Vattenskada i hyresrätt – detta gäller

Att få en vattenskada i hyresrätt är varje hyresgästs mardröm. Men med rätt hemförsäkring kan du vara säker på att du är skyddad. Här är vad du behöver veta om hur vår hemförsäkring kan hjälpa dig om du råkar ut för en vattenskada i din hyresrätt.

Om du upptäcker en vattenskada

Om du upptäcker en fuktskada i lägenheten ska du agera snabbt för att minimera skadan.

  1. Stoppa läckan Det första steget är att stoppa läckan och förhindra att skadan blir värre. Stäng av vattnet och flytta undan alla saker som kan skadas.
  2. Kontakta oss Nästa steg är att kontakta oss. Vi kommer att guida dig genom processen och hjälpa dig att ta hand om allt det praktiska.
  3. Kontakta din hyresvärd Din hyresvärd behöver också veta om skadan. De kommer att kontakta sitt försäkringsbolag och ta hand om eventuella reparationer.

Vad täcker vår hemförsäkring vid vattenskada i hyresrätt?

Om exempelvis en vattenledning läcker och leder till att du får en vattenskada i hyresrätt täcker vår hemförsäkring kostnader för skadade saker i din lägenhet, kostnader för annat boende om din lägenhet behöver renoveras, och även skadeståndskostnader som du kan behöva betala om det är du själv har orsakat vattenskadan.

Vi hjälper dig

Vi finns här för att hjälpa dig genom hela processen. Vi kommer att hjälpa dig att bedöma skadan, hitta ett tillfälligt boende om det behövs, och beräkna din ersättning för dina skadade saker. Vi tar hänsyn till dagens marknadsvärde och ålder på dina saker när vi beräknar ersättningen.

Ersättning vid vattenskada i hyresrätt som du själv har orsakat

Om det visar sig att du har varit vårdslös och själv orsakat vattenskadan, kan du behöva betala skadestånd. Vår hemförsäkring inkluderar ett ansvarsskydd som kan hjälpa dig i dessa situationer. Ansvarsskyddet ingår både i försäkringen Superhem och i vår vanliga hemförsäkring. Jämför innehållet i våra olika hemförsäkringar.

Ansvarsfördelningen vid vattenläcka i hyresrätt

När du hyr en bostad, är det hyresvärdens ansvar att se till att allt är i ordning. Om du upptäcker en vattenläcka i din hyresrätt, är det viktigt att du snabbt informerar hyresvärden. Trots att det är ditt ansvar att rapportera problemet, är det hyresvärden som måste se till att skadan åtgärdas. Om du har en hemförsäkring hos ett annat försäkringsbolag, där ansvarsskyddet inte ingår, kan du bli betalningsskyldig om det är du själv som har orsakat vattenläckan.

Rätt till hyresreducering vid vattenskada

Du kan ha rätt till hyresreducering vid vattenskada om skadan är så pass omfattande att din lägenhet blir obeboelig. Om kostnaden för ett tillfälligt boende överstiger vad du vanligtvis betalar i hyra, kan vår hemförsäkring täcka de extra kostnaderna.

Hur mycket vatten krävs för en vattenskada?

Mängden vatten som krävs för att orsaka en vattenskada kan variera beroende på bland annat vilka typer av material som är involverade, hur länge vattnet har varit där, och om vattnet är rent eller förorenat.

I allmänhet kan även en liten mängd vatten orsaka skada om det kommer i kontakt med känsliga material eller elektronik, eller om det tillåts att stanna kvar utan att torkas upp. Till exempel kan en läckande rörledning under en diskbänk skada skåp och golv, och en spilld vattenkanna kan skada ett trägolv om det inte torkas upp snabbt.

Å andra sidan kan större mängder vatten, som de som kan inträffa vid en översvämning eller ett stort rörbrott, snabbt orsaka omfattande skador på strukturer och innehåll.

Det är viktigt att notera att vattenskador inte bara handlar om mängden vatten, utan också om tiden det får stanna och de material vattnet kommer i kontakt med. Ju snabbare en vattenskada hanteras, desto mindre omfattande blir skadorna i allmänhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *