sprickor i rören.
 • Kontrollera att vattenlås och golvbrunnar fungerar och inte har spruckit.
 • Kika under diskbänken – är vattenledningarna anslutna och sitter där de ska?

Värme och skorsten

 • Om du har en öppen spis eller kamin, elda försiktigt så inte skorstenen spricker.
 • Se också till att rengöra skorstenen. Skorstenen kan nämligen vara full med sot och smuts som samlats under vintern. Även fåglar kan ha byggt bo i skorstenen.
 • I det fall din stuga inte använts under vintern, värm sakta upp huset så det inte bildas sprickor i väggarna.
 • Fukt kan ha samlats i huset under vintern så se till att vädra ordentligt när du öppnar upp för säsongen. Se även till att ta ut kuddar, täcken etc. så att dessa vädras och att all eventuell fukt försvinner.

Tak, häng- och stuprännor

 • Rensa häng- och stuprännor så inte skräp eller löv fastnat under vintern.
 • Undersök takpannorna så de ligger där de ska och är hela. En rejäl och stadig stege är ett måste att ha på landet.

Fönster, dörrar och fönsterbleck

 • Det är viktigt att fönsterblecken är i gott skick. Kontrollera så de inte blivit förstörda eller att färg släppt. Skadade fönsterbleck kan leda till att vatten och fukt kan ta sig in i husfasaden.
 • Se till att täta fönster och dörrar. Ersätt gärna gamla tätningslister med nya så ser du till att värmen stannar längre i huset.

Brandvarnare

Kontrollera att brandvarnarna fortsatt fungerar. En brandvarnare är billig och absolut nödvändig ur säkerhetssynpunkt.

Brunn

Om du har en egen brunn bör du då och då skicka vattenprov till kommunen för att se att vattnet håller rätt vattenkvalitet.

Undersök huset

 • Undersök hela huset så det inte finns vatten som trängt in eller att det uppstått mögelskador. Det är också bra att vara uppmärksam på att inte skadedjur kommit in i huset.
 • Kontrollera också att du inte fått besök av möss eller råttor när du inte använt husen. Om du upptäcker spår av möss eller råttor, undersök var de kan ha kommit in någonstans och täta dessa hål.

Försäkring

Givetvis är det viktigt att ha en bra försäkring så att du kan få ekonomisk ersättning om du drabbas av exempelvis inbrott, brand, ohyra eller vattenskador.

Läs mer om vår fritidshusförsäkring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *