Försäkring för företagsbil

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund erbjuds du att teckna prisvärda och förmånliga bilförsäkringar för företagsbilar hos WaterCircles.

En försäkring för din företagsbil är viktig att ha om olyckan är framme eller om din bil skulle bli skadad eller stulen. Med vår bilförsäkring får du ett generöst och omfattande skydd. Försäkringen skyddar förutom bilen också dig själv och dina medarbetare.

Miljömärkt försäkring

Väljer du vår bilförsäkring för företag bidrar du samtidigt till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Vår försäkring har nämligen Naturskyddsföreningens egen miljömärkning Bra Miljöval, vilket innebär att den är mindre skadlig för miljön. Annars fungerar den precis som en vanlig bilförsäkring och passar naturligtvis de flesta personbilar.

Teckna bilförsäkring för företagsbil

För att teckna en företagsbilförsäkring, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig eller fyll i formuläret här bredvid så återkommer vi med ett pris till dig.

Vår bilförsäkring är miljömärkt med Bra Miljöval Försäkring

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Vilken försäkring passar din företagsbil?

Trafikförsäkring

Om du har en bil måste du enligt lag ha en trafikförsäkring, det gäller även för företag med företagsbilar. Den ersätter personskador, skador på annans bil och skador på egendom som orsakas av din bil. Vi rekommenderar dig att också teckna antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring för att känna dig extra trygg.

Halvförsäkring

Du behöver en halvförsäkring om du, antingen har en ny företagsbil där du fortfarande har kvar vagnskadegarantin, eller om din bil är lite äldre och värdet inte längre är så högt. I vår halvförsäkring kan du få ersättning vid till exempel stenskott, bärgning, brand, inbrott och maskinskada.

Helförsäkring

Med vår helförsäkring får du allt som ingår i halvförsäkringen, men också en vagnskadeförsäkring som ersätter skador som uppkommer i samband med exempelvis en trafikolycka eller skadegörelse. Trafikförsäkring som ersätter skador som du orsakar på annans egendom ingår alltid i både halv- och helförsäkringen.

Varför välja vår bilförsäkring för företag?

Personlig service

Vi tycker om att tala med våra kunder och att hjälpa till med alla typer av försäkringsärenden. Hos oss slipper du långa telefonköer och omständliga knappval. Vi svarar inom 20 sekunder när du ringer.

Ett Bra Miljöval

Vår bilförsäkring för företag har miljömärkningen Bra Miljöval. Det innebär att den fungerar precis som en vanlig bilförsäkring, men att den inte är lika skadlig för miljön.

Läs mer om Bra Miljöval >

Vi hjälper dig byta bolag

Om din företagsbil är försäkrad hos ett annat bolag hjälper vi dig gärna att på ett enkelt sätt avsluta den försäkringen och byta till WaterCircles.

Vad ingår i våra försäkringar?

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Superbil halvförsäkring

Superbil helförsäkring

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t.ex. råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 2 500 kr och 0 kr vid reparation.

Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar och förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t.ex. motor, generator och batteri för drivning av hybrid-/elbil. Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år eller har körts högst 12 000 mil. Elbilar (ej hybridbilar) högst 10 år eller har körts högst 15 000 mil. Självrisken är 2 000 kr om bilen körts högst 8 000 mil och 5 000 kr om bilen körts mer än 8 000 mil.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.

Ersätter reparation av skador på din bil på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen: 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 65 dagar. Vi betalar 75 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Olycksfall ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t.ex. trafikolycka, maskinskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till tre dygn om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil.

Ingen självrisk vid godkänd parkeringsskada. Definitionen av en godkänd parkeringsskada grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen.

Vid godkänd vagnskadegarantiskada enligt intyg från vagnskadegarantibolaget är självrisken reducerad till 5 000 kr.

Gäller för plötslig och oförutsedd skada på:
*egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet.
*kunders egendom som omhändertagits av försäkringstagaren.
*arbetstagares egendom.

Självrisken är 2 500 kr.

Tillägg Tillägg

Bra att veta om vår försäkring för företagsbil

Ladda ner förköpsinformation om vår bilförsäkring för företag. Förköpsinformationen innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringen.

I vårt produktblad hittar du allt du behöver veta om vår bilförsäkring för företag. En sammanfattande och kortfattad beskrivning av vad som ingår i försäkringen ger dig svar på frågor om exempelvis vad försäkringen täcker.

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår bilförsäkring för företag. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Gällande och fullständiga villkor:

Tidigare villkor:

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala i händelse av olycka eller skada på din bil.

Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker som då finns angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle, t.ex. en krock som innebär att bilen även behöver bärgas, då behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.

Läs mer om självrisk och vad det innebär.

Har du svårt att välja den bästa bilförsäkringen för just din bil?

Kontakta oss så ger vi dig personlig service!

Kontakta kundservice