Försäkringar som tar hänsyn till miljön

Det är framför allt på två sätt som försäkringsbolag påverkar miljön. För det första köper vi en väldig massa saker i samband med skada.

Vi ersätter bilar, hemelektronik och hus, vi anlitar hantverkare och… tja, vad det nu är som behövs för att hjälpa våra försäkringstagare när något gått snett. Försäkringsbranschen handlar för många miljarder varje år. Och allt vi konsumerar, oavsett om vi är privatpersoner eller företag, påverkar miljön.

För det andra förvaltar Sveriges försäkringsbolag stora summor, så att pengarna ska finnas tillhands den dag försäkringstagarna behöver dem. Pengarna investeras exempelvis i olika fonder. Även här har vi möjlighet att påverka. Vad vi väljer att investera i, och hur vi agerar som ägare, påverkar företagen och miljön.

Vi har valt att förvalta våra kunders pengar genom att investera i bostadsobligationer. Det är ett säkert sätt att garantera att våra tillgångar inte bidrar till onödig miljö- eller hälsoskadlig verksamhet. Dessutom tar vi förstås hänsyn till miljön i vår dagliga verksamhet. Det handlar om små saker, som vilket kaffe vi dricker på kontoret, vilka möbler vi väljer att ha och så vidare. Små saker som ändå gör en skillnad.

”Vi har som ambition att vara det annorlunda företaget som tar stor miljöhänsyn och som har ett hållbart arbetssätt. Vi vill kombinera en framgångsrik affärsverksamhet med andra viktiga värden. Därför genomsyrar våra miljö- och hållbarhetsambitioner hela företaget och påverkar dagligen olika beslut på alla nivåer. Det kan handla om vilket kaffe vi köper in till kontoret, vilka leverantörer vi väljer eller hur vi hanterar de skadehändelser våra kunder råkar ut för.”

Lennart Sjöhage, grundare av WaterCircles

Hjälp av miljöexperter

För att kvalitetssäkra att vi verkligen genomför vårt miljöarbete på ett så bra sätt som möjligt tar vi hjälp av ett par miljöexperter. Vi tar bland annat hjälp av hållbarhetsrådgivaren Joel Wickström från Sustema och av Naturskyddsföreningen som är Sveriges största miljöorganisation. Dessutom granskas vi två gånger per år genom revisioner för att få behålla miljömärkningen Bra Miljöval och miljöcertifieringen ISO 14001.

Miljötips

Här kan du ta del av vår film med Hållbarhetsrådgivaren, Joel Wickström från Sustema. Han delar med sig av sina 5 bästa miljötips just nu.

Miljöarbete