Bilförsäkring för företagsägd bil

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund erbjuds du att teckna en prisvärd och förmånlig bilförsäkring för företagsägd bil hos WaterCircles.

Få pris

En försäkring för företagets bil kan vara skillnaden mellan att känna trygghet och lugn eller stress och oro när olyckan är framme eller din bil blir skadad eller stulen. Med vår bilförsäkring företag får du inte bara ett generöst och omfattande skydd för din bil, utan också för dig själv och dina medarbetare.

Teckna bilförsäkring för företagsägd bil

Få ett pris på försäkring för din företagsägda bil genom att kontakta vår kundtjänst eller fyll i formuläret.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Vilken försäkring passar din bil?

Trafikförsäkring

Om du har en bil måste du enligt lag ha en trafikförsäkring, det gäller även för företag med företagsbilar. Den ersätter personskador, skador på annans bil och skador på egendom som orsakas av din bil. Vi rekommenderar dig att också teckna antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring för att känna dig extra trygg.

Halvförsäkring

Du behöver en halvförsäkring om du, antingen har en ny bil där du fortfarande har kvar vagnskadegarantin, eller om din bil är lite äldre och värdet inte längre är så högt. I vår halvförsäkring kan du få ersättning vid till exempel stenskott, bärgning, brand, inbrott och maskinskada.

Helförsäkring

Med vår helförsäkring får du allt som ingår i halvförsäkringen, men också en vagnskadeförsäkring som ersätter skador som uppkommer i samband med exempelvis en trafikolycka eller skadegörelse. Trafikförsäkring som ersätter skador som du orsakar på annans egendom ingår alltid i både halv- och helförsäkringen.

Varför välja vår bilförsäkring för företagsägd bil?

  • Personlig service
    Vi tycker om att tala med våra kunder och att hjälpa till med alla typer av försäkringsärenden. Hos oss slipper du långa telefonköer och omständliga knappval. Vi svarar inom 20 sekunder när du ringer.
  • Kort uppsägningstid
    Säg upp försäkringen när du vill – vi har endast 30 dagars uppsägningstid.
  • Vi hjälper dig byta bolag
    Om din företagsbil är försäkrad hos ett annat bolag hjälper vi dig gärna att på ett enkelt sätt avsluta den försäkringen och byta till WaterCircles.

Vad ingår i våra försäkringar?

Scrolla till höger i tabellen för att se alla våra bilförsäkringars omfattning.

Superbil halvförsäkringSuperbil helförsäkring
När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.
Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, blixt, explosion eller kortslutning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.
Ersätter skador på bilens glasruta om du t.ex. råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 2 500 kr och 0 kr vid reparation.
Gäller om bilen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i bilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till bilen. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.
Ersätter skador i bilens kupé och bagageutrymme som varit plötsliga och oförutsedda. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar och förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.
Ersätter reparation av plötsliga fel på olika komponenter i bilen som t.ex. motor, generator och batteri för drivning av hybrid-/elbil. Försäkringen gäller tills bilen blir 8 år eller har körts högst 12 000 mil. Elbilar (ej hybridbilar) högst 10 år eller har körts högst 15 000 mil. Självrisken är 2 000 kr om bilen körts högst 8 000 mil och 5 000 kr om bilen körts mer än 8 000 mil.
Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du inte någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.
Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.
Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till bilen. Självrisken är 2 500 kr, 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr.
Ersätter reparation av skador på din bil på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen: 5 000 kr, 7 500 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.
---
Ersätter kostnaden för miljöhyrbil om din bil inte kan användas på grund av en försäkringsskada. Du får ha hyrbil under den tiden som din bil är på verkstaden, dock längst 65 dagar. Vi betalar 75 % av dygns- och kilometerkostnaden.
Olycksfall ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade bilen.
Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med din bil på grund av t.ex. trafikolycka, maskinskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Du kan även få ersättning för en miljöhyrbil i upp till tre dygn om du befinner dig på en längre resa och inte kan köra vidare med din bil.
Ingen självrisk vid godkänd parkeringsskada. Definitionen av en godkänd parkeringsskada grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen.
Vid godkänd vagnskadegarantiskada enligt intyg från vagnskadegarantibolaget är självrisken reducerad till 5 000 kr.
Gäller för plötslig och oförutsedd skada på: *egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet. *kunders egendom som omhändertagits av försäkringstagaren. *arbetstagares egendom. Självrisken är 2 500 kr.
TilläggTillägg

Scrolla till höger i tabellen för att se alla våra bilförsäkringars omfattning.

Bra att veta om försäkringen

Ladda ner förköpsinformation om vår bilförsäkring för företag. Förköpsinformationen innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringen.

I vårt produktblad hittar du allt du behöver veta om vår bilförsäkring för företag. En sammanfattande och kortfattad beskrivning av vad som ingår i försäkringen ger dig svar på frågor om exempelvis vad försäkringen täcker.

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår bilförsäkring för företag. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Gällande och fullständiga villkor:

Tidigare villkor:

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala i händelse av olycka eller skada på din bil.

Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker som då finns angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle, t.ex. en krock som innebär att bilen även behöver bärgas, då behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.

Läs mer om självrisk och vad det innebär.