Bostadsrätt vs hyresrätt – vad är skillnaden?

10 maj, 2023 | Kommentera

Står du i valet och kvalet mellan bostadsrätt vs hyresrätt? Att välja mellan att bo i hyresrätt eller bostadsrätt är ett stort beslut som påverkar både din ekonomi och ditt dagliga liv. Men vad är egentligen skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt? Och hur påverkar det ditt försäkringsbehov? Låt oss dyka ner i ämnet.

Ekonomisk skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt

Det finns en stor ekonomisk skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt. När du bor i hyresrätt betalar du en månadshyra till din hyresvärd. Men när du köper en bostadsrätt, tar du på dig flera ekonomiska åtaganden. Du betalar en månadsavgift till din bostadsrättsförening, som täcker kostnader för värme, vatten, ventilation och gemensamma utrymmen. I det flesta fall tar du också på dig ett bolån för att finansiera köpet av bostadsrätten, vilket innebär att du måste betala ränta och amortering till banken.

Bostadsrätt eller hyresrätt – en bra försäkring är lika viktig

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt, behöver du en teckna en hemförsäkring för att skydda dina personliga tillhörigheter. Men när du äger en bostadsrätt, behöver du många gånger också ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Detta tillägg skyddar dig mot skador på själva lägenheten, eftersom du äger den.

Om du har tecknat hemförsäkring med oss på WaterCircles ingår däremot bostadsrättstillägg i försäkringen, både när du tecknar vår vanliga försäkring och när du tecknar försäkringen Superhem. Det innebär att du inte behöver teckna ett separat bostadsrättstillägg.

Bostadsrätt vs hyresrätt – vem ansvarar för lägenhetens skick?

Det finns ytterligare en väsentlig skillnad att ta hänsyn till valet mellan bostadsrätt och hyresrätt, och det är ansvaret för lägenhetens skick.

I en hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för att lägenheten är i gott skick. Om något går sönder, är det hyresvärden som står för reparationen. Men i en bostadsrätt är det du som äger lägenheten och därmed du som ansvarar för dess skick. Om något går sönder, är det du som står för reparationen eller ersättningen.

Bostadsrättsföreningen – en gemenskap med ansvar

När du köper en bostadsrätt, köper du egentligen en andel i en bostadsrättsförening. Det innebär att du har rätt att bo i en specifik lägenhet, men du och de andra medlemmarna i föreningen äger tillsammans fastigheten. Detta ger dig möjlighet att påverka hur föreningen drivs och vilka investeringar som görs.

Kan man bli vräkt från en bostadsrätt?

Ja, man kan bli vräkt från en bostadsrätt, men det kräver särskilt allvarliga skäl. Enligt bostadsrättslagen finns det tio grunder för vräkning, dessa inkluderar:

  1. Du betalar inte avgifterna till bostadsrättsföreningen i tid.
  2. Du bryter mot föreningens stadgar eller trivselregler på ett allvarligt sätt.
  3. Du använder lägenheten på ett sätt som stör dina grannar eller skadar fastigheten.
  4. Du använder lägenheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt föreningens stadgar (till exempel om du driver en verksamhet från lägenheten som inte är tillåten).
  5. Du överlåter lägenheten till någon annan utan föreningens tillstånd.
  6. Du låter någon annan bo i lägenheten utan föreningens tillstånd.
  7. Du missbrukar din rätt att hyra ut lägenheten i andra hand.
  8. Du har fått in ohyra i lägenheten genom vårdslöshet – eller på annat sätt utan att informera föreningen.
  9. Du ägnar dig åt brottslig verksamhet i bostaden.
  10. Du orsakar störningar eller vanvårdar lägenheten.