Så funkar vår bilörsäkring vid viltolycka

11 oktober, 2022 | Kommentera

En viltolycka kan drabba precis vem som helst och därför är det viktigt att ta varningsmärken för vilt på stort allvar, för att på så vis försöka undvika en eventuell krock. Särskilt uppmärksam bör man även vara under gryning och skymning. Här reder vi ut hur det fungerar med bilförsäkring vid viltolycka och ger dig svar på vad du ska göra om du skulle köra på vilt.

Detta ska du göra vid viltolycka

Alla trafikolyckor som involverar ett djur klassas som viltolycka. Om olyckan skulle vara framme ska du följa dessa steg:

 1. Sätt ut en varningstriangel omgående.
 2. Ta hand om eventuellt skadade människor.
 3. Ring 112 och gör en polisanmälan.
 4. Lämna en tydlig vägbeskrivning när du larmar om olyckan. (Om du ringer med hjälp av appen för 112 hämtar larmcentralen automatiskt din exakta position som hjälper räddningstjänsten vid utryckning).
 5. Flytta om möjligt din bil till väggrenen eller en parkeringsficka och sätt på varningsblinkers.
 6. Markera platsen för kollisionen. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Det bästa är att använda sig av en markeringsremsa men om du inte har någon sådan går exempelvis, en halsduk också bra med exempelvis en halsduk.
 7. Avlägsna eventuella döda djur från vägbanan om det är möjligt utan risk för din egen säkerhet.
 8. Om du saknar kunskaper i hur djuret ska avlivas är det bättre att avvakta och invänta räddningstjänsten.

Vilka djur måste man anmäla att man kört på?

I Sverige finns det anmälningsplikt vid viltolycka. Det innebär att det är straffbart att inte anmäla en viltolycka med något av följande djur:

 • Älg
 • Rådjur
 • Hjort
 • Vildsvin
 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lo
 • Utter
 • Örn
 • Mufflonfår

Om du inte anmäler viltolycka vid kollision med något av dessa djur klassas det som en smitningsolycka, vilket kan ge böter.

När behöver man inte anmäla viltolycka?

Andra, mindre djur än de som nämns ovan behöver inte anmälas. Kollision med exempelvis räv, hare, mink eller iller kräver varken att du gör en anmälan, eller att du markerar ut olycksplatsen.

Viltolycka Försäkring

Om du har en halv- eller helförsäkring täcks kostnaderna för skadorna som uppstår på din bil i samband med viltolycka. Försäkring som fortfarande har kvar vagnskadegarantin, eller om du har tecknat en bilförsäkring med helförsäkring där vagnskadeförsäkring ingår, ersätts självrisken med upp till 6 000 kr. Om du saknar vagnskadegaranti och endast har tecknat en halvförsäkring, betalas en ersättning ut på högst 6 000 kr.

Om du eller någon annan som färdas i bilen skulle skadas vid kollision ger bilens trafikförsäkring ersättning för personskador.

Läs mer om vår bilförsäkring

Större risk att köra på vilt under hösten

2021 skedde omkring 65 tusen viltolyckor runtom i Sverige. Detta är en ökning med drygt 40 procent sedan 2012. Du bör vara extra uppmärksam på vilt i rörelse under hösten då det är större risk att köra på vilt under säsongen för jakt-, bär- och svampplockning som får djuren att flytta runt mer. Även höstmörkrets intåg gör det svårare att upptäcka djur längs vägarna, vilket ökar risken för att köra på vilt just under hösten.

Minska risken för viltolycka

En viltolycka kan innebära fara för både djur och människor. Därför är det viktigt att du gör vad du kan för att minska risken för att råka ut för en. Här är några tips som du kan ta i beaktning, inte minst under perioder då djuren rör på sig mer.

 • Var extra uppmärksam vid skymning och gryning
  Många viltolyckor inträffar under tidiga morgontimmar och vid skymning när djur är mest aktiva.
 • Kolla efter varningsskyltar
  Var extra uppmärksam om det finns varningsskyltar för viltövergångar. Dessa skyltar placeras ofta där det tidigare har inträffat olyckor eller där djur ofta korsar vägen.
 • Använd helljus
  Använd helljus när det är mörkt, och det inte finns mötande trafik, för att bättre se djur som kan befinna sig vid vägkanten.
 • Sänk hastigheten
  Om du ser ett djur vid vägkanten, sänk hastigheten. Djur kan vara oförutsägbara, och även om de står stilla kan de plötsligt springa ut på vägen.
 • Tuta inte
  Om du ser ett djur på vägen, undvik att tuta. Det kan skrämma djuret och göra det mer oförutsägbart.
 • Håll avstånd
  Om du ser ett djur korsa vägen finns det ofta fler djur i närheten. Håll avstånd och var beredd på att fler djur kan följa efter.
 • Bromsa, men sväng inte
  Om ett djur springer ut framför dig, bromsa hårt men undvik att svänga kraftigt. En plötslig undanmanöver kan leda till en ännu allvarligare olycka.