Bilförsäkring vid ägarbyte

8 september, 2023 | Kommentera

Ägarbyte av en bil handlar om mer än att bara lämna över nycklarna. För många är det ett stort köp och det är viktigt att veta vad som gäller kring bilens bilförsäkring vid ägarbyte. Vem ansvarar för försäkringen? Vem anmäler bytet? Måste man ställa på bilen? Ta reda på vad du behöver göra både som köpare och säljare.

Vad gäller vid ägarbyte & bilförsäkring?

Vid ägarbyte sägs din bilförsäkring upp automatiskt i samband med anmälan till Transportstyrelsen. Den nya ägaren behöver teckna en egen försäkring, om det inte är så att bilen ställs av i samband med köpet.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är den myndighet som hanterar alla registreringar av motorfordon i Sverige. När du köper en bil via bilhandlare kan de ofta anmäla ägarbytet åt dig, men vid en privat försäljning behöver du själv anmäla ägarbytet hos Transportstyrelsen. Observera att det är säljaren som bär ansvaret för att anmäla ägarbytet.

Behöver man säga upp bilförsäkring vid ägarbyte?

Nej, du behöver inte säga upp din bilförsäkring vid ägarbyte. Faktum är att försäkringen följer bilen och inte ägaren. Det innebär att försäkringen sägs upp automatiskt vid en försäljning. Om det finns en överskjutande, ej förbrukad, premie, betalas denna tillbaka av försäkringsbolaget till den ursprungliga ägaren.

Däremot är det viktigt att den nya ägaren vid ägarbyte tecknar en egen bilförsäkring som börjar gälla samma dag som hen blir ägare, såvida den nya ägaren inte gör en avställning av bilen i samband med köpet.

Vad händer med bilens tidigare skulder?

När du köper en begagnad bil är det viktigt att vara medveten om att bilens tidigare skulder överförs till dig som ny ägare. Det kan finnas fordonsrelaterade skulder som medföljer bilen. Dessa omfattar fordonsskatter, trängselskatter samt avgifter för felparkering och infrastruktur. Skulder i form av obetald försäkringspremie överförs inte till den nya ägaren.

Så anmäler du ett ägarbyte

Du kan anmäla ägarbyte till Transportstyrelsen på tre sätt:

  1. Digitalt via Transportstyrelsens hemsida.
  2. Genom Transportstyrelsens app ”Mina fordon”.
  3. Anmälan av ägarbyte via det senast utfärdade registreringsbeviset i original. Anmälan ska då göras på den gula delen (del 2). Du kan läsa mer om vad anmälan behöver innehålla på Transportstyrelsens hemsida.

För dig som köpare

Du är den som tecknar bilförsäkring vid ägarbyte

Som ny ägare är det ditt ansvar att teckna en ny bilförsäkring. Den bör börja gälla från samma dag som du blir ny ägare. Alla bilar som används i trafik behöver ha tecknat en trafikförsäkring för bil. Om du tecknar en hel- eller halvförsäkring är denna inkluderad. Undantaget är om du ska ställa av bilen, då behöver den inte vara försäkrad.

Hel- eller halvförsäkring?

När du tecknar en försäkring för din bil står du inför valet mellan att teckna en helförsäkring eller en halvförsäkring. När du tecknar en bilförsäkring vid ägarbyte bör du vara medveten om att bilens vagnskadegaranti många gånger inte längre finns kvar. Det kan därför vara klokt att överväga en helförsäkring som ger dig ett fulltäckande försäkringsskydd vid en trafikolycka. Om din bil är äldre är det många som nöjer sig med en halvförsäkring som exempelvis ger ersättning vid stöld, brand, bärgning och glasskada, men där vagnskadeförsäkring ej ingår.

Ställ på bilen om den är avställd

Om du har köpt en bil som är avställd, måste du ställa på den innan du kan börja köra. Detta görs genom att anmäla det till Transportstyrelsen och teckna en trafikförsäkring. Det är ett viktigt att dessa steg görs innan du tar bilen i bruk för att den ska vara laglig att köra.

För dig som säljer en bil

Som säljare har du också vissa skyldigheter att uppfylla vid ett ägarbyte.

  • Se till att du har det senast utfärdade registreringsbeviset.
  • Betala av eventuella fordonsrelaterade skulder.
  • Försäkringen avslutas per automatik – om du har obetalda premier bör dessa betalas in – om du har betalat för oförbrukad premie kommer detta att återbetalas av försäkringsbolaget.