Bostadsrätt vs hyresrätt – vad är skillnaden?

Runt hälften av alla svenska hushåll är lägenheter i flerbostadshus, enligt statistik från SCB. Det rör sig om framför allt tre typer av boendeformer: hyresrätt, bostadsrätt och andelsrätt. Här ställer vi de två vanligaste formerna av lägenhetsboende mot varandra: bostadsrätt vs hyresrätt. Vad är egentligen skillnaden och hur påverkas ditt försäkringsbehov av din boendeform?

Vi tar en närmare titt på:

 • Ekonomiska skillnader
 • Försäkringsbehov
 • Ansvarsfördelning

Ekonomisk skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt

Det finns en stor ekonomisk skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt. När du bor i hyresrätt betalar du en månadshyra till din hyresvärd. Men när du köper en bostadsrätt, tar du på dig flera ekonomiska åtaganden; du betalar en månadsavgift till din bostadsrättsförening, som täcker kostnader för värme, vatten, ventilation och gemensamma utrymmen.

I de flesta fall tar du också på dig ett bolån för att finansiera köpet av bostadsrätten, vilket innebär att du måste betala ränta och amortering till banken. Det brukar innebära högre boendeutgifter för den som bor i bostadsrätt, men många gånger kan det löna sig, och mycket av pengarna går att få tillbaka vid försäljning av lägenheten.

Vilken försäkring behöver du?

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt, behöver du en teckna en hemförsäkring för att skydda dina personliga tillhörigheter. Om du bor i hyresrätt räcker det med en vanlig hemförsäkring; det finns inga tillägg du behöver teckna just för att du hyr ditt boende. Däremot kan du vilja teckna en egen hemförsäkring som inneboende om din hyresvärd också bor i samma bostad som du.

Extra tillägg för dig bostadsrätt

När du äger en bostadsrätt, behöver du många gånger också ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Detta tillägg skyddar dig mot skador på bostadens fasta inredning och ytskikt. Om du har tecknat hemförsäkring med oss på WaterCircles ingår alltid bostadsrättstillägg i försäkringen, både när du tecknar vår vanliga försäkring och när du tecknar försäkringen Superhem. Det innebär att du inte behöver teckna något separat bostadsrättstillägg.

Vem ansvarar för lägenhetens skick?

Det finns ytterligare en väsentlig skillnad att ta hänsyn till i valet mellan hyresrätt eller bostadsrätt, och det är ansvaret för lägenhetens skick.

I en hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för att lägenheten är i gott skick. Om något går sönder, är det hyresvärden som står för reparationen. Men i en bostadsrätt är det du som äger nyttjanderätten av bostaden och därmed du som ansvarar för dess skick. Om något går sönder, är det du själv som behöver stå för reparationen eller ersättningen.

Bostadsrättsföreningen – en gemenskap med ansvar

När du köper en bostadsrätt, köper du egentligen en andel i en bostadsrättsförening. Det innebär att du har rätt att bo i en specifik lägenhet, men det är du och de andra medlemmarna i föreningen som tillsammans äger fastigheten. Detta ger dig möjlighet att påverka hur föreningen sköts och vilka investeringar som görs.

Kan man bli vräkt från en bostadsrätt?

Ja, man kan bli vräkt från en bostadsrätt, men det kräver särskilt allvarliga skäl. Enligt bostadsrättslagen finns det tio grunder för vräkning, dessa inkluderar:

 1. Du betalar inte avgifterna till bostadsrättsföreningen i tid.
 2. Du bryter mot föreningens stadgar eller trivselregler på ett allvarligt sätt.
 3. Du använder lägenheten på ett sätt som stör dina grannar eller skadar fastigheten.
 4. Du använder lägenheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt föreningens stadgar (till exempel om du driver en verksamhet från lägenheten som inte är tillåten).
 5. Du överlåter lägenheten till någon annan utan föreningens tillstånd.
 6. Du låter någon annan bo i lägenheten utan föreningens tillstånd.
 7. Du missbrukar din rätt att hyra ut lägenheten i andra hand.
 8. Du har fått in ohyra i lägenheten genom vårdslöshet – eller på annat sätt utan att informera föreningen.
 9. Du ägnar dig åt brottslig verksamhet i bostaden.
 10. Du orsakar störningar eller vanvårdar lägenheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *