Detta kan vara bra att veta om du drabbas av en viltolycka

11 oktober, 2022 | Kommentera

En viltolycka kan drabba precis vem som helst och därför är det viktigt att ta varningsmärken för vilt på stort allvar, för att på så vis försöka undvika en eventuell krock. Särskilt uppmärksam bör man även vara under gryning och skymning.

2021 skedde omkring 65 tusen viltolyckor runtom i Sverige. Detta är en ökning med drygt 40 procent sedan 2012. Det är främst under hösten man bör vara lite extra uppmärksam på vilt i rörelse då jakt, bär- och svampplockning gör att djuren flyttar runt mer. Ökade risken för viltolyckor under hösten beror även på att höstmörkret gör att djuren blir svårare att upptäcka längst med vägarna.

Att tänka på om olyckan skulle vara framme:

  1. Sätt ut en varningstriangel omgående.
  2. Ta hand om eventuellt skadade människor.
  3. Ring 112 och gör en polisanmälan.
  4. Lämna en tydlig vägbeskrivning när du larmar om olyckan.
  5. Flytta om möjligt din bil till väggrenen eller en parkeringsficka och sätt på varningsblinkers.
  6. Markera platsen för kollisionen. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Det bästa är att använda sig av en markeringsremsa men om du inte har någon sådan går exempelvis, en halsduk också bra.
  7. Om det är möjligt, utan risk för din egen säkerhet, avlägsna eventuella döda djur från vägbanan.

Du är väl medveten om att det är straffbart att inte anmäla viltolyckor? Skyldigheten gäller för följande djur; älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn, ren och mufflonfår. Om man inte anmäler klassas det som en smitningsolycka vilket kan ge böter.

Försäkring

Vid kollision med djur ersätts självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegarantin med upp till 6 000 kr. Saknas sådan försäkring betalar vi ersättning med högst 6 000 kr.

Läs mer om vår bilförsäkring